RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

 • 28. mája 2023
 • 21. mája 2023
 • 14. mája 2023
 • 7. mája 2023
 • 30. apríla 2023

Zbierka na masmédia bola € 212,-.

Z krstu Noela Paulika € 50,-.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

V utorok je pohreb zosnulého košického arcibiskupa Alojza Tkáča, môžeme sa zúčastniť osobne alebo sledovať priamy prenos v televízii.

Prvopiatkové spovedanie: utorok, štvrtok a piatok o 16.00-18.00; streda o 9.00-10.00 spovedanie klientov DPS, piatok od 8.00 spovedanie chorých v domácnostiach.

Nácviky prvoprijímajúcich: streda o 16.00, piatok po večernej omši. Prvá spoveď detí bude v sobotu o 9.00, po nej je generálka na slávnosť. Rodičia, krstní rodičia a príbuzní sú tiež pozvaní prijať sviatosť zmierenia.

1. jún je pre našu farnosť dňom celodennej eucharistickej adorácie. Sviatosť oltárna bude vyložená od 8.00 do večernej omše, zastavme sa na chvíľu pomodliť sa, kto môže.

V sobotu je Fatimská sobota o 17.00, po omši je stretnutie ružencového bratstva.

Od utorka po večernej omši môžete nahlasovať úmysly na omše v mesiacoch júl, august a september.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Deti majú tento týždeň stretnutia v skupinkách, v piatok je detská omša.

Do 24. mája v našej farnosti zastupuje dp. Štefan Gábor. V prípade potreby ho kontaktujte na tel. 0903 157 400. Pohreby hláste vo Farnosti Svätého kríža.

Spovedanie birmovancov, birmovných rodičov a rodín bude vo štvrtok a piatok o 16.00-18.00. Vo štvrtok po omši bude generálka, účasť birmovancov je povinná. V piatok po omši je Hodinka naviac za účasti našich birmovancov, pozývame aj príbuzných.

V sobotu nebude večerná omša. Sviatosť birmovania udelí birmovancom biskup Marek Forgáč na omši o 11.30. Je to omša nielen pre birmovancov a ich rodiny, ale pre celú farnosť – pozvaní sme všetci.

Nosteri sa dočítate aj o podomovej návšteve kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Tí, ktorí majú záujem prijímať takúto vzácnu návštevu 2-3 krát do roka na týždeň, aby mohli zveľaďovať svoj modlitbový a kresťanský život, nech sa zapíšu na zoznam vo vestibule. Všetkých pozývame na omšu budúcu nedeľu 25. 8. o 8.00, na ktorú k nám má prísť jeden z pátrov lazaristov, požehná kaplnky a tie začnú putovať po našich rodinách.

Z pohrebu Patrika Butalu - € 50,-.

Dnes je zbierka na farnosť.

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Deti majú tento týždeň voľno, birmovanci podľa dohody so svojimi animátormi.

Od 17. do 24. mája bude v našej farnosti zastupovať dp. Štefan Gábor. V prípade potreby ho kontaktujte na tel. 0903 157 400. Pohreby hláste vo Farnosti Svätého kríža.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok.

Dnes popoludní o 15.00 bude stretnutie pre všetkých, ktorí majú záujem prijímať vo svojom dome kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily.

Otcovia dominikáni pozývajú členov ružencových bratstiev na 14. stretnutie členov ružencových bratstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu 20. 5. v Dominikánskom kostole v Košiciach o 9.00. Z Farnosti Svätého kríža je objednaný autobus a ešte zopár miest je voľných. Ak by mal niekto záujem ísť, nech sa tam prihlási. Cestovné je 5,- €. Odchod autobusu je v sobotu 6.30 z parkoviska pri dolnom kostole.

Viacerí darcovia obetovali rôzne sumy na rekonštrukciu sakristie.

Zbierka na kňazský seminár bola € 205,-.

Z pohrebu Heleny Ptáčkovej - € 100,-.

Na budúcu nedeľu je zbierka na farnosť.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Deti majú počas týždňa stretnutia v skupinkách. V piatok je detská svätá omša. Birmovanci majú stretnutia v skupinkách.

V pondelok o 15.00 bude 2. stretnutie veriacich Rómov, pomodlíme sa spolu, pripomenieme si život bl. Zefirína, informujeme o živote vo farnosti.

Na budúcu sobotu ideme s deťmi na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec, podrobnosti oznámime v piatok na detskej omši.

V rámci mariánskeho mesiaca máj chystáme zaujímavú ponuku pre všetkých ctiteľov Božej Matky. Na budúcu nedeľu, 14. mája 2023, príde do našej farnosti sestra Gemma z rehole Dcér kresťanskej lásky. Pri oboch omšiach sa nám  prihovorí a popoludní o 15.00 nám predstaví Združenie zázračnej medaily a jednu z aktivít tohto združenia – podomovú návštevu kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem prijať spravidla dva razy do roka vo svojom dome putovnú kaplnku Panny Márie.

Naša farnosť aj tohto roku žiada Prešovský samosprávny kraj v rámci Výzvy Participatívny rozpočet 2023 o dotáciu € 10 000,-. V prípade úspechu nášho projektu by sme vybudovali chodník zo zámkovej dlažby k boč­nému vchodu do kostola z Palárikovej ulice a takisto prístupovú cestu k vchodu na faru a ku garážam. Nech sa nás zapojí čo najviac! 

Dnes je zbierka na kňazský seminár.

Benjamín Haburaj zo Sniny a Patrícia Buríková z Belej na Cirochou – ohlasujú sa tretí raz.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Prvopiatkové spovedanie: utorok, štvrtok a piatok o 16.00-18.00. Spovedanie DPS: streda 9.00-10.00. Spovedanie chorých v domácnostiach: piatok od 8.00.

Deti majú počas týždňa stretnutia v skupinkách. V piatok je detská svätá omša. Birmovanci majú stretnutia v skupinkách, v sobotu je birmovanecká omša.

V sobotu je Fatimská sobota o 17.00 a po omši je stretnutie ružencového bratstva.

Naša farnosť aj tohto roku žiada Prešovský samosprávny kraj v rámci Výzvy Participatívny rozpočet 2023 o dotáciu € 10 000,-. V prípade úspechu nášho projektu by sme vybudovali chodník zo zámkovej dlažby k boč­nému vchodu do kostola z Palárikovej ulice a takisto prístupovú cestu k vchodu na faru a ku garážam. Tieto terénne úpravy veľmi potrebujeme. Aby sme dotáciu získali, musíme odoslať čo najviac hlasov v SMS hlasovaní. Vzadu na stolíku si môžete zobrať malý leták, na ktorom je napísané telefónne číslo a text SMS, ktorú treba poslať. Nech sa nás zapojí čo najviac!

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše
 • Hodinka doma
 • Sviatosť Birmovania 2023

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Hodinka doma

Liturgia domácej cirkvi pri návšteve kňaza s relikviou sv. Faustíny Kowalskej, 2022

Pastoračná návšteva kňaza v rodine sa uskutočňuje v piatok alebo v nedeľu o 15.00, prípadne v iný deň po vzájomnej dohode. Trvá približne hodinu. Pripravený je stôl so sviečkou, krížom, Svätým písmom a obrúskom, na ktorý kňaz položí svätenú vodu, relikviu sv. Faustíny, nádobku s Eucharistiou, prípadne aj posvätný olej. Prítomní si pripravia ruženčeky a ak sa chytajú pristúpiť k svätému prijímaniu, dodržia hodinový eucharistický pôst. Počas návštevy nie je vhodné nadmerné hostenie a núkanie jedla či pitia – keďže sa uskutočňuje v Hodine Milosrdenstva, sme skôr pozvaní k striedmosti, obzvlášť v piatok. Hodinkou doma sa chceme vzájomne spoznávať, osláviť Boha a modliť sa za dané rodinné spoločenstvo i za našu farnosť. Jej „program“ je len orientačný, jeho jednotlivé body môžu byť prispôsobené alebo aj vynechané podľa pomerov v konkrétnej rodine – ak jej členovia budú chcieť, môžeme sa pomodliť aj celý ruženec. Adresátom pastoračnej návštevy nie sú jednotlivci, ale skôr viacčlenné rodiny, prípadne spoločenstvo priateľov či susedov. Jej zámerom nie je žiadna dobročinná zbierka alebo vyberanie finančných príspevkov na farské potreby. Rodina, ktorá má o návštevu záujem, nech neváha kontaktovať kňaza!

1. Pokropenie svätenou vodou

Kňaz pokropí prítomných a príbytok svätenou vodou na znak pripomenutia si krstu, ktorým sme boli duchovne znovuzrodení a včlenení do Cirkvi.

2. Korunka Božieho milosrdenstva

Patrocínium nášho kostola a našej farnosti je Božie milosrdenstvo, preto chceme tento kult neustále prejavovať a oživovať. Korunku obetujeme za našu farnosť a na jej záver sa pomodlíme Modlitbu za farnosť.

3. Spoveď

Ak by chcel niekto z prítomných prijať sviatosť zmierenia, kňaz mu ju vyslúži. V takomto prípade je potrebné vyhradiť vhodné diskrétne miesto.

4. Pomazanie chorých

Ak niektorého z prítomných trápia zdravotné ťažkosti alebo už je vo vyššom veku, môže mu kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých.

5. Sväté písmo

Prečítame si evanjelium dňa, prípadne iný úryvok podľa uváženia kňaza, po ktorom môže nasledovať krátke zamyslenia a diskusia.

6. Eucharistia

Prítomným, ktorí sú na to disponovaní, kňaz po modlitbe Otče náš rozdá sväté prijímanie.

7. Desiatok posvätného ruženca

Nasleduje modlitba Verím v Boha a jeden desiatok ruženca podľa výberu rodiny. Na jeho začiatku môže rodina vysloviť vlastné úmysly, za ktoré bude táto modlitba obetovaná. Na záver možno pridať modlitbu vlastnými slovami, prípadne predniesť obľúbenú modlitbu rodiny alebo jej členov.

8. Pohár vody

Skromné pohostenie, ktoré zaberie najdlhšiu časť návštevy (aj vyše polovicu), môže poslúžiť ako priestor na vzájomné spoznanie a zdieľanie.

9. Na úmysel Svätého otca

Modlitba Otče náš, ZdravasSláva Otcu.

10. Uctenie si relikvie sv. Faustíny a požehnanie

Prítomní si bozkom uctia relikviu sv. Faustíny a na záver ňou dostanú požehnanie. 

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 23. mája - 4. júna 2023
 • 9. - 21. mája 2023
 • 25. apríla - 7. mája 2023
 • 28. marca - 9. apríla 2023

Utorok 23. 5.

18.00

+ Anna Ohradzanská (výr)

Streda 24. 5.

10.00

+ Ľudovít, Anna a Jozef

Štvrtok 25. 5.

18.00

+ Jozef a Mária Demjanoví

Piatok 26. 5.

18.00

+ Ján Rutrich

Sobota 27. 5.

11.30

birmovka

Nedeľa 28. 5.

Zoslanie Ducha
Svätého

8.00

+ Milan Durkaj, Michal Cenkner, rodičia

a súrodenci

10.00

Za farnosť

Utorok 30. 5.

18.00

+ Štefan Ontkovič

Streda 31. 5.

10.00

+ manželia Dlugošoví, Mária Cenknerová

Štvrtok 1. 6.

18.00

+ Augustín a Jolana Staškovci a z rod.

Piatok 2. 6.

Prvý v mesiaci

18.00

ZBp Mária Galandová (60)

Sobota 3. 6.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca

Panny Márie

Nedeľa 4. 6.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB

a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť – prvé sväté prijímanie

Utorok 9. 5.

18.00

+ Emil Nevický a rod.

Streda 10. 5.

10.00

+ Štefan, Jaroslav, Emília a rodičia

Štvrtok 11. 5.

18.00

ZBp Miroslav a rod.

Piatok 12. 5.

18.00

+ Danuška Kurťaková (10r)

Sobota 13. 5.

18.00

+ Ivan Gažovič (výr)

Nedeľa 14. 5.

6. veľkonočná

8.00

ZBp Gizela

10.00

Za farnosť

Utorok 16. 5.

18.00

+ Mária a Emil Imrichoví

Streda 17. 5.

10.00

ZBp rod. Dunajová

Štvrtok 18. 5.

Nanebovstúpenie Pána

6.30

+ Mária a Dagmar

18.00

Za farnosť

Piatok 19. 5.

18.00

+ Ľubor Kupčo

Sobota 20. 5.

18.00

+ Peter (20výr) a Martin Hanc (5výr)

Nedeľa 21. 5.

7. veľkonočná

8.00

ZBp Ján a Anna

10.00

Za farnosť

Utorok 25. 4.

18.00

ZBp Adam, Kristína s rod.

Streda 26. 4.

10.00

+ Jozef Pavlík a rodičia, Juraj Peľo, rodičia a starý rodičia, Edita Ninčáková

Štvrtok 27. 4.

18.00

ZBp Katarína a Jozef (60r manželstva)

Piatok 28. 4.

18.00

+ Gabriel a Jozef Galanda

Sobota 29. 4.

18.00

ZBp Anna Hrunená (87r) a rod.

Nedeľa 30. 4.

4. veľkonočná

8.00

ZBp Marek (50) a Martina (45)

10.00

Za farnosť

Utorok 2. 5.

18.00

ZBp Marta (50)

Streda 3. 5.

10.00

+ Božena Grundzová, Martin a Marek

Štvrtok 4. 5.

18.00

ZBp Ján a Mária (70) Špitalikovci

Piatok 5. 5.

Prvý v mesiaci

18.00

+ Ľudovít, Mária a Katarína Madzikoví

Sobota 6. 5.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 7. 5.

5. veľkonočná

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB

a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť

Utorok 28. 3.

18.00

+ rod. Maliňaková, Novobilská, Vislocká

a Micenková

Streda 29. 3.

10.00

+ Ján a Gizela

Štvrtok 30. 3.

18.00

+ Katarína Andrejčíková, manžel a deti

Piatok 31. 3.

18.00

+ rod. Buríková a Kelčáková

Sobota 1. 4.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca

Panny Márie

Nedeľa 2. 4.

Palmová nedeľa

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB a ctiteľov

Božského srdca

10.00

Za farnosť

Utorok 4. 4.

18.00

+ rod. Jankajová, Gerbocová a Kováčová

Streda 5. 4.

10.00

ZBp detí a ich rodiny

Štvrtok 6. 4.

Štvrtok

Pánovej večere

18.00

+ Martin Adamec a Gabriela

Piatok 7. 4.

Piatok

utrpenia Pána

9.00

Krížová cesta mestom (začiatok v dolnom kostole)

15.00

Obrady

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 1. deň

Sobota 8. 4.

Svätá sobota

15.00

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 2. deň

16.00

Požehnanie jedál

19.00

ZBp rod. Bednárová

Nedeľa 9. 4.

Veľkonočná
nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

7.00

Požehnanie jedál

8.00

ZBp Peter (40r)

po omši

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu 2. deň

10.00

Za farnosť