nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Sv. omše v nedeľu 30.06.2019
 • Sv. Košickí mučeníci
 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2019

 

SV. OMŠE V NEDEĽU 30.06.2019

 6:30 HOD. 

A

8:00 HOD. 

V GRÉCKOKATOLÍCKOM CHRÁME
MATKY USTAVIČNEJ POMOCI

NA UL. PČOLINSKEJ

Čítať ďalej
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 18.01. - 20.01.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 01.03. - 03.03.2019 v Belej nad Cirochou

večerný kurz                               11.03. – 12.04.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 24.05. - 26.05.2019 v Kamenici nad Cirochou

víkendový kurz s ubytovaním:   26.07. - 28.07.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 20.09. - 22.09.2019

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 23.06. – 29.06.2019
 • 16.06. – 22.06.2019
 • 09.06. – 15.06.2019
 • 02.06. – 08.06.2019
 • 26.05. – 02.06.2019
 1. Pri zbierke na kostol a rekonštrukciu nových farských priestorov sa vyzbieralo 1423,30 € a 400 HUF. Pán Boh zaplať.
 2. Zajtra (pondelok 24.06.2019) máme slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Túto slávnosť vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 6:30 hod
 3. V utorok vás pozývame na sv. omšu o 18:00 hod., ktorú bude slúžiť novokňaz, rodák z Vranova nad Topľou o. Juraj Tirpák, pavlín, ktorý nám v závere sv. omše udelí svoje novokňazské požehnanie.
 4. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod.
 5. V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Ten, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na túto slávnosť, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 6. V sobotu máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú ako v nedeľu o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 7. Na budúcu nedeľu (30.06.2019) budú sv. omše takto: 6:30 hod. v našom kostole a druhá sv. omša o 8:00 hod. v gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci (na ul. Pčolinskej) z príležitosti ich odpustovej slávnosti.
 8. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 9. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                      ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na kostol a rekonštrukciu nových farských priestorov.
 2. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod.
 3. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. V našej farnosti budú sv. omše ráno o 6:30 hod. a popoludní o 15:30 hod. Spoločná sv. omša s veriacimi z dolnej farnosti, spojená s procesiou Božieho Tela, ktorú zakončíme v našom kostole, bude o 17:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža. Srdečne vás všetkých pozývame. Pozývame deti našej farnosti spolu s rodičmi, zvlášť prvoprijímajúce, zapojiť sa aj do Eucharistickej procesie rozhadzovaním lupienkov kvetov.
 4. V mesiaci jún sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vždy po modlitbe posvätného ruženca.
 5. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 6. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 7. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                      ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 68-ročného Milana Hučka a 59-ročného Štefana Štofíka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

 

 1. Pri zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 136,72 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu (16.06.2019) bude zbierka na kostol a rekonštrukciu nových farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať.
 3. Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Sv. končíme veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 4. Zajtra (pondelok 17.06.2019) je liturgická spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Táto spomienka je v úzkom spojení s Turícami. Pozývame vás na sv. omšu, ktorá je o 18:00 hod.
 5. Vo štvrtok a v piatok budú sv. omše o 6:30 hod.
 6. Na budúcu nedeľu (16.06.2019) sa medzi sv. omšami cca o 8:00 hod. uskutoční stretnutie rodičov budúcoročných prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov n stretnutí je nutná.
 7. V mesiaci jún sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vždy po modlitbe posvätného ruženca.
 8. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 9. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“ náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 10. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod
                                  ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 74-ročného Jána Ihnáta, 85-ročnú Annu Copákovú a 67-ročného Jozefa Mergu. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na katolícke masmédiá.
 2. Zajtra (pondelok 03.06.2019) bude sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu 05.06.2019 sa v Gaboltove uskutoční Turíčna novéna humenského a sninského dekanátu. Záujemci, ktorí sa jej chcú zúčastniť, nech sa nahlásia u p. Mochorovskej na t. č. 0907 275 767.
 4. Úmysly sv. omší na mesiac júl sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 18:00 hod. sv. omša bude zakončená prvopiatkovou eucharistickou adoráciou a požehnaním. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať takto: utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu (zvlášť prvoprijímajúci) od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 7. Na budúcu sobotu vás srdečne pozývame na spoločné slávenie Turíčnej vigílie, o 18:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 8. Od pondelka do soboty sa 10 min. pred sv. omšou budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému.
 9. Budúcou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končíme veľkonočné obdobie. Ten, kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 10. V mesiaci jún sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vždy po modlitbe posvätného ruženca.
 11. Od júna rušíme naše pravidelné popoludňajšie piatkové adorácie, ktorými budeme pokračovať v septembri.
 12. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Teda na budúcu nedeľu (09.06.2019) budú už sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 13. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“ náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 14. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 15. Pán života a smrti si k sebe povolal 90-ročného Karola Wielkeviča a 36-ročného Petra Pohla. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Pri zbierke na kostol a rekonštrukciu farských priestorov sa vyzbieralo 875 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.
 3. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania.
  Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.
 5. V piatok o 17:40 hod. spoločne začneme deviatnik k Duchu Svätému, po ňom májová pobožnosť a následne sv. omša.
 6. V sobotu podľa rozpisu z arcibiskupského úradu pripadla našej farnosti celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 17:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty, po nej deviatnik k Duchu Sv. zakončený eucharistickým požehnaním a následne o 18:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu (02.06.2019) budú sv. omše o 6:30 hod. a o 8:30 hod. sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti birmovania.
 8. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 9. Kancelária: V tomto týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes1
Včera73
Tento týždeň74
Tento mesiac1534
Spolu166437
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers