nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Svätý rok milosrdenstva
 • Odpustky v Svätom roku milosrdenstva
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2016
 • Vizualizácia exteriéru kostola
KOSTOL BOŽIEHO MILOSRDENSTVA je privilegovaným chrámom s Bránou milosrdenstva
 
Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu mimoriadneho Svätého rokumilosrdenstva môžeš v ňom získať úplné odpustky.
 
Čo sú to úplné odpustky?
Pri sv. spovedi sa nám odpúšťajú všetky úprimne vyznané hriechy, ale tresty zostávajú. Pri úplných odpustkoch sa nám odpúšťajú všetky dočasné tresty, ktoré sme si za spáchané hriechy zaslúžili.
 
Ako získať úplné odpustky spojené s milosťami svätého roka milosrdenstva?
Svätý Otec v túžbe, aby jubileum bolo skutočným stretnutím s Božím milosrdenstvom, udelil odpustky, ktorých získanie je spojené predovšetkým:
 • so sviatosťou zmierenia,
 • so slávením Eucharistie (svätej omše) a sv. prijímaním,
 • s vyznaním viery,
 • a s modlitbou za Svätého Otca a na úmysly, ktoré nosí v srdci pre dobro Cirkvi a celého sveta.


Získajú ich:

 • tí, ktorí uskutočnia krátku púť a prejdú svätou bránou;
 • chorí a starí, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova a budú prežívať s vierou a nádejou svoju chorobu a utrpenie ako blízkosť s Kristom, prijmúc Eucharistiu (sväté prijímanie) alebo zúčastňujúc sa na svätej omši a spoločnej modlitbe aj prostredníctvom rôznych komunikačných prostriedkov (rádio, či televízia);
 • tí, ktorí vykonajú skutok telesného či duchovného milosrdenstva (pozri Jednotný katolícky spevník);
 • zosnulí, ak sa spojíme s nimi v modlitbe za nich, najmä pri Eucharistii;
 • odpustky sa dajú získať aj za živých (tie môže získať len každý sám za seba!!!);
 • odpustky môžu získať iba tí, ktorí sú v stave milosti posväcujúcej a pri sv. omši pristúpia k sv. prijímaniu!!!;
Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2016
Ponúkame vám na výber zo štyroch možností prípravy:

celodenný kurz

sa koná v tri po sebe idúce soboty . Môže byť vhodnou formou pre tých, ktorí sú cez týždeň zavalení povinnosťami alebo tých, ktorí sú z väčšej vzdialenosti od miesta konania kurzu. Je treba rátať s príspevkom na stravu a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed a občerstvenie). Nahrádza večerný kurz, ktorý trval 10 týždňov každú stredu. Vzhľadom na návrhy snúbencov sme sa rozhodli zmeniť ho na víkendový kurz bez ubytovania.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov: celodenný kurz :  16.01.2016 , 23.01.2016 a 30.01.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 04.03.-  06.03.2016 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania: 20.05. - 22.05.2016
                             víkendový kurz s ubytovaním:    22.07. - 24.07.2016
                             víkendový kurz bez ubytovania: 23.09. - 25.09.2016
                             mimoriadny kurz: 15.12.  –  17.12.2016

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Hodničákových a Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 23.10. – 29.10.2016
 • 16.10. – 22.10.2016
 • 09.10. – 15.10.2016
 • 02.10. – 08.10.2016
 • 25.09. – 01.10.2016
 1. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na misie.
 2. Minulý týždeň sa na náš kostol vyzbieralo 756 €. Pán Boh zaplať.
 3. Tento týždeň (nedeľa 23.10. – nedeľa 30.10.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Jaroslava Dzurka. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (30.10.2016) putovný obraz preberá rodina p. Márie Bandurovej.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí .
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. O 17:30 hod. modlitba posvätného ruženca pred Sviatosťou oltárnou o 18:00 hod. sv. omša, po nej krátka eucharistická adorácia a požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov FR. Prosím o účasť všetkých členov.
 6. V tomto týždni budem spovedať tak ako pred prvým piatkom, teda: utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. a v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod. Táto sv. spoveď vám bude platiť ako prvopiatková. Chorých navštívim v piatok (28.10.2016) dopoludnia.
 7. V tomto týždni bude spoločná modlitba posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem utorka, kedy je mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.
 8. Upozorňujeme, že na budúci víkend, v noci zo soboty (29.10.2016) na nedeľu (30.10.2016), sa mení letný čas na zimný. Hodinky treba posunúť o hodinu dozadu.
 9. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky na zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 10. Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, prispením ľubovoľného milodaru do označenej pokladničky na stolíku za lavicami alebo poslaním SMS správy v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 01.05.2016 do 28.02.2017. Cena SMS je 2 €. Zbierku možno podporiť aj finančne na účet: „Zbierka—BOJ PROTI HLADU“ IBAN: SK7265000000000020286026.
 11. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ kvôli popoludňajšiemu spovedaniu. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 78 – ročnú Janu Gerbocovú Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré dnes venujete pri zbierke na náš kostol.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie.
 3. Tento týždeň (nedeľa 16.10. – nedeľa 23.10.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Anny Pavlíkovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (23.10.2016) putovný obraz preberá rodina p. Jaroslava Dzurka.
 4. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža uskutočnia rekolekcie kňazov sninského dekanátu. Začiatok je o 9:00 hod. modlitbou posv. ruženca v rámci aktivity „Milión detí sa modlí ruženec“ a o 9:30 hod. sv. omša. Srdečne pozývame. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí .
 6. V piatok o 18:30 hod. bude modlitba posv. ruženca, ktorú sa budú modliť naši birmovanci a o 19:00 hod. Ro“c“ková sv. omša v podaní mládežníckeho zboru pôsobiaceho pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Srdečne pozývame.
 7. V sobotu sa pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším v našom kostole uskutoční slávnostná ekumenická bohoslužba slova. Začiatok o 10:00 hod. Srdečne pozývame.
 8. V tomto týždni sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec takto: pondelok o 17:00 hod. – modlia sa matky, utorok o 5:30 hod. – mariánske večeradlo: modlia sa členovia Ružencového bratstva, streda o 17:00 hod. – modlia sa deti, štvrtok o 17:30 hod. – modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok o 18:30 hod. – modlia sa birmovanci a sobota o 6:30 hod. – modlia sa ženy.
 9. Asociácia „Otca, mamu deťom“ začala akciu, ktorá má celoeurópsky kontext. Ak vyzbierame milión podpisov v celej EÚ, máme právo podať návrh právneho predpisu Európskej únie, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a rodinný vzťah ako vzťah založený na manželstve alebo vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Za lavicami na stolíku sú k dispozícii podpisové hárky k tejto akcii. Je to naša morálna povinnosť svojim hlasom podporiť zachovanie manželstva a rodiny v kresťanskom duchu.
 10. Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, prispením ľubovoľného milodaru do označenej pokladničky na stolíku za lavicami alebo poslaním SMS správy v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 01.05.2016 do 28.02.2017. Cena SMS je 2 €. Zbierku možno podporiť aj finančne na účet: „Zbierka—BOJ PROTI HLADU“ IBAN: SK7265000000000020286026.
 11. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                         UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 87 – ročnú Teréziu Zídkovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Tento týždeň (nedeľa 09.10. – nedeľa 16.10.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Mikuláša Pavlíka. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (16.10.2016) putovný obraz preberá rodina p. Anny Pavlíkovej.
 2. Na budúcu nedeľu (16.10.2016) bude len jedna sv. omša o 9:00 hod. Zároveň bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. Zajtra (pondelok 10.10.2016) bude sv. omša o 16:30 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich aj ich rodičov o 16:30 hod. Účasť aspoň jedného z rodičov na stretnutí je nutná. O 17:30 hod. sv. omša za účasti detí .
 5. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v našom kostole vo štvrtok (13.10.2016). O 16:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 17:00 hod. slávnostná sv. omša, ktorou budeme prosiť o požehnanie pre školský rok 2016/2017. Táto sv. omša bude aj za účasti našich birmovancov.
 6. V rámci mimoriadneho Sv. roka milosrdenstva v piatok pri sv. omši privítame veriacich z farnosti Kamenica nad Cirochou a z filiálky Kamienka s ich duchovným otcom. Program bude nasledovný: 17:00 hod. – privítanie pútnikov, po ňom modlitba posv. ruženca o 18:00 hod. sv. omša, ktorá bude zakončená eucharistickou adoráciou a požehnaním a na záver púte možnosť uctenia si relikvie sv. Faustíny.
 7. Na budúcu sobotu (15.10.2016) sa v našom kostole uskutoční duchovná obnova manželov so sestrou Martou Andráščíkovou na tému „ON a ONA miesto posvätné“. Začiatok je o 9:00 hod. Ďalší program obnovy si všimnite na nástenke alebo na webovej stránke našej farnosti v priečinku Novinky a udalosti pod názvom Duchovná obnova manželov.
 8. V tomto týždni sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec takto: pondelok o 16:00 hod. – modlia sa matky, utorok o 17:00 hod. – mariánske večeradlo: modlia sa členovia Ružencového bratstva, streda o 17:00 hod. – modlia sa deti, štvrtok o 16:00 hod. – mariánske večeradlo, piatok o 17:00 hod. – modlia sa pútnici a sobota o 6:30 hod. – modlia sa ženy.
 9. Asociácia „Otca, mamu deťom“ začala akciu, ktorá má celoeurópsky kontext. Ak vyzbierame milión podpisov v celej EÚ, máme právo podať návrh právneho predpisu Európskej únie, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a rodinný vzťah ako vzťah založený na manželstve alebo vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Za lavicami na stolíku sú k dispozícii podpisové hárky k tejto akcii. Je to naša morálna povinnosť svojim hlasom podporiť zachovanie manželstva a rodiny v kresťanskom duchu.
 10. Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, prispením ľubovoľného milodaru do označenej pokladničky na stolíku za lavicami alebo poslaním SMS správy v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 01.05.2016 do 28.02.2017. Cena SMS je 2 €. Zbierku možno podporiť aj finančne na účet: „Zbierka—BOJ PROTI HLADU“ IBAN: SK7265000000000020286026.
 11. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                               ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 63 – ročného Jána Ondiku a 88 – ročného Ing. Augustína Staška. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 791,95 €. Pán Boh zaplať.
 2. Tento týždeň (nedeľa 02.10. – nedeľa 09.10.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Vladimíra Pľutu. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (09.10.2016) putovný obraz preberá rodina p. Mikuláša Pavlíka.
 3. V utorok po sv. omši budú modlitby otcov.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod. Keďže na tento deň pripadá spomienka sv. Faustíny, po sv. omši si budete môcť osobne uctiť relikviu tejto svätice.
 5. Úmysly sv. omší na mesiac november sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 6. V týchto dňoch prežívame 40 - dňovú modlitbovú a pôstnu reťaz za kňazov. Pozývame vás spoločne prežiť čas modlitby a adorácie za kňazov. Program bude nasledovný: vo štvrtok o 18:00 hod. sv. omša a po nej celonočná adorácia Sviatosti oltárnej, ktorá bude pokračovať v piatok do 17:00 hod.  V piatok bude o 16:30 hod. modlitba rozjímavého ruženca, o 17:15 hod. krížová cesta za kňazov, o 18:00 hod. sv. omša, po ktorej bude eucharistická adorácia s požehnaním. Srdečne pozývame.
 7. V piatok dopoludnia spoveď chorých. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov RB.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu a piatok od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 9. Keďže začíname mesiac október, v tomto týždni sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec takto: pondelok  o 17:30 hod. – modlia sa matky, utorok o 17:00 hod. – mariánske večeradlo: modlia sa členovia Ružencového bratstva, streda o 17:00 hod. – modlia sa deti, štvrtok o 17:30 hod. – modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok o 16:30 hod. – modlia sa birmovanci a sobota o 6:30 hod. – modlia sa ženy. Tí, ktorí sa v mesiaci október zúčastnia spoločnej modlitby rozjímavého posvätného ruženca v kostole, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 10. Nezabudnime na prebiehajúcu aktivitu „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“ a na  konkrétny deň, ktorý ste si vybrali.
 11. Asociácia „Otca, mamu deťom“ začala akciu, ktorá má celoeurópsky kontext  (Európska iniciatíva občanov „Mama, otec a deti“), do ktorej je zapojených 22 krajín. Ak vyzbierame milión podpisov v celej EÚ, máme právo podať návrh právneho predpisu Európskej únie, ktorý definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a rodinný vzťah ako vzťah založený na manželstve alebo vzťahu medzi rodičmi a deťmi. Vo vestibule kostola budú k dispozícii podpisové hárky k tejto akcii. Je to naša morálna povinnosť svojim hlasom podporiť zachovanie manželstva a rodiny v kresťanskom duchu.
 12. Vincentská rodina organizuje 10. ročník zbierky Boj proti hladu. Do zbierky sa môžete zapojiť modlitbou, kúpou  medovníkového srdiečka na stolíku za lavicami alebo poslaním SMS správy v tvare DMS VINCENT na číslo 877 od 01.05.2016 do 28.02.2017. Cena SMS je 2 €. Zbierku možno podporiť aj finančne na účet: „Zbierka—BOJ PROTI HLADU“ IBAN: SK7265000000000020286026.
 13. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri zbierke na rádio Lumen sa vyzbieralo 321,62 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré dnes venujete pri zbierke na náš kostol.
 3. Tento týždeň (nedeľa 25.09. – nedeľa 02.10.2016) bude putovný obraz Božieho milosrdenstva prítomný v rodine p. Kataríny Aľušíkovej. Spomínanú rodinu zahrňme do svojich modlitieb. Na budúcu nedeľu (02.10.2016) putovný obraz preberá rodina p. Vladimíra Pľutu.
 4. Zajtra (pondelok 26.09.2016) bude sv. omša o 6:30 hod.
 5. V utorok po sv. omši budú modlitby otcov.
 6. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 7. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Do 17:00 hod. bude možnosť generálnej sviatosti zmierenia, či duchovného rozhovoru. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 8. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 9. Na budúcu nedeľu budú sv. omše o 8:00 hod. a o 10:00 hod.
 10. V rámci aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“ pripravujeme celonočnú adoráciu, ktorá začne vo štvrtok (06.10.2016) po večernej sv. omši a ukončí sa v piatok (07.10.2016) pred večernou sv. omšou.
 11. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                 PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 80 – ročnú Gizelu Kažimírovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes14
Včera68
Tento týždeň135
Tento mesiac1611
Spolu46737
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers