nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Vianočné spovedanie 2018
 • Požehnaný Advent
 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2019
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 18.01. - 20.01.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 01.03. - 03.03.2019 v Belej nad Cirochou

večerný kurz                               11.03. – 12.04.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 24.05. - 26.05.2019 v Kamenici nad Cirochou

víkendový kurz s ubytovaním:   26.07. - 28.07.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 20.09. - 22.09.2019

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 16.12. – 22.12.2018
 • 09.12. – 15.12.2018
 • 02.12. – 08.12.2018
 • 25.11. – 01.12.2018
 • 18.11. – 24.11.2018
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. Od zajtra (pondelok), do soboty budú rorátne sv. omše o 5:00 hod. Večerné už nebudú. Nezabudnite si priniesť lampáše alebo sviečky.
 3. Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii, navštívim zajtra (pondelok) dopoludnia.
 4. V sobotu od 13:30 hod. do 17:00 hod. bude v našej farnosti predvianočná sv. spoveď. Sv. prijímanie sa bude rozdávať o 14:30 hod., 15:30 hod. a po skončení spovedania. Využite príležitosť, kedy budeme spovedať viacerí kňazi.
 5. Vo farnosti Povýšenia sv. Kríža budeme spovedať takto: v stredu od 19:00 hod. do 21:00 hod. „Nikodémova noc“; sobota od 9:00 hod. do 11:30 hod. a v nedeľu od 13:30 hod. do 17:30 hod. Rozpis spovedania si všimnite v Nosteri, na webovej stránke farnosti alebo na nástenke.
 6. V sobotu o 9:00 hod. prosíme o pomoc mužov pri stavaní stromčekov a v nedeľu o 16:00 hod. pozývame staršie deti a mládež k ozdobovaniu stromčekov.
 7. Od budúcej nedele (23.12.2018) si po sv. omšiach môžete z nášho kostola do svojich príbytkov priniesť Betlehemské svetlo.
 8. Kto má záujem prijať našich koledníkov Dobrej noviny, ktorí budú chodiť koledovať na druhý sviatok vianočný (sviatok sv. Štefana) od 13:00 hod., nech sa nahlási v sakristii do nedele 23.12.2018.
 9. V piatok (28.12.2018), na sviatok sv. Neviniatok, bude sv. o 17:00 hod. Po sv. omši vás srdečne pozývame na vianočné pásmo piesní a hovoreného slova spojené s predstavením novej knihy našej farníčky Ľubice Vološinovej s názvom „Jedine s Tebou“.
 10. Do 06.01.2019, denne, po každej sv. omši máte možnosť venovať svoj milodar pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 11. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 12. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 13. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 19.01.2019 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 30 €. Bližšie informácie u p. Petra Vološina na tel. čísle 0908 547 015.
 14. V Nosteri ši všimnite výzvu Úradu Ekumenickej pastoračnej služby MVSR.
 15. Kancelária bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 16. Pán života a smrti si k sebe povolal 69–ročného Štefana Vargu, 58-ročného Jána Čusa a 81-ročného Michala Bocka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Minulú nedeľu sa pri jesennej zbierke na charitu vyzbieralo 555,38 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. Zajtra (pondelok) bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 5. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie členov FR. Prosím o účasť všetkých členov.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 7. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 8. Na budúcu nedeľu (16.12.2018) bude v kostole Povýšenia sv. Kríža slávnostná sv. omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny so začiatkom o 10:30 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 9. Svojich chorých na predvianočnú sviatosť zmierenia nahláste, prosím, v sakristii do budúcej nedele (16.12.2018). Spovedať ich pôjdem v pondelok 17.12.2018 dopoludnia.
 10. Do 06.01.2019, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 11. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 12. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 13. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2019, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 14. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 19.01.2019 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 30 €. Bližšie informácie u p. Petra Vološina na tel. čísle 0908 547 015.
 15. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                             PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 16. Pán života a smrti si k sebe povolal 61–ročného Gejzu Ľaľuša. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 777,89 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na charitu.
 3. V rámci projektu Advent 2018 sa  dnes (nedeľa 02.12.2018) v kostole Povýšenia sv. Kríža uskutoční adventný koncert, so začiatkom o 20:10 hod. a bude vysielaný v priamom prenose na Dvojke (RTVS). Večerná sv. omša o 18:00 hod. bude výnimočne v našom kostole.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Vo štvrtok sa po večernej sv. omši budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január 2019. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 6. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V sobotu máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú ako v nedeľu o 8:00 hod. a o 10:00 hod.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:30 hod. do 17:30 hod. V stredu od 16:00 hod. do 17:00 hod.
 9. Do 06.01.2019, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 10. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 12. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2019, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 13. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 19.01.2019 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 30 € a môžete si ju zakúpiť v sakristii. Bližšie informácie u p. Petra Vološina na tel. čísle 0908 547 015.
 14. Pomoc pre Sýriu je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Viac na stránke www.pomocpresyriu.sk, prípadne na www.acn-slovensko.org.
 15. V prvopiatkovom týždni bude kancelária ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 16. Pán života a smrti si k sebe povolal 80–ročného Jána Kováča a 87–ročnú Máriu Mergovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Pri Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorá je venovaná na vybudovanie pútnického zázemia vo Vysokej nad Uhom sa vyzbieralo 329,30 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 25.11.2018) je zbierka na náš kostol a potreby farnosti. Všetkých, ktorí prispejete, nech Pán Boh štedro odmení.
 3. Z dôvodu účasti na duchovných cvičeniach od pondelka do štvrtka budú našu farnosť zastupovať kňazi z farnosti Povýšenia sv. Kríža. V súrnom prípade telefonujte na tieto tel. čísla: 0918 601 051 alebo 057/762 22 34. V tieto dni budú sv. omše takto: pondelok o 6:30 hod., utorok, streda, štvrtok o 18:00 hod.
 4. Od pondelka do štvrtka sa pomodlíte deviatnik k sv. Ondrejovi pred sv. omšou, po skončení modlitby posv. ruženca.
 5. V sobotu v košickej katedrále sv. Alžbety pri slávnostnej sv. omši oslávime patróna našej arcidiecézy sv. Ondreja. Slávnostnej sv. omši o 9:00 hod. bude predchádzať mariánske večeradlo. Na túto slávnosť organizujeme autobus. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod. Pobožnosť fatimskej soboty nebude.
 6. Budúca nedeľa (02.12.2018) je Prvou adventnou nedeľou, ktorou vstupujeme do nového liturgického roka. Pri sv. omšiach o 8:00 hod. a o 10:00 hod. požehnám adventné vence, ktoré si so sebou prinesiete. Pri sv. omšiach bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.
 7. V rámci projektu Advent 2018 vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na adventný koncert, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu (02.12.2018) so začiatkom o 19:15 hod. a bude vysielaný v priamom prenose na RTVS 2. Kvôli spomínanému koncertu upozorňujeme na zmenu sv. omší v kostole Povýšenia sv. Kríža, ktoré budú takto: v sobotu večerná sv. omša o 17:00 hod., v nedeľu o 6:00 hod., o 7:30 hod. a o 9:00 hod., o 10:30 hod. sv. omša nebude. Večerná sv. omša o 18:00 hod. bude výnimočne v našom kostole.
 8. Z dôvodu viacerých vyššie spomenutých zmien v krátkom súhrne uvádzam sv. omše v našej farnosti počas tohto týždňa:
  Pondelok: 06:30 hod. Štvrtok: 18:00 hod.
  Utorok: 18:00 hod. Piatok: 18:00 hod.
  Streda: 18:00 hod. Sobota: 06:30 hod.
  Nedeľa:  02.12. 2018:     8:00 hod., 10:00 hod. a 18:00 hod.
 9. Tak ako každý rok, aj teraz vás chcem poprosiť o príspevok pre naše kantorky a kostolníka. Svoj milodar môžete od budúcej nedele (02.12.2018) denne odovzdať pri východe z kostola určeným osobám. Kto má záujem, môže k spomínanému milodaru pripojiť dobrovoľný milodar na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať.
 10. Od budúcej nedele budú v ponuke vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2019, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Spomínané termíny si dobre všimnite v Nosteri alebo na webovej stránke našej farnosti.
 12. Kancelária: V TOMTO TÝĎNI BUDE ZATVORENÁ.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorá bude venovaná na vybudovanie pútnického zázemia vo Vysokej nad Uhom. 
 2. O niekoľko dní oslávime sviatok sv. Ondreja, hlavného patróna našej arcidiecézy. Na tento sviatok sa pripravíme deviatnikom k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť v úvode sv. omše, okrem nedele, kedy sa deviatnik pomodlíte sami pred prvou i druhou sv. omšou. Deviatnik sa začne v stredu (21.11.2018).
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 5. Budúca nedeľa (25.11.2018) je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci oboch sv. omší bude vyložená Sviatosť oltárna a spoločne sa pomodlíme túto modlitbu. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 6. V sobotu 01.12.2018 v košickej katedrále sv. Alžbety pri slávnostnej sv. omši oslávime patróna našej arcidiecézy sv. Ondreja. Slávnostnej sv. omši o 9:00 hod. bude predchádzať mariánske večeradlo. Na túto slávnosť organizujeme autobus. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii.
 7. V rámci projektu Advent 2018 vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na adventný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu 02.12.2018 so začiatkom o 19:15 hod. a bude vysielaný v priamom prenose na RTVS 2.
 8. Arcidiecézna charita v Snine aj tento rok pozýva všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí chcú dopriať rodinám v núdzi zo Sniny prežiť krásne a štedré Vianoce, aby sa zapojili do charitatívnej zbierky potravín a drogérie.
 9. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                              PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes30
Včera59
Tento týždeň89
Tento mesiac1242
Spolu154889
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers