RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

V rekonštrukcii pokračujeme aj vďaka dotáciám

vyzva-poslancov kancelária page-0001Ďakujeme 

Prešovskému

samosprávnemu

kraju 

za finančnú podporu

aj v tomto roku!

Nedeľné farské oznamy

 • 27. novembra 2022
 • 20. novembra 2022
 • 13. novembra 2022
 • 6. novembra 2022
 • 30. októbra 2022

1. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Zbierka na farské potreby bola 650,- €.

3. Dnes je jesenná zbierka na charitu.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo.

5. Prvopiatkové spovedanie: utorok, štvrtok a piatok o 16.00-18.00, v stredu pred omšou dopoludnia spovedám klientov DPS.

6. V piatok dopoludnia spovedám chorých v domácnostiach.

7. V sobotu je Fatimská sobota o 17.00.

8. Deti majú počas týždňa stretnutia a v piatok svätú omšu, pred ňou je nácvik spevov.

9. V sobotu je birmovanecká omša, birmovanci stretnutia nemajú.

10. Odo dnes môžete odovzdať svoj koncoročný príspevok (na upratovačku, kantorky, kostolníka a na kostol) – každoročne sa takto chceme poďakovať tým, ktorí slúžia v našom chráme a zároveň spoločne finančne podporiť farnosť a prebiehajúce rekonštrukcie.

11. V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky – cena balíčka je 2,- €.

12. Na budúcu nedeľu bude v našom kostole malý adventný koncert. Svoju tvorbu nám predstaví speváčka Anna Paulíny. Pozvaní sú všetci farníci. Pre birmovancov bude účasť povinná (namiesto stretiek) a po koncerte je pre nich pripravená aktivita na fare.

13. Dnes popoludní o 15.30 na námestí Centrum v Snine bude Ekumenická bohoslužba slova spojená s požehnaním adventného venca.

14. Od utorka po omši budem prijímať omšové úmysly na prvé tri mesiace 2023.

15. Rorátne omše budú na budúci týždeň.

1. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Dobročinná zbierka sv. Alžbety bola 202,- €.

3. Dnes je zbierka na farské potreby.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo.

5. Deti majú počas týždňa stretnutia a v piatok svätú omšu, pred ňou je nácvik spevov.

6. Birmovanci majú stretnutia v piatok a sobotu, v sobotu je birmovanecká omša.

7. V piatok je moderovaná euchristická adorácia Hodinka naviac.

8. Na budúcu nedeľu sa budú pri všetkých omšiach (vrátane sobotnej) požehnávať adventné vence, prineste ich dopredu na schody.

9. Od budúcej nedele môžete odovzdať svoj koncoročný príspevok (na upratovačku, kantorky, kostolníka a na kostol) – každoročne sa takto chceme poďakovaťm, ktorí slúžia v našom chráme a zároveň spoločne finančne podporiť farnosť a prebiehajúce rekonštrukcie.

10. V sakristii si môžete zakúpiť vianočné oblátky – cena balíčka je 2,- €.

1. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Dnes je dobročinná zbierka sv. Alžbety.

3. Na budúcu nedeľu je zbierka na farské potreby.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo.

5. Deti majú počas týždňa stretnutia (okrem štvrtku, je štátny sviatok) a v piatok svätú omšu, pred ňou je nácvik spevov.

6. Birmovanci tento týždeň nemajú ani stretnutia ani omšu, namiesto toho sa zúčastnia v sobotu 19. 11. na Arcidiecéznom stretnutí mládeže.

7. V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí; info na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí. Budúca nedeľa – Nedeľa Krista Kráľa je zároveň Svetovým dňom mládeže, ktorý na tento termín presunul pápež František z Kvetnej nedele.

8. V tomto týždni bude v našej farnosti zastupovať dp. Štefan Gábor, v prípade potreby ho kontaktujte na tel. 0903 157 400. Pohreby hláste a konzultujte v kancelárii Farnosti Svätého kríža.

1. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Na budúcu nedeľu je dobročinná zbierka sv. Alžbety.

3. V utorok o 17.00 je večeradlo.

4. Deti majú počas týždňa stretnutia a v piatok svätú omšu, pred ňou je nácvik spevov.

5. Birmovanci majú stretnutia v piatok a sobotu, v sobotu je mládežnícka omša.

6. Oznam pre manželské páry: v sobotu 12. 11. sa v spoločenskej sále Opus Dei uskutoční duchovná obnova pre manželov, začiatok bude o 9.00. Bližšie informácie v Nosteri.

1. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Z pohrebu Štefana Ohradzanského – 100,- €.

3. Zbierka na misie bola 340,- €.

4. Deti ešte stretnutia v skupinkách nemajú, ale v piatok už bude detská omša, pred ktorou je nácvik piesní o 17.15. Birmovanci majú stretnutia v piatok a sobotu, v sobotu je mládežnícka omša.

5. V utorok 1. 11. pred omšou o 8.00 je večeradlo a popoludní o 15.00 je pobožnosť na cintoríne spolu s gréckokatolíckymi veriacimi.

6. Spovedanie: streda, štvrtok a piatok od 16.00.

7. V piatok dopoludnia spovedám chorých v domácnostiach.

8. V sobotu je Fatimská sobota o 17.00, po omši je stretnutie Ružencového bratstva.

9. Oznam pre manželské páry: v sobotu 12. 11. sa v spoločenskej sále Opus Dei uskutoční duchovná obnova pre manželov, začiatok bude o 9.00. Bližšie informácie na budúci týždeň.

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše
 • Hodinka doma

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Hodinka doma

Liturgia domácej cirkvi pri návšteve kňaza s relikviou sv. Faustíny Kowalskej, 2022

Pastoračná návšteva kňaza v rodine sa uskutočňuje v piatok alebo v nedeľu o 15.00, prípadne v iný deň po vzájomnej dohode. Trvá približne hodinu. Pripravený je stôl so sviečkou, krížom, Svätým písmom a obrúskom, na ktorý kňaz položí svätenú vodu, relikviu sv. Faustíny, nádobku s Eucharistiou, prípadne aj posvätný olej. Prítomní si pripravia ruženčeky a ak sa chytajú pristúpiť k svätému prijímaniu, dodržia hodinový eucharistický pôst. Počas návštevy nie je vhodné nadmerné hostenie a núkanie jedla či pitia – keďže sa uskutočňuje v Hodine Milosrdenstva, sme skôr pozvaní k striedmosti, obzvlášť v piatok. Hodinkou doma sa chceme vzájomne spoznávať, osláviť Boha a modliť sa za dané rodinné spoločenstvo i za našu farnosť. Jej „program“ je len orientačný, jeho jednotlivé body môžu byť prispôsobené alebo aj vynechané podľa pomerov v konkrétnej rodine – ak jej členovia budú chcieť, môžeme sa pomodliť aj celý ruženec. Adresátom pastoračnej návštevy nie sú jednotlivci, ale skôr viacčlenné rodiny, prípadne spoločenstvo priateľov či susedov. Jej zámerom nie je žiadna dobročinná zbierka alebo vyberanie finančných príspevkov na farské potreby. Rodina, ktorá má o návštevu záujem, nech neváha kontaktovať kňaza!

1. Pokropenie svätenou vodou

Kňaz pokropí prítomných a príbytok svätenou vodou na znak pripomenutia si krstu, ktorým sme boli duchovne znovuzrodení a včlenení do Cirkvi.

2. Korunka Božieho milosrdenstva

Patrocínium nášho kostola a našej farnosti je Božie milosrdenstvo, preto chceme tento kult neustále prejavovať a oživovať. Korunku obetujeme za našu farnosť a na jej záver sa pomodlíme Modlitbu za farnosť.

3. Spoveď

Ak by chcel niekto z prítomných prijať sviatosť zmierenia, kňaz mu ju vyslúži. V takomto prípade je potrebné vyhradiť vhodné diskrétne miesto.

4. Pomazanie chorých

Ak niektorého z prítomných trápia zdravotné ťažkosti alebo už je vo vyššom veku, môže mu kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých.

5. Sväté písmo

Prečítame si evanjelium dňa, prípadne iný úryvok podľa uváženia kňaza, po ktorom môže nasledovať krátke zamyslenia a diskusia.

6. Eucharistia

Prítomným, ktorí sú na to disponovaní, kňaz po modlitbe Otče náš rozdá sväté prijímanie.

7. Desiatok posvätného ruženca

Nasleduje modlitba Verím v Boha a jeden desiatok ruženca podľa výberu rodiny. Na jeho začiatku môže rodina vysloviť vlastné úmysly, za ktoré bude táto modlitba obetovaná. Na záver možno pridať modlitbu vlastnými slovami, prípadne predniesť obľúbenú modlitbu rodiny alebo jej členov.

8. Pohár vody

Skromné pohostenie, ktoré zaberie najdlhšiu časť návštevy (aj vyše polovicu), môže poslúžiť ako priestor na vzájomné spoznanie a zdieľanie.

9. Na úmysel Svätého otca

Modlitba Otče náš, ZdravasSláva Otcu.

10. Uctenie si relikvie sv. Faustíny a požehnanie

Prítomní si bozkom uctia relikviu sv. Faustíny a na záver ňou dostanú požehnanie. 

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 22. novembra - 4. decembra 2022
 • 8. - 20. novembra 2022
 • 25. októbra - 6. novembra 2022
 • 11. - 23. októbra 2022

Utorok 22. 11. 

18.00 

+ Helena Diňová (výr) 

Streda 23. 11. 

10.00 

+ Milan 

Štvrtok 24. 11. 

18.00 

+ Michal a Zuzana Demčákovi 

Piatok 25. 11. 

18.00 

ZBp Irena Buriková 

Sobota 26. 11. 

18.00 

ZBp Zuzana, Jakub a Viktória (30r) 

Nedeľa 27. 11. 

1. adventná

8.00

+ Ján Kováč 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 29. 11. 

18.00 

+ Ladislav, Anna a Andrej Zaremboví 

Streda 30. 11. 

Sv. Ondrej

10.00 

+ Fedor Žukovič (výr), Róbert Žukovič 

Štvrtok 1. 12. 

18.00 

ZBp Štefan Dický (60) 

Piatok 2. 12. 

Prvý v mesiaci 

18.00 

+ Anna Ducková 

Sobota 3. 12. 

Prvá v mesiaci 

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 4. 12. 

2. adventná 

8.00 

Za živých a mŕtvych členov RB
a ctiteľov Božského srdca 

10.00 

Za farnosť 

 

Utorok 8. 11.

18.00

+ Jozef Hanc

Streda 9. 11.

10.00

+ Štefan Ondík

Štvrtok 10. 11.

18.00

+ Dušan Petrík (nedožitých 60)

Piatok 11. 11.

18.00

+ z rod. Galandovej a Bjelovej

Sobota 12. 11.

18.00

+ Helena Vudmasková (výr)

Nedeľa 13. 11.

33. v Cezročnom
období

8.00

ZBp rod. Tomková

10.00

Za farnosť

Utorok 15. 11.

18.00

+ Štefan Ontkovič, rodičia a svokrovci

Streda 16. 11.

10.00

+ Veronika Šustejová, Ján Schobl

Štvrtok 17. 11.

18.00

+ z rod. Hrunenej a Madzikovej

Piatok 18. 11.

18.00

+ Slavomír a Jozef Kačmárovci

Sobota 19. 11.

18.00

+ rod. Klimová a Karnayová, Marek Kelčák

Nedeľa 20. 11.

Krista Kráľa

8.00

ZBp Dominik (20)

10.00

Za farnosť

Utorok 25. 10. 

18.00 

ZBp Biserka Kupčová s rod. 

Streda 26. 10. 

10.00 

+ Andrej, Barbora a Vladimír 

Štvrtok 27. 10. 

18.00 

+ Mária, Emília, Marta, Mária a Milan 

Piatok 28. 10. 

18.00 

+ Mária Vastagová (výr) 

Sobota 29. 10. 

18.00 

+ Božena Dudičová (2výr), Štefan a Mária 

Nedeľa 30. 10. 

31. v Cezročnom
období

8.00 

+ Martin Ondika (nedož. 90), Štefan (nedož. 60) 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 1. 11. 

Všetkých svätých 

8.00 

+ Ján Maxim a Mária Mergová 

10.00 

+ Štefan Ontkovič (nedožitých 77) 

Streda 2. 11. 

Všetkých verných zosnulých 

10.00 

na úmysel kňaza 

18.00 

za zosnulých 

Štvrtok 3. 11. 

18.00 

+ Božena, Jozef, Marek a Jozef Britanoví 

Piatok 4. 11. 

Prvý v mesiaci

18.00 

+ rod. Andrejčíková, Tkáčová a Lukáčová 

Sobota 5. 11. 

Prvá v mesiaci

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 6. 11. 

32. v Cezročnom 
období

8.00 

Za živých a mŕtvych členov RB
a ctiteľov Božského srdca 

10.00 

Za farnosť 

 

Utorok 11. 10.

18.00

ZBp Jozef (55) a Jakub

Streda 12. 10.

10.00

ZBp Miroslav (60) s rod.

Štvrtok 13. 10.

18.00

ZBp Daniel (15)

Piatok 14. 10.

18.00

+ Anna Štofíková (výr), Juraj Štofík

Sobota 15. 10.

18.00

+ Mária a Pavel Štofiroví, Helena a Juraj Kočanoví,
Agnesa a Karol Chovancoví

Nedeľa 16. 10.

29. v Cezročnom období

8.00

ZBp Adam (20)

10.00

Za farnosť

Utorok 18. 10.

18.00

+ Helena a Jána Pavlovčinovci,
ZBp rod. Rondziková

Streda 19. 10.

10.00

+ Mária Ohradzanská

Štvrtok 20. 10.

18.00

+ Ján Štofík

Piatok 21. 10.

18.00

+ Anton Lukáč a z rod. Lukáčovej a Bognerovej

Sobota 22. 10.

18.00

+ Margita Staviščaková (výročná)

Nedeľa 23. 10.

30. v Cezročnom období

8.00

+ Peter Tkáč

10.00

Za farnosť