nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Predveľkonočná sv. spoveď 2018.
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2018

Rozpis spovedania v Snine
Veľká Noc 2018

 spovedanie2018      

 

Naozaj si svätý, Otče, Pán neba i zeme.
Dobrorečíme ti skrze tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý prišiel k nám v tvojom mene.
On je tvoje slovo, ktoré zachraňuje ľudí, on je ruka, ktorú podávaš hriešnikom, on je cesta, ktorou k nám prichádza tvoj pokoj.

(Druhá eucharistická modlitba za zmierenie.)

 

 22.03. štvrtok  Snina – mesto
 Nikodémova noc
 19.00 - 22.00
 24.03. sobota  Snina sídlisko  15.00 - 17.30
 25.03. nedeľa  Stakčín
 Snina mesto
 08.00 - 09.00
 14.00 - 17.30
 26.03. pondelok  Snina - mesto  15.00 - 17.30
 27.03. utorok  Snina - mesto  15.00 - 17.30
Čítať ďalej
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.   

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  26.01.-  28.01.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  25.05.-  27.05.2018
                             víkendový kurz s ubytovaním:    20.07. - 22.07.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
                             mimoriadny kurz:                       20.12. - 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 18.03. – 24.03.2018
 • 11.03. – 17.03.2018
 • 04.03. – 10.03.2018
 • 25.02. – 03.03.2018
 • 18.02. – 24.02.2018
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej Zbierke na pomoc prenasledovaným kresťanom. Zbierka na kostol bude na budúcu nedeľu 25.03.2018.
 2. Dnes (nedeľa 18.03.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej.
 3. Zajtra (pondelok 19.03.2018) máme slávnosť sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. Pozývame vás zasvätiť tento sviatok účasťou na slávnostnej sv. omši o 18:00 hod.
 4. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 6. Vo štvrtok a v piatok budú sv. omše ráno o 6:30 hod.
 7. V piatok  o 17:00 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť členovia Ružencového bratstva.
 8. V sobotu o 7:00 hod. bude sv. omša a popoludní od 15:00 hod. do 17:30 hod. bude v našej farnosti predveľkonočná sviatosť zmierenia. Využite, prosím, túto príležitosť, keď budeme spovedať viacerí kňazi. Sv. prijímanie sa bude rozdávať o 16:00 hod. a po skončení spovedania.
 9. Budúcou Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa. Pri oboch sv. omšiach požehnám ratolesti, ktoré si prinesiete. Na sv. omšu o 10:00 hod. pozývame zvlášť rodičov s deťmi.
 10. Chorých (meno, priezvisko,  presná adresa a tel. číslo), ktorých nahlásite v sakristii do budúcej nedele (25.03.2018), pôjdem spovedať v utorok 27.03.2018 dopoludnia.
 11. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 12. Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení zimný čas na letný. Hodinky treba posunúť o hodinu dopredu.
 13. Záujemcovia o Farskú veselicu, ktorá sa uskutoční v sobotu 21.04.2018 v priestoroch SOŠ v Snine, si môžete zakúpiť vstupenky v sakristii. Cena: 25 €.
 14. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 15. Pán života a smrti si k sebe povolal 69-ročného Štefana Pavlíka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Na budúcu nedeľu (18.03.2018) bude pri sv. omšiach Zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Pán Boh zaplať za milodary. Zbierka na kostol bude v nedeľu 25.03.2018.
 2. Na osobných milodaroch, mimo zbierok na kostol, sa vyzbieralo 5025 €. Pán Boh zaplať.  
 3. Dnes (nedeľa 11.03.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa prvoprijímajúce deti.
 4. Náš otec kardinál Jozef Tomko dnes (nedeľa 11.03.2018) slávi 94 rokov života a zajtra (pondelok 12.03.2018) oslávi 69 rokov kňazskej vysviacky. Pamätajme na nášho otca kardinála v tieto dni vo svojich modlitbách a vyprosujme mu pevné zdravie, Božie požehnanie a ochranu Matky Božej.
 5. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň je 5. výročie zvolenia pápeža Františka. Pamätajme na Sv. Otca vo svojich modlitbách. U nás sv. omša bude o 6:30 hod.
 6. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 7. V piatok o 15:00 hod. prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou oltárnou. O 17:00 hod. eucharistické požehnanie, 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť manželia našej farnosti a o 18:00 hod. sv. omša. Po sv. omši bude stretnutie členov FR.
 8. Na budúcu nedeľu 18.03.2018 pri sv. omši o 10:00 hod. bude požehnaný nový zvon sv. Faustíny. Sv. omšu bude celebrovať Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita. Srdečne pozývame. Popoludní o 15:30 hod. pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na prednášku o projektoch Pôstnej krabičky pre deti v Ugande a Rwande.  
 9. V utorok (06.03.2018) Svätý Otec prijal na audiencii kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých. Počas audiencie Svätý Otec schválil, aby Kongregácia vydala dekrét o mučeníctve Božej služobnice Anny Kolesárovej. Čiže Slovensko bude mať novú blahoslavenú.
 10. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                            UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 872,18 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 04.03.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty.
 3. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred Sviatosťou oltárnou. O 17:00 hod. eucharistické požehnanie, 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť mladí našej farnosti a o 18:00 hod. sv. omša. Po sv. omši bude stretnnutie členov FR.
 6. Na budúcu nedeľu sa náš otec kardinál Jozef Tomko dožíva 94 rokov svojho života a v pondelok 12.03.2018 oslávi  69. výročie svojej kňazskej vysviacky. V tieto dni myslime naňho v modlitbách.
 7. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 8. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                              UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo 347,77 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré dnešnú nedeľu venujete pri zbierke náš kostol a potreby farnosti.
 3. Dnes (nedeľa 25.02.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa členovia Ružencového bratstva.
 4. Z dôvodu jarných prázdnin v stredu nebude stretnutie prvoprijímajúcich, ani sv. omša za účasti detí. Sv. omša však zostáva v nezmenenom čase o 17:30 hod.
 5. Vo štvrtok po večernej sv. omši budem zapisovať úmysly sv. omší na mesiac apríl. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 6. V piatok náš emeritný otec arcibiskup Mons. Alojz Tkáč oslávi 84 rokov svojho života. Prosme Všemohúceho, nech ho zachová vo svojej milosti a láske, nech ho zahrnie pevným zdravým a nech ho vedie svetlo Ducha Svätého. Celodenná poklona Sviatosti oltárnej začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. O 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť otcovia našej farnosti. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu a piatok od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 9. V utorok 13.02.2018 na stretnutí najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne bolo schválené spoločné vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru. Plné znenie vyhlásenia je uverejnené v Nosteri, pozorne si ho prečítajte.
 10. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 11. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si     môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 16-ročnú Klaudiu Hrehovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré dnešnú nedeľu venujete pri zbierke na charitu.
 2. Na budúcu nedeľu (25.02.2018) bude pri sv. omšiach zbierka na kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.
 3. Dnes (nedeľa 18.02.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa matky.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Svätý Otec František stanovil piatok (23.02.2018), ako deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne. Zapojíme sa do tohto dňa modlitieb o 15:00 hod. Hodinou Božieho milosrdenstva a následnou tichou adoráciou pred Sviatosťou oltárnou. O 17:00 hod. eucharistické požehnanie, 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť členovia Rodiny Nepoškvrnenej a o 18:00 hod. sv. omša.
 6. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 7. Počas piatich pôstnych nedieľ, počnúc budúcou prvou pôstnou nedeľou, vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na pôstne kázne, ktoré povedie P. Viliam Karľa, SJ. Pôstna kázeň začína vždy po pobožnosti krížovej cesty.
 8. Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe hudobného CD-čka „Dar lásky“, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii na stolíku za lavicami.
 9. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 10. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                   PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 69-ročnú Katarínu Stedinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes116
Včera245
Tento týždeň116
Tento mesiac3747
Spolu109375
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers