RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Manželstvo

Úmysel uzavrieť sviatostné manželstvo v našom kostole je potrebné nahlásiť vo farskej kancelárii najmenej tri mesiace vopred. Snúbencom však odporúčame, aby tak urobili ešte skôr, akonáhle budú mať vybratý dátum. Pri nahlásení sobáša budú informovaní o všetkých dôležitých náležitostiach.

Obidvaja snúbenci (ak neboli krstení v našej farnosti) musia priniesť krstný list, ktorý im vydá farský úrad miesta prijatia krstu.

Na štátnej matrike vypíšu formulár Žiadosť o uzavretie manželstva (sú potrebné obidva rodné listy a občianske preukazy), ktorú odovzdajú na našom farskom úrade pri spisovaní Cirkevnej zápisnice ústne predloženej žiadosti o prijatie sviatosti manželstva.

Ak ani jeden zo snúbencov nebýva v našej farnosti, bude potrebné priniesť licenciu na sobáš, ktorú vydá farský úrad v mieste trvalého bydliska jedného zo snúbencov.

Pre informácie o svedkoch je potrebné doložiť obojstranne prekopírované občianske preukazy.

Snúbenci absolvujú kurz prípravy na manželstvo, z ktorého potvrdenie takisto odovzdajú na farskom úrade. Informácie o najbližších termínoch kurzov predmanželskej prípravy v Snine získate u p. Jána Dubjaka na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Je zvykom, že po sobáši novomanželia obetujú dobrovoľný milodar.