RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

  • 17. septembra 2023
  • 10. septembra 2023
  • 3. septembra 2023
  • 27. augusta 2023
  • 20. augusta 2023

Srdečná vďaka celej partii, ktorá pripravila a obsluhovala v našom stánku na jarmoku. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili, s ktorými sme sa stretli, prehodili pár slov a vytvorili veselú priateľskú atmosféru (jednej návštevníčky ďakujeme za výborné pirohy!). Spolu sa nazbieralo € 2500,-.

Dnes je zbierka na farnosť.

Na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen. 

Sviatosť manželstva chcú prijať: Jakub Bičuš z Hencoviec a Alena Vožňáková z Pichného – ohlasujú sa druhý raz; Erik Naščák zo Sniny a Daniela Karaščáková zo Sniny – ohlasujú sa prvý raz.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

V piatok bude detská omša, pozývame deti. Po omši bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a s ich rodičmi – nech prídu všetci.

V spolupráci s cestovnou kanceláriou AwerTravel chystáme púť do Svätej zeme v termíne 22. – 29. februára 2024 za € 950,-. Bližšie informácie sú na našej internetovej stránke.

Pri počte celej skupiny (50 vrátane sprievodcu) cestovná kancelária umožňuje dvom osobám cestovať zdarma – tieto miesta sú pre kňazov, prípadne pre spoluorganizátorov. Na našu púť pôjde zadarmo správca farnosti a jeden šťastlivec, ktorého meno bude vylosované v „mini lotérii“ – stačí si kúpiť žreb v hodnote € 20,-. Žrebovanie bude 1. novembra. Suma, ktorá sa takto nazbiera, bude darom pre farnosť na dokončenie našich rekonštrukčných prác. V tomto týždni sme začali komunikovať s kompetentnými úradmi a zhromažďovať potrebné dokumenty ku kolaudácii.

Zo svadby Matúša a Silvie Dudičovcov - € 50,-. Zo svadby Jozefa a Štefánie Čopíkovcov - € 100,-.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na farnosť.

Sviatosť manželstva chcú prijať Jakub Bičuš z Hencoviec a Alena Vožňáková z Pichného – ohlasujú sa po prvý raz.

15. a 16. 9. sa v našom meste koná 31. sninský jarmok, na ktorom nájdete aj jeden stánok, v ktorom bude naša mládež ponúkať rôzne darčeky a kde návštevníci budú môcť podporiť našu farnosť.

V piatok 15. septembra o 15.00 bude v našom kostole Tretie stretnutie veriacich Rómov.

Sviatosť manželstva chcú prijať Matúš Dudič z Belej n/C a Silvia Ničová zo Sniny, ohlasujú sa tretí raz; a Jozef Čopík zo Sniny a Ing. Štefánia Maliňáková zo Sniny, ohlasujú sa tretí raz.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Knihu Objímanie kríža naopak si môžete zakúpiť v kancelárii.

Účastníci našej novembrovej púte do Assisi a San Giovanni Rotonda nech v najbližších dňoch prídu nahlásiť všetky potrebné údaje a zaplatiť za púť € 465,- (alebo aspoň zálohu € 200,-).

Po svätej omši sa rozdávajú lístočky, na ktoré môžete napísať mená troch kandidátov do farskej ekonomickej rady. Do budúcej nedele ich odovzdajte vo vestibule.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať Matúš Dudič z Belej n/C a Silvia Ničová zo Sniny, ohlasujú sa druhý raz; a Jozef Čopík zo Sniny a Ing. Štefánia Maliňáková zo Sniny, ohlasujú sa druhý raz.

Prvopiatkové spovedanie – utorok, štvrtok a piatok o 16.00-18.00. V stredu pred omšou – spovedanie klientov DPS. V piatok od 8.00 – spovedanie chorých doma.

Od utorka po omši bude možné zapísať úmysly na omše na mesiace október – december 2023.

1. september je pre našu farnosť dňom celodennej adorácie, Eucharistia bude vyložená od 8.00 do 17.45. Prvopiatková poklona bude pred omšou. Po omši bude stretnutie ružencového bratstva. Členovia ružencového bratstva nech prichádzajú na poklonu počas dňa podľa rozpisu.

V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota.

Knihu Objímanie kríža naopak si môžete zakúpiť v kancelárii.

Farnosť Svätého kríža pozýva na púť do Čenstochovej a Lichne v termíne 7. – 10. 9. 2023 za cenu € 210,-. Bližšie informácie a prihlasovanie – v dolnej farnosti. Na nástenke je aj ponuka septembrovej púte do Medžugoria.

Účastníci našej novembrovej púte do Assisi a San Giovanni Rotonda nech v najbližších dňoch prídu nahlásiť všetky potrebné údaje a zaplatiť za púť € 465,- (alebo aspoň zálohu € 200,-) – hotely v Taliansku to od nás vyžadujú do konca tohto mesiaca.

Všetky oznamy sú v najnovšom Nosteri. V úvodníku sa dočítate, že najbližšiu nedeľu sa budú rozdávať hlasovacie lístky, na ktoré potom budete môcť napísať mená kandidátov do farskej ekonomickej rady.

Zbierka na farnosť bola € 801,-.

Z pohrebu Kataríny Dzurovovej - € 100,-.

Sviatosť manželstva chcú prijať Matúš Dudič z Belej nad Cirochou a Silvia Ničová zo Sniny, ohlasujú sa prvý raz; a Jozef Ďopík zo Sniny a Ing. Štefánia Maliňáková zo Sniny, ohlasujú sa prvý raz.

V piatok po omši je moderovaná eucharistická adorácia Hodinka naviac.

V nedeľu 8. októbra 2023 o 15.00 v košickej katedrále si manželské páry pripomenú svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Jubilujúci manželia sú pozvaní na túto ďakovnú bohoslužbu. Manželia, ktorých sa to týka, nech sa prihlásia v kancelárii.

Knihu Objímanie kríža naopak si môžete zakúpiť v kancelárii.

Aktuality

  • Púť do Svätej zeme 2024

V spolupráci s cestovnou kanceláriou AwerTravel chystáme púť do Svätej zeme v termíne 22. – 29. februára 2024 za € 950,-.

V tejto cene je zahrnutá letenka Košice – Tel Aviv a späť (cez Viedeň), 7x ubytovanie s polpenziou (2-3 lôžkové izby so sociálnym zariadením), doprava autobusom vo Svätej zemi, odborný sprievodca a servisné poplatky.

V cene nie je zahrnuté obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane AUDIOSPRIEVODCU (slúchadlá: pre skvalitnenie výkladu sprievodcu a vstupov do francúzskych kostolov) - platí sa priamo sprievodcovi vo Svätej zemi.

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku (€ 24,- €) alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 (€ 32,-); prípadne jednolôžková izba za príplatok € 160,- na vyžiadanie.

Záujemcovia nech sa prihlásia v priebehu mesiaca september (je potrebné hneď zaplatiť zálohu € 400,-). Cestovný pas musí byť platný minimálne ešte 6 mesiacov po návrate na Slovensko.

Program:

Svata zem 2024 page-0002

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

  • 12. - 24. septembra 2023
  • 29. augusta - 10. septembra 2023
  • 15. - 27. augusta 2023
  • 1. - 13. augusta 2023

Utorok 12. 9.

18.00

+ Miroslav Sopirjak a rod.

Streda 13. 9.

10.00

+ František Karľa

Štvrtok 14. 9.

Povýšenie

Svätého kríža

18.00

+ Katarína a Peter a deti

Piatok 15. 9.

Sedembolestnej Panny Márie

8.00

ZBp Zuzka Micenková

10.00

+ Vincent

Sobota 16. 9.

18.00

ZBp Daniela (25)

Nedeľa 17. 9.

24. v Cezročnom
období

8.00

ZBp Zuzana, Patrik, Jakub, Zuzka

a Lukáš Salajoví

10.00

Za farnosť

Utorok 19. 9.

18.00

+ Ladislav Gábriš (nedožitých 80)

Streda 20. 9.

10.00

+ rod. Mišková, Chochoľáková a Cudnáková

Štvrtok 21. 9.

18.00

ZBp Gabriela a Monika

Piatok 22. 9.

18.00

ZBp Kristína (20)

Sobota 23. 9.

18.00

ZBp Ján a rod.

Nedeľa 24. 9.

25. v Cezročnom
období

8.00

+ Ján Ontkovič, Ján Kováč a rodičia

10.00

Za farnosť

Utorok 29. 8.

18.00

ZBp Štefan (70r)

Streda 30. 8.

10.00

+ Ján Maxim (nedožitých 70)

Štvrtok 31. 8.

18.00

+ Jozef, Elena, Vavrinec Vass, Ondrej Štenko

Piatok 1. 9.

Prvý v mesiaci

18.00

ZBp Igor

Sobota 2. 9.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 3. 9.

22. v Cezročnom
období

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB

a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť

Utorok 5. 9.

18.00

ZBp rod. Stašková

Streda 6. 9.

10.00

+ Jozef Kozej a syn Jozef

Štvrtok 7. 9.

18.00

ZBp Konštantín a Erik s rod.

Piatok 8. 9.

18.00

+ Anna Duškevičová a matka Anna

Sobota 9. 9.

18.00

ZBp Mária, synovia Michal a Karol

Nedeľa 10. 9.

23. v Cezročnom
období

8.00

ZBp Juraj a Anna (60 výr. manželstva)

10.00

Za farnosť

 

Utorok 15. 8.

Nanebovzatie Panny Márie

6.30

ZBp Eva Hrehová a rodina

18.00

Za farnosť – výročie zriadenia farnosti

Streda 16. 8.

10.00

+ Katarína, Jozef, Mária, Jozef Salajoví a z rod.

Štvrtok 17. 8.

18.00

+ Nadežda Kovaľová

Piatok 18. 8.

18.00

ZBp Marián (50)

Sobota 19. 8.

18.00

ZBp Vladimír, Anna a deti

Nedeľa 20. 8.

20. v Cezročnom období

8.00

+ Peter Tkáč (výročná)

10.00

Za farnosť

Utorok 22. 8.

18.00

+ Štefan Kováč a syn Jaroslav

Streda 23. 8.

10.00

ZBp Andrej Kulan

Štvrtok 24. 8.

18.00

+ Štefan Uhrecký

Piatok 25. 8.

18.00

+ Pavol a Katarína Juhasoví a rodičia a zať Jozef

Sobota 26. 8.

18.00

ZBp Eva (60)

Nedeľa 27. 8.

21. v Cezročnom období

8.00

+ Ján Petrík, Gita Ferková

10.00

Za farnosť

Utorok 1. 8.

18.00

ZBp Anna (70) a rod.

Streda 2. 8.

10.00

ZBp rod. Karnayová

+ Ladislav Karnay, Valerián Šandrik a rodičia

Štvrtok 3. 8.

18.00

+ Ľudovít

Piatok 4. 8.

Prvý v mesiaci

18.00

+ Marek a Andrej Burikoví

Sobota 5. 8.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 6. 8.

18. v Cezročnom období

8.00

Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva

a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť

Utorok 8. 8.

18.00

69. výročie bohuznámeno manželstva

Streda 9. 8.

10.00

+ Daniel Rajňák (výr)

Štvrtok 10. 8.

18.00

+ Mária a Juraj Holotoví

Piatok 11. 8.

18.00

+ Rozália Prokopová

Sobota 12. 8.

18.00

+ Jozef Krupa, rodičia a svokrovci

Nedeľa 13. 8.

19. v Cezročnom období

8.00

+ Anton a Vincent Lukáčovi, Ján, Alžbeta a Anna Bogneroví

10.00

Za farnosť – výročie posviacky kostola