nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2018
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.   

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  26.01.-  28.01.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  25.05.-  27.05.2018
                             víkendový kurz s ubytovaním:    20.07. - 22.07.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
                             mimoriadny kurz:                       20.12. - 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 18.02. – 24.02.2018
 • 11.02. – 17.02.2018
 • 04.02. – 10.02.2018
 • 28.01. – 03.02.2018
 • 21.01. – 27.01.2018
 1. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré dnešnú nedeľu venujete pri zbierke na charitu.
 2. Na budúcu nedeľu (25.02.2018) bude pri sv. omšiach zbierka na kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.
 3. Dnes (nedeľa 18.02.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa matky.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Svätý Otec František stanovil piatok (23.02.2018), ako deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne. Zapojíme sa do tohto dňa modlitieb o 15:00 hod. Hodinou Božieho milosrdenstva a následnou tichou adoráciou pred Sviatosťou oltárnou. O 17:00 hod. eucharistické požehnanie, 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť členovia Rodiny Nepoškvrnenej a o 18:00 hod. sv. omša.
 6. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 7. Počas piatich pôstnych nedieľ, počnúc budúcou prvou pôstnou nedeľou, vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na pôstne kázne, ktoré povedie P. Viliam Karľa, SJ. Pôstna kázeň začína vždy po pobožnosti krížovej cesty.
 8. Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe hudobného CD-čka „Dar lásky“, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii na stolíku za lavicami.
 9. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 10. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                   PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 69-ročnú Katarínu Stedinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Na budúcu nedeľu (18.02.2018) bude pri sv. omšiach zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať za milodary. Naša pravidelná zbierka na kostol bude v nedeľu (25.02.2018).
 2. Odprosujúca fašiangová poklona Sviatosti oltárnej bude v pondelok od 8:00 hod. do 17:45 hod. Srdečne vás pozývame.
 3. V utorok sa vo farnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Belej nad Cirochou uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V stredu je Popolcová streda, ktorou vstupujeme do pôstneho obdobia. Je to deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu. To znamená, že veriaci od 18 do 60 rokov sú povinní zachovať prísny pôst (najviac tri krát za deň sa najesť, z toho len raz dosýta) a od 14 rokov sa zdržať mäsitého pokrmu – tento úkon sa nedá nahradiť iným skutkom kajúcnosti. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Pri oboch sv. omšiach bude obrad značenia popolom. Stretnutie prvoprijímajúcich bude o 16:30 hod.
 5. Vo štvrtok bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 6. V piatok o 17:15 hod. bude pobožnosť krížovej cesty. O 18:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúci piatok o 16:00 hod. pozývame do nemocničnej kaplnky na sv. omšu za život. O 15:30 hod. bude pobožnosť krížovej cesty a po sv. omši požehnanie tehotných mamičiek.
 8. Počas piatich pôstnych nedieľ, počnúc budúcou prvou pôstnou nedeľou, vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na pôstne kázne, ktoré povedie P. ThLic. Ing. Viliam Karľa, SJ. Pôstna kázeň začína vždy po pobožnosti krížovej cesty.
 9. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 10. Kancelária: bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal  61–ročného Juraja Piteľa, 89–ročnú Margitu Hudákovú a 87-ročnú Rozáliu Nosálovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke náš kostol vyzbieralo 855,40 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 4. V sobotu sv. omša o 7:00 hod. bude spojená s vysluhovaním  sviatosti pomazania chorých. Pozývame všetkých vážne a ťažko chorých a starších nad 60 rokov.
 5. Na budúcu nedeľu (11.02.2018) bude len jedna sv. omša o 8:00 hod.
 6. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 7. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                             PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal  69–ročnú Máriu Rajňákovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a na UPC v Košiciach vyzbieralo 315,12 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. Odchod mikrobusu do KE na slávnostnú ďakovnú sv. omšu pri príležitosti 25. výročia biskupskej vysviacky nášho o. arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera bude o 7:00 hod. z námestia pred kostolom.
 4. V stredu stretnutie prvoprijímajúcich nebude, ale bude sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Vo štvrtok po večernej sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiac marec. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 6. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. Keďže je sviatok Obetovania Pána (Hromnice), v úvode sv. omše požehnám hromničné sviece, ktoré si so sebou prinesiete. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša. V závere sv. omše bude individuálne svätoblažejské požehnanie hrdiel.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod., štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 9. V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári, prosíme tých jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 60., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú v Snine, aby sa nahlásili v sakristii.
 10. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 11. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                             UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal  64–ročného Štefana Ďuriku. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Dnes (nedeľa 21.01.2018) vás pozývame na spoločnú ekumenickú bohoslužbu do nového pravoslávneho chrámu sv. Rastislava na sídlisku so začiatkom o 15:00 hod.
 2. Srdečné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a na UPC v Košiciach. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu 28.01.2018.
 3. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 6. V utorok 30.01.2018 náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 25. výročie svojej biskupskej vysviacky. Slávnostná ďakovná sv. omša bude v utorok 30.01.2018 o 10:00 hod. v košickej katedrále sv. Alžbety. Povzbudzujeme k účasti aj vás veriacich. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii do 26.01.2018. Keďže počet miest v katedrále bude limitovaný, zoberte si so sebou skladacie stoličky. Cena za autobus 5 €.
 7. V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári, prosíme tých jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 60., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú v Snine, aby sa nahlásili v sakristii.
 8. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 9. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
 10.                           UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal  56–ročného Františka Lysíka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes0
Včera126
Tento týždeň753
Tento mesiac3497
Spolu104767
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers