nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Veľkonočný pozdrav
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2017
 • Vizualizácia exteriéru kostola

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  20.01.-  22.01.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania:  24.02. - 26.02.2017 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  19.05.-  21.05.2017
                             víkendový kurz s ubytovaním:    28.07. - 30.07.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania: 22.09. - 24.09.2017
                             mimoriadny kurz:                       14.12. - 16.12.2017

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 30.04. – 06.05.2017
 • 23.04. – 29.04.2017
 • 16.04. – 22.04.2017
 • 09.04. – 15.04.2017
 • 02.04. – 08.04.2017
 1. Od pondelka vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú začínať vždy 5 min. pred každou sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 2. V utorok po večernej sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiac jún.
 3. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok bude sv. omša o 6:30 hod. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. V sobotu o 8:30 hod. bude sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania.
 6. Prvopiatkové spovedanie: utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu a piatok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 7. Na budúcu nedeľu (07.05.2017) bude zbierka na kňazský seminár v Košiciach. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 8. Farnosť Belá n/Cir. organizuje púť Czenstochówa - Licheń - Kraków v dňoch 15. - 20.05.2017. Cena 130,- € (cestovné, ubytovanie, celodenná strava). Záujemci nech sa prihlásia čím skôr na t. č. 0915 975 933.
 9. Dávame do pozornosti seniorom možnosť navštevovať Denný stacionár v Snine. Bližšie informácie získate priamo v dennom stacionári, ktorý sa nachádza v budove CCVČ na prízemí – je to budova oproti kostolu Povýšenia sv. Kríža.
 10. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Minulý týždeň sa pri zbierke na náš kostol a potreby farnosti vyzbieralo 1.052,35 €. Pán Boh zaplať.
 2. Zajtra (pondelok 24.04.2017) bude sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti birmovancov a po nej stretnutie ich rodičov. Účasť aspoň jedného z rodičov je na stretnutí nutná.
 5. Na budúcu nedeľu (30.04.2017) medzi sv. omšami cca o 9:00 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov je na stretnutí nevyhnutná.
 6. Farnosť Belá n/Cir. organizuje púť Czenstochówa - Licheń - Kraków v dňoch 15. - 20.05.2017. Cena 130,- € (cestovné, ubytovanie, celodenná strava). Záujemci nech sa prihlásia čím skôr na t. č. 0915 975 933.
 7. Dávame do pozornosti seniorom možnosť navštevovať Denný stacionár v Snine. Bližšie informácie získate priamo v dennom stacionári, ktorý sa nachádza v budove CCVČ na prízemí – je to budova oproti kostolu Povýšenia sv. Kríža.
 8. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                      UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 84 – ročného Zoltána Mezeia a 17 – ročného Lukáša Lindnera. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a potreby farnosti.
 2. Dnes (nedeľa 16.04.2017) Sv. Otec František udelí slávnostné požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rímu a svetu), ktoré je spojené s úplnými odpustkami aj cez sledovanie v televízii a bude vysielané v priamom prenose o 11:55 hod. na STV 1 a aj na iných televíznych staniciach, napr. TV LUX, TV NOE, či TA3.
 3. Zajtra (Veľkonočný pondelok) budú sv. omše tak ako v nedeľu, teda o 8:00 hod. a o 10:00 hod.
 4. V stredu bude sv. omša o 16:00 hod.
 5. Od utorka do soboty sa budeme spoločne modliť deviatnik k Božiemu milosrdenstvu pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Začneme vždy o 15:00 hod. Poklona Sviatosti oltárnej bude trvať do večernej sv. omše.
 6. Od štvrtka do soboty vás pozývame duchovne sa pripraviť na odpustovú slávnosť Božieho milosrdenstva. Vo štvrtok po sv. omši bude individuálne eucharistické požehnanie. V piatok o 15:00 hod. deviatnik k Božiemu milosrdenstvu o 17:00 hod. rozjímavý ruženec pred Sviatosťou oltárnou a o 18:00 hod. sv. omša. V sobotu bude program nasledovný: o 15:00 hod. deviatnik k Božiemu milosrdenstvu, o 16:00 hod. rozjímavý ruženec pred Sviatosťou oltárnou a o 17:00 hod. sv. omša, ktorú bude celebrovať dp. Peter Labanc, kaplán Košice – Furča. Po sv. omši budete mať možnosť uctiť si relikviu sv. Faustíny.
 7. Sv. omše na budúcu nedeľu budú takto: 6:30 hod., 8:00 hod. gréckokatolícka liturgia a o 10:30 hod. slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať Mons. JCDr. Juraj KAMAS PhD., kancelár ABÚ v Košiciach a farár farnosti Košice – Terasa. Po slávnostnej sv. omši si budete môcť uctiť relikviu sv. Jána Pavla II.
 8. Dávame do pozornosti seniorom možnosť navštevovať Denný stacionár v Snine. Bližšie informácie získate priamo v dennom stacionári, ktorý sa nachádza v budove CCVČ na prízemí – je to budova oproti kostolu Povýšenia sv. Kríža.
 9. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Dnes (nedeľa 09.04.2017) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa miništranti.
 2. V pondelok, utorok a v stredu  budú sv. omše ráno o 6:30 hod.
 3. Zajtra (pondelok 10.04.2017) o 8:00 hod. prosíme ochotné ženy o upratovanie kostola.
 4. Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii, pôjdem spovedať v utorok dopoludnia.
 5. Zelený štvrtok (13.04.2017)
  18:00 hod. – slávnostná sv. omša na pamiatku Pánovej večere
  do 20:00 hod. – poklona Sviatosti oltárnej
 6. Veľký piatok (14.04.2017)
  9:00 hod. -  Spoločná krížová cesta ulicami mesta
                     Začiatok v kostole Povýšenia sv. Kríža
  15:00 hod. – Obrady Veľkého piatku
  -    po ich skončení začiatok deviatnika k Božiemu milosrdenstvu
  -    poklona pri Božom hrobe bude trvať celú noc, celý deň Bielej soboty do 18:00 hod.
  -    DEŇ VEĽKÉHO PIATKU JE  PRÍSNY PÔST! (Zdržať sa mäsitého pokrmu. To znamená, že veriaci od 18 do 60 rokov sú povinní zachovať prísny pôst (najviac tri krát za deň sa najesť, z toho len raz dosýta) a od 14 rokov sa zdržať mäsitého pokrmu – tento úkon sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti)
 7. Biela sobota (15.04.2017)
  15:00 hod. – Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu
  18:00 hod. – Vešpery a ukončenie poklony v Božom hrobe
  19:00 hod. – Obrady Veľkonočnej vigílie
 8. Požehnanie veľkonočných jedál – vonku pred kostolom
  Biela sobota: 16:00 hod.
  Veľkonočná nedeľa: 6:00 hod.
 9. Na Veľkonočnú nedeľu (16.04.2017) Sv. Otec František udelí slávnostné požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rímu a svetu), ktoré je spojené s úplnými odpustkami aj cez sledovanie v televízii a bude vysielané v priamom prenose o 11:55 hod. na STV 1 a aj na iných televíznych staniciach, napr. TV LUX, či TA3.
 10. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 11. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Začiatok pôstneho podujatia „Poďeľme sa“ je dnes (nedeľa 02.04.2017) o 12:00 hod. O 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa prvoprijímajúce deti.
 2. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 828,12 €. Pán Boh zaplať.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod. Po sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiac máj. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 4. Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude. Dopoludnia navštívim chorých, ktorých pravidelne navštevujem na prvý piatok.
 5. V piatok bude sv. omša o 6:30 hod. a o 17:00 hod. vás pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť členovia Ružencového bratstva. Po skončení krížovej cesty bude stretnutie členov RB.
 6. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať utorok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod., vo štvrtok a v piatok od 5:30 hod. do 6:15 hod. Ktorí pristúpite k sviatosti zmierenia v týchto dňoch, bude vám sviatosť zmierenia platiť aj ako veľkonočná.
 7. V sobotu o 7:00 hod. bude sv. omša a popoludní od 15:00 hod. do 17:00 hod. bude v našej farnosti predveľkonočná sviatosť zmierenia. Využite, prosím, túto príležitosť, keď budeme spovedať viacerí kňazi. Sv. prijímanie sa bude rozdávať o 16:00 hod. a po skončení spovedania. Večer sv. omša nebude.
 8. Budúcou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Pri oboch sv. omšiach požehnám ratolesti, ktoré si prinesiete. Na sv. omšu o 10:00 hod. pozývame zvlášť rodičov s deťmi.
 9. Chorých (meno, priezvisko,  presná adresa a tel. číslo), ktorých nahlásite v sakristii do budúcej nedele (09.04.2017), pôjdem spovedať v utorok (11.04.2017) dopoludnia.
 10. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 11. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy pozýva  rodičov a budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí, ktorý bude v stredu 05.04.2017 od 15:30 hod. v priestoroch školy.  Bude pre vás pripravené veselé  divadielko, zaujímavé aktivity a na záver prekvapenie.  Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy.  Zapisovanie budúcich prvákov bude prebiehať celý mesiac apríl. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
 12. Ponúkame brožúrku modlitieb pre tehotné mamičky, cena: 3 €. Môžete si ju zakúpiť v sakristii.
 13. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes99
Včera84
Tento týždeň589
Tento mesiac3996
Spolu65447
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers