nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Sv. omše v nedeľu 26.11.2017
 • 100. rokov zjavení vo Fatime
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2017
 • Vizualizácia exteriéru kostola

 

SV. OMŠE V NEDEĽU 26.11.2017

 

7:00 HOD.

A

9:00 HOD.

Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  20.01.-  22.01.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania:  24.02. - 26.02.2017 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  19.05.-  21.05.2017
                             víkendový kurz s ubytovaním:    28.07. - 30.07.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania: 22.09. - 24.09.2017
                             mimoriadny kurz:                       14.12. - 16.12.2017

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 19.11. – 25.11.2017
 • 12.11. – 18.11.2017
 • 05.11. – 11.11.2017
 • 29.10. – 04.11.2017
 • 22.10. – 28.10.2017
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorá bude venovaná na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov. Obidve miesta potrebujú nevyhnutné komplexné zveľadenie.
 2. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v  kostole Povýšenia sv. Kríža v utorok (21.11.2017). O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 18:00 hod. slávnostná sv. omša. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 3. O niekoľko dní oslávime sviatok  sv. Ondreja, hlavného patróna našej arcidiecézy. Na tento sviatok sa pripravíme deviatnikom k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť v úvode sv. omše, okrem nedele, kedy sa deviatnik pomodlíte sami pred prvou i druhou sv. omšou. Deviatnik sa začne v utorok (21.11.2017).
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 5. Vo štvrtok v rámci Ondrejovského trojdnia pozývame na slávnostnú sv. omšu spojenú s uctením relikvie sv. Ondreja do farského kostola sv. Joachima a Anny v Dlhom nad Cirochou so začiatkom o 18:00 hod. Z tohto dôvodu bude v tento deň u nás sv. omša o 6:30 hod.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu sobotu sa v košickej katedrále sv. Alžbety uskutočnia celodiecézne kňazské rekolekcie ku cti sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy.
 8. Budúca nedeľa (26.11.2017) je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci oboch sv. omší bude vyložená Sviatosť oltárna a  spoločne sa pomodlíme túto modlitbu. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Z dôvodu slávnostnej posviacky nového pravoslávneho chrámu sv. Rastislava, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu so začiatkom o 8:30 hod. budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 9. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 10. Pán života a smrti si k sebe povolal 39 – ročného Slavomíra Kačmára a 81 – ročného Ladislava Špontáka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. V utorok sa v kostole Povýšenia sv. Kríža uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 3. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame.
 4. Na budúcu nedeľu (19.11.2017) bude pri oboch sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Zbierka na náš kostol sa prekladá na nedeľu 26.11.2017.
 5. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                               UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 6. Pán života a smrti si k sebe povolal 78 – ročnú Helenu Dreveňakovú a novorodenca Tibora Demetera. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Dnes popoludní (nedeľa 05.11.2017) o 15:30 hod. sa v kaštieli uskutoční podujatie VII. Gorazdova duchovná pieseň 2017. Ide o podujatie, ktoré tvorí súčasť už 28. Svätogorazdovských dní na Slovensku a je zamerané na šírenie poznania života, diela, skutkov a charizmy svätého Gorazda. Pozývame.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 3. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša. Po sv. omši bude stretnutie členov FR. Prosím o účasť všetkých členov.
 4. V dušičkovej oktáve budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne v pondelok, v utorok a v stredu o 15:00 hod.
 5. V tejto dušičkovej oktáve vás povzbudzujeme k návšteve cintorínov a hlavne k modlitbe za zosnulých, za ktorých je v týchto dňoch možné získať úplné odpustky. V Nosteri si všimnite podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
 6. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                               PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na misie vyzbieralo 321,01 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 29.10.) o 14:30 hod. pozývame do CCVČ na KARNEVAL SVÄTÝCH.
 3. Tento týždeň budem spovedať v pondelok a v utorok od 16:00 hod. do 17:30 hod., vo štvrtok od 15:45 hod. do 16:30 hod a v piatok od 16:45 hod. do 17:30 hod.
 4. V pondelok pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca o 17:30 hod., a v utorok, na mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.
 5. V stredu máme slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto nás viaže povinnosť účasti na celej sv. omši a zdržiavanie sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú tak ako v nedeľu, teda o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Popoludní o 14:00 hod. bude na novom cintoríne pobožnosť za našich zosnulých, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. V tom istom čase bude pobožnosť aj na starom cintoríne.
 6. Vo štvrtok slávime Spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše budú dve: ráno o 6:30 hod. a večer o 17:00 hod. Večer sa spoločne zjednoťme v modlitbe za zomrelé nenarodené deti. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov. V tento deň bude sv. omša aj o 9:00 hod. v dome smútku na starom cintoríne. Srdečne pozývame.
 7. Úmysly sv. omší na mesiac december sa budú zapisovať vo štvrtok po večernej sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 8. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Zároveň v tento náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 67 rokov života. Pamätajme naňho v modlitbách a vyprosujme mu pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby múdro a prezieravo viedol jemu zverených kňazov a veriacich.
 9. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 10. V dušičkovej oktáve budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne v piatok (03.11.) o 15:00 hod., v sobotu (04.11.) o 8:00 hod., v pondelok (06.11.), v utorok (07.11) a v stredu (08.11) o 15:00 hod. Srdečne pozývame.
 11. V tejto dušičkovej oktáve vás povzbudzujeme k návšteve cintorínov a hlavne k modlitbe za zosnulých, za ktorých je v týchto dňoch možné získať úplné odpustky. V Nosteri si všimnite podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
 12. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa aktívne zapojili do 40-dňovej pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov.
 13. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 842 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na misie.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Pred slávnosťou Všetkých svätých a dušičkovou oktávou budem spovedať takto: streda od 15:30 hod. do 17:00 hod. (zvlášť deti a mládež), štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. A potom budem ešte spovedať v pondelok (30.10.) a v utorok (31.10.) od 16:00 hod. do 17:30 hod. Táto sv. spoveď vám bude platiť ako prvopiatková. Využite uvedené dni ku sviatosti zmierenia.
 5. Chorých navštívim v piatok (27.10.2017) dopoludnia.
 6. Dávame do pozornosti sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov v sobotu (28.10.) od 10:00 hod. do 12:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 7. Upozorňujeme, že na budúci víkend, v noci zo soboty (28.10.2017) na nedeľu (29.10.2017), sa mení letný čas na zimný. Hodinky treba posunúť o hodinu dozadu.
 8. Na budúcu nedeľu (29.10.)  sa v CCVČ uskutoční KARNEVAL SVÄTÝCH so začiatkom o 14:30 hod.  Srdečne pozývame.
 9. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem utorka, kedy je mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.
 10. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov už štrnásty ročník celoslovenskej kampane Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky na zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 11. S účinnosťou od 01.10.2017 došlo k zmene pôvodného názvu Rímskokatolícka cirkev, farnosť Božieho milosrdenstva Snina na nový názov, a to Rímskokatolícka farnosť Božieho milosrdenstva, Snina, so sídlom: Nám. Božieho milosrdenstva 2845/1, 069 01 Snina. Preto vo svojich písomnostiach adresovaných na farský úrad uvádzajte nový názov a správnu adresu farnosti.
 12. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 13. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 14. Pán života a smrti si k sebe povolal 79 – ročného Pavla Štofiru. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes22
Včera129
Tento týždeň151
Tento mesiac2536
Spolu91359
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers