nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Sv. omše v nedeľu 2016
 • Požehnaný advent
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2017
 • Vizualizácia exteriéru kostola

 

SV. OMŠE V NEDEĽU 11.12.2016

7:00 HOD.

A

8:30 HOD.

Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  20.01.-  22.01.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania:  24.02. - 26.02.2017 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  19.05.-  21.05.2017
                             víkendový kurz s ubytovaním:    28.07. - 30.07.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania: 22.09. - 24.09.2017
                             mimoriadny kurz:                       14.12. - 16.12.2017

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 04.12. – 10.12.2016
 • 27.11. – 03.12.2016
 • 21.11. – 27.11.2016
 • 13.11. – 19.11.2016
 • 06.11. – 12.11.2016
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na charitu vyzbieralo 223,60 €. Pán Boh zaplať.
 2. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich spojené s katechézou pre ich rodičov o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a 18:00 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov. Po sv. omši bude stretnutie členov farskej rady. Účasť všetkých členov je nutná.
 6. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 7. Na budúcu nedeľu (11.12.2016) bude v Kamenici nad Cirochou slávnostná sv. omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny so začiatkom o 10:30 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 8:30 hod.
 8. Do 06.01.2017, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 9. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 0,60 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 10. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 11. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, vyzýva na podporu petície s názvom „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“. Petícia je zameraná proti geologickým prieskumom ropy a zemného plynu na severovýchode Slovenska, ako aj ich následnej ťažbe. Podpisové hárky nájdete  na stolíku za lavicami.
 12. Pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu a Mons. Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa sa v pondelok 19.12.2016 v košickej Steel Aréne uskutoční multimediálny koncert „Ján Pavol II. spomienka na 1. slovanského pápeža“. Predaj vstupeniek na www.ticketportal.sk
 13. Kancelária bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Minulú nedeľu sa pri Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, tohto roku venovanej na hniezdo záchrany vyzbieralo 322,69 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnešnú nedeľu je zbierka na charitu. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. V pondelok a v utorok sa v úvode sv. omše spoločne pomodlíme deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi a hlavnému patrónovi našej arcidiecézy.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Vo štvrtok sa po večernej sv. omši budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január 2017. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 6. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 8. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 9. Tak ako každý rok aj teraz vás chcem poprosiť o príspevok pre naše kantorky a kostolníka. Svoj milodar môžete odovzdávať od dnešnej nedele, denne po každej sv. omši,  do 06.01.2017 pri východe z kostola povereným osobám. Kto má záujem, môže k milodaru na kantorky a kostolníka pripojiť  dobrovoľný milodar na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 10. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 0,60 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 11. Ukončili sme putovanie milostivého obrazu Božieho milosrdenstva v našich rodinách. Kto má záujem, môže si obraz spolu s knihou Denníček sv. Faustíny zakúpiť v sakristii. Cena: 40 €.
 12. SSV v Snine ponúka betlehemy, vianočné ozdoby aj pohľadnice.
 13. Kto chce prispieť na vianočnú kvetinovú výzdobu, môže tak urobiť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 14. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, vyzýva na podporu petície s názvom „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“. Petícia je zameraná proti geologickým prieskumom ropy a zemného plynu na severovýchode Slovenska, ako aj ich následnej ťažbe. Podpisové hárky nájdete  na stolíku za lavicami.
 15. Počas adventného obdobia po každej večernej sv. omši budeme spoločne spievať modlitbu Anjel Pána.
 16. Pod záštitou Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu a Mons. Milana Chautura, košického eparchiálneho biskupa sa v pondelok 19.12.2016 v košickej Steel Aréne uskutoční multimediálny koncert „Ján Pavol II. spomienka na 1. slovanského pápeža“. Predaj vstupeniek na www.ticketportal.sk
 17. V prvopiatkovom týždni bude kancelária ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 18. Pán života a smrti si k sebe povolal 95 – ročnú Jozefínu Šelepakovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech je svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pri zbierke na náš kostol sa minulú nedeľu vyzbieralo 1223,33 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 20.11.2016) sa koná Dobročinná zbierka sv. Alžbety, tohto roku venovaná na hniezdo záchrany. Pán Boh zaplať za milodary.
 3. O niekoľko dní oslávime sviatok  sv. Ondreja, hlavného patróna našej arcidiecézy. Na tento sviatok sa pripravíme deviatnikom k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť v úvode sv. omše, okrem nedele, kedy sa deviatnik pomodlíte sami pred prvou i druhou sv. omšou. Deviatnik sa začne v pondelok (21.11.2016).
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame.
 6. Na budúcu sobotu sa v košickej katedrále sv. Alžbety uskutočnia celodiecézne kňazské rekolekcie ku cti sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy.
 7. Budúca nedeľa (27.11.2016) je Prvou adventnou nedeľou, ktorou vstupujeme do nového cirkevného roka. Pri oboch sv. omšiach požehnám adventné vence, ktoré si so sebou prinesiete. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré v tento deň venujete pri jesennej zbierke na charitu.
 8. Tak ako každý rok, aj teraz vás chcem poprosiť o príspevok pre naše kantorky a kostolníka. Svoj milodar môžete od budúcej nedele (27.11.2016) denne odovzdať pri východe z kostola určeným osobám. Kto má záujem, môže k milodaru na kantorky a kostolníka pripojiť  dobrovoľný milodar na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 9. Od budúcej nedele budú v ponuke vianočné oblátky. Cena: 0,60 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 10. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, vyzýva na podporu petície s názvom „Nevŕtajte! Chceme žiť v zdravej krajine“. Petícia je zameraná proti geologickým prieskumom ropy a zemného plynu na severovýchode Slovenska, ako aj ich následnej ťažbe. Podpisové hárky nájdete  na stolíku za lavicami. Vyhlásenie o. arcibiskupa k spomínanej petícii si prečítajte v Nosteri.
 11. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                   PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 55 – ročného Daniela Hačkuliča a 86 – ročnú Júliu Jeremiášovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 13.11. – nedeľa 20.11.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Anny Demčákovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich aj ich rodičov o 16:30 hod. Účasť aspoň jedného z rodičov na stretnutí je nutná. O 17:30 hod. sv. omša za účasti detí .
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie a o 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 6. Budúca nedeľa (20.11.2016) je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci oboch sv. omší bude vyložená Sviatosť oltárna a  spoločne sa pomodlíme túto modlitbu. Pri oboch sv. omšiach budete môcť svojim milodarom prispieť na Dobročinnú zbierku sv. Alžbety, tohto roku venovanú na hniezdo záchrany. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 7. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2017, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali  prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídu zbytočnej nervozite a zároveň budú mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva čo, veríme, po jej absolvovaní ocenia. Spomínané termíny si dobre všimnite v Nosteri alebo na webovej stránke našej farnosti.
 8. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.                        
                                UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 68 – ročnú Květu Gerbocovú a 78 – ročného Jozefa Lojana. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Srdečne pozývame na koncert Stanislavy Vassovej, finalistky tohtoročného Gospeltalentu, spojený s uvedením nového CD s názvom „Domov“, ktorý sa uskutoční dnes popoludní (nedeľa 06.11.2016) o 15:00 hod. v kinosále Domu kultúry. Vstup je voľný.
 2. Tento týždeň (nedeľa 06.11. – nedeľa 13.11.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Františka Gerboca. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (13.11.2016) putovný obraz preberá rodina p. Anny Demčákovej.
 3. V pondelok a utorok budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne o 15:00 hod.
 4. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Do 17:00 hod. bude možnosť generálnej sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 7. Pozývame vás na slávnostné ukončenie mimoriadneho Sv. roka milosrdenstva, ktoré bude na budúcu nedeľu (13.11.2016) pri slávnostnej sv. omši o 10:30 hod. za účasti kňazov a veriacich nášho sninského dekanátu. Pred sv. omšou o 10:00 hod. bude spievaná Korunka k Božiemu milosrdenstvu. V závere slávnostnej sv. omše si budete môcť uctiť relikviu sv. Faustíny i  sv. Jána Pavla II. Sv. omše na budúcu nedeľu budú o 8:00 hod. a slávnostná sv. omša o 10:30 hod. - celebruje ThLic. Allan Tomáš, dekan – farár farnosti Sv. Kríža v Snine. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať za milodary. Dobročinná zbierka sv. Alžbety, tohto roku venovaná na hniezdo záchrany bude v nedeľu 20.11.2016.
 8. Na budúcu nedeľu (13.11.2016) pri slávnostnom ukončení mimoriadneho Sv. Roka milosrdenstva, o. arcibiskup Mons. Bernard Bober, vyhlási farský kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP v Košiciach za diecéznu svätyňu.
 9. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                               UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 10. Pán života a smrti si k sebe povolal 64 – ročnú Veronu Šalapkovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes47
Včera90
Tento týždeň284
Tento mesiac588
Spolu50207
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers