RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

 • 26. júna 2022
 • 19. júna 2022
 • 12. júna 2022
 • 5. júna 2022
 • 29. mája 2022

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Zbierka na farnosť bola 905,- €.

3. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo.

5. V stredu je prikázaný sviatok, omše sú dve.

6. Prvopiatkové spovedanie – dve hodiny pred každou večernou omšou od utorka do piatku.

7. V piatok od 8.00 spovedám chorých po domácnostiach.

8. V piatok o 10.00 pozývame deti na námestie pred kostolom, CCVČ pre nich pripravilo Veselé dopoludnie hier. V piatok je detská omša – každý, kto príde ukázať svoje vysvedčenie, dostane zaujímavý darček.

9. V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota. Po omši bude stretnutie ružencového bratstva.

10. Budúcoročné prvoprijímajúce deti a birmovanci nech do konca mesiaca odovzdajú prihlášku.

11. Na svätú omšu budúcu nedeľu o 10.00 pozývam všetkých kurátorov, starých aj nových.

12. Na nástenke si môžete všimnúť aj plagát Púte za život do Klokočova, na ktorom sú aj konkrétne informácie a kontaktné údaje, kde sa môžete prihlásiť.

13. Starších veriacich pozývame na Púť seniorov do Levoče – 7. júla 2022. Autobus pôjde až hore na Mariánsku horu, kde bude celé dopoludnie duchovný program s omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Prihlásiť sa môžete v kancelárii (10,- €).

 

1. Z  pohrebu Anny Duckovej rodina obetovala na kostol 100,- €.

2. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti! Úprimná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave oltárikov na procesiu vo štvrtok, rovnako aj deťom, ktoré skrášlili sprievod lupeňmi kvetov.

3. Dnes pri východe z kostola môžete podporiť našu farnosť v pravidelnej mesačnej zbierke. Na budúcu nedeľu je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo.

5. Vo štvrtok je slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa, po omši je stretnutie kurátorov.

6. V piatok je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, po omši je moderovaná eucharistická adorácia Hodinka naviac.

7. Na budúcu nedeľu je v našom kostole len jedna omša o 8.00, druhá bude o 9.00 v Gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci. O 10.30 bude odpustovú liturgiu slúžiť biskup Milan Chautur

8. Budúcoročné prvoprijímajúce deti a birmovanci nech do konca mesiaca odovzdajú prihlášku.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Na budúcu nedeľu je zbierka na farské potreby.

3. V utorok o 17.00 je večeradlo.

4. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – omša je ráno o 6.30. Večerná omša v našom kostole nebude, ale všetci sme pozvaní na omšu o 18.00 do Kostola Svätého Kríža, po ktorej bude eucharistická procesia mestom s oltárikmi a cieľom v našom kostole. Deti, zvlášť prvoprijímajúce, nech si na procesiu pripravia košíky s lupeňmi kvetov.

5. V piatok bude detská omša, na ktorej vyhodnotíme slovníčky s nálepkami.

6. Deti, ktoré pôjdu na prvé sväté prijímanie na budúci rok, nech si v kancelárii vyzdvihnú prihlášku a nech ju odovzdajú do konca mesiaca jún. Chlapci a dievčatá, ktorí v budúcom školskom roku budú deviataci na ZŠ, prváci a druháci na SŠ, nech sa prídu do konca júna prihlásiť na birmovku.

1. Zo svadby Radovana Husťaka a Kataríny Karľovej – 100,- €. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Zbierka na katolícke masmédia – 210,- €.

3. V utorok o 17.00 je večeradlo.

4. Úmysly na omše na mesiace júl-september sú už obsadené.

5. Vo štvrtok po večernej svätej omši bude stretnutie farskej rady.

6. V piatok bude detská omša. Deti nech prinesú slovníčky a devocionálie na posvätenie.

7. Fotky z prvého svätého prijímania sú na stránke www.farnostsnina.sk.

8. Deti, ktoré pôjdu na prvé sväté prijímanie na budúci rok, nech si v kancelárii vyzdvihnú prihlášku a nech ju odovzdajú do konca mesiaca jún. Takisto deti staršie, ktoré budú mať chuť prichádzať do kostola, na zbor a na stretká, nech sa tiež prihlásia.

9. Chlapci a dievčatá, ktorí v budúcom školskom roku budú deviataci na ZŠ, prváci a druháci na SŠ, nech sa prídu do konca júna prihlásiť na birmovku. Rovnako povzbudzujem starších, ktorí ešte nie sú pobirmovaní.

10. V utorok a štvrtok o 9.00 pozývam na brigádu chlapov, ktorí sú doma. Potrebujeme preniesť niektoré veci z vedľajšej budovy, pretože v najbližších týždňoch sa začne jej rekonštrukcia.

11. Dnes končí Veľkonočné obdobie, od pondelka sa modlievame Anjel Pána.

1. Z pohrebu Márie Ohradzanskej – 100,- €. Bohuznámy darca – 500,- €. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Zbierka na farnosť bola 848,- €. Dnes je zbierka na katolícke masmédia.

3. Prvopiatková spoveď: utorok, štvrtok apiatok o 16.00-18.00. Streda o 9.00-10.00.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo.

5. Od utorka po omši začínam prijímať úmysly na mesiace júl-september, od každého darcu najviac 2-3 úmysly na kalendárny rok, aby sme dali možnosť aj ďalším. Prosím vás, aby ste viaceré mená v úmysloch nahradili radšej priezviskom rodiny.

6. Streda 1. 6. je pre našu farnosť dňom eucharistickej poklony. Sviatosť oltárna bude vyložená po dopoludňajšej omši do 18.00.

7. V piatok dopoludnia spovedám chorých v domácnostiach.

8. V piatok bude detská omša. Pozývam zvlášť deti, ktoré boli tohto roku na prvé sväté prijímanie, a zároveň deti, ktoré boli na prvé sväté prijímanie pred rokom.

9. Deti, ktoré pôjdu na prvé sväté prijímanie na budúci rok, nech si v kancelárii vyzdvihnú prihlášku a nech ju odovzdajú do konca mesiaca jún. Takisto deti staršie, ktoré budú mať chuť prichádzať do kostola, na zbor a na stretká, nech sa tiež prihlásia.

10. Chlapci a dievčatá, ktorí v budúcom školskom roku budú deviataci na ZŠ, prváci a druháci na SŠ, nech sa prídu do konca júna prihlásiť na birmovku. Rovnako povzbudzujem starších, ktorí ešte nie sú pobirmovaní.

11. Odchod autobusu na Fatimskú sobotu do Obišoviec, 4. 6., bude o 6.30 spred kostola. V našom kostole Fatimská sobota nebude.

12. O týždeň vnedeľu po prvej omši bude stretnutie ružencového bratstva.

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 21. júna - 3. júla 2022
 • 7. - 19. júna 2022
 • 24. mája - 5. júna 2022
 • 10. - 22. mája 2022

Utorok 21. 6.

18.00

ZBp Katarína a rodina

Streda 22. 6.

10.00

+ Peter Harmaňoš (15výr), Jozef Holota (5výr)
a rodičia

Štvrtok 23. 6.

18.00

+ Peter a na úmysel bohuznámej rodiny

Piatok 24. 6.

18.00

ZBp Peter

Sobota 25. 6.

18.00

+ Marek, František Spisár a Zdenko Starec

Nedeľa 26. 6.

13. Cezročnom

období

8.00

+ Pavol Čopík (výr)

9.00

Za farnosť (v Gréckokatolíckom chráme)

Utorok 28. 6.

18.00

+ Ladislav Barňák a Anna Savková

Streda 29. 6.

Sv. Petra
a Pavla

10.00

Za farnosť

18.00

+ Viliam (6výr)

Štvrtok 30. 6.

18.00

ZBp rod. Karnayová,

+ z rod. Karnayovej, Šandrikovej a Breznanikovej

Piatok 1. 7.

Prvý v mesiaci

18.00

+ Pavol a Katarína Juhásoví a zať Jozef

Sobota 2. 7.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 3. 7.

14. v Cezročnom

období

8.00

Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca

10.00

ZBp Peter (50r)

Utorok 7. 6. 

18.00 

+ Andrej Balog (20výr), dcéra Beáta 

Streda 8. 6. 

10.00 

+ Jozef Merga (3výr) a rodičia 

Štvrtok 9. 6. 

18.00 

+ Mária Nemčíková, Ján Slivka 

Piatok 10. 6. 

18.00 

+ Štefan a Mária Jankajovci

Sobota 11. 6. 

18.00 

+ Mária a Juraj Terpákoví

Nedeľa 12. 6. 

11. v Cezročnom
období

8.00 

+ Michal Gerboc

10.00 

Za farnosť 

Utorok 14. 6. 

18.00 

+ Tomáš (nedožitých 98), Margita,
Zuzana a Ján z rod. Sosňákovej

Streda 15. 6. 

10.00 

+ Ľubov Reháková 

Štvrtok 16. 6.
Najsvätejšieho
Kristovho
Tela a Krvi

6.30

Za farnosť

 

+ Terézia, Milan a Maťo Lederovci

(tento úmysel bude odslúžený na spoločnej omši o 18.00 v Kostole Svätého Kríža, po nej bude
Eucharistická procesia mestom)

Piatok 17. 6.  

18.00 

+ rod. Bončíková, Hrabčáková, bratia a švagrovia 

Sobota 18. 6. 

18.00 

+ Eva Viščorová, Katarína Burdová

Nedeľa 19. 6. 

12. v Cezročnom
období

8.00 

+ rod. Andrejčíková a Tkáčová 

10.00 

Za farnosť 

 

Utorok 24. 5. 

18.00 

+ Michal Karaščák (nedožitých 80) 

Streda 25. 5. 

10.00 

ZBp Rastislav 

Štvrtok 26. 5. 

Nanebovstúpenie Pána 

6.30

Za farnosť 

18.00 

+ Ján Leitner (výr) 

Piatok 27. 5. 

18.00 

+ Milan Durkaj, rodičia a súrodenci
a z rod. Cenknerovej 

Sobota 28. 5. 

18.00 

ZBp Mária Harvanová (80), + manžel Anton 

Nedeľa 29. 5. 

7. veľkonočná 

8.00

ZBp Ján Kováč (60) 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 31. 5. 

18.00 

+ Michal Legemza, Karol Ferko,
Rozália, Zuzana, Júlia 

Streda 1. 6. 

10.00 

+ Anna Maliňáková a svokrovci 

Štvrtok 2. 6. 

18.00 

+ Ľudovít Prokop, Juraj a Mária Gerbocoví 

Piatok 3. 6. 
Prvý v mesiaci 

18.00 

+ Jozef Gerboc (Waldhauserovci) 

Sobota 4. 6. 
Prvá v mesiaci 

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 5. 6.
Zoslanie Ducha Svätého 

8.00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva 
a ctiteľov Božského srdca 

10.00 

ZBp Katarína a rod. 

 

Utorok 10. 5. 

18.00 

ZBp Miroslav a rod. 

Streda 11. 5.  

10.00 

+ Emil Nevický (výr) 

Štvrtok 12. 5. 

18.00 

rod. Blašková 

Piatok 13. 5.  

18.00 

+ Martin Gerba

Sobota 14. 5. 

18.00 

+ Ján a Mária Bajusoví

Nedeľa 15. 5. 

5. veľkonočná

8.00 

ZBp rod. Spisárová

10.00 

Za farnosť 

Utorok 17. 5. 

18.00 

+ Štefan a Emília Štofirovci

Streda 18. 5. 

10.00 

Peter ml., Peter st. Skrepanič, Ervín Balaž, manželia Dlugošoví, Jozef, Mária a Magdaléna Cenkneroví

Štvrtok 19. 5. 

18.00 

+ Jozef a Paulína 

Piatok 20. 5. 

18.00 

+ Peter Hanc

Sobota 21. 5. 

18.00 

+ Štefan Ontkovič (výr) 

Nedeľa 22. 5. 

6. veľkonočná

8.00 

+ Mária Madziková (výr) 

10.00 

Za farnosť