nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Sv. omše v nedeľu 02.07.2017
 • Nedeľné sv. omše jún, júl a august
 • 100. rokov zjavení vo Fatime
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2017
 • Vizualizácia exteriéru kostola

 

SV. OMŠE V NEDEĽU (02.07.2017)

6:30 HOD.  V NAŠOM KOSTOLE

8:00 HOD.  V GR. KAT. CHRÁME
MATKY USTAVIČNEJ POMOCI
NA UL. PČOLINSKEJ

Čítať ďalej

 

V mesiacoch jún, júl a august

budú nedeľné sv. omše:

 

7:00 hod.

9:00 hod.

Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2017

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  20.01.-  22.01.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania:  24.02. - 26.02.2017 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  19.05.-  21.05.2017
                             víkendový kurz s ubytovaním:    28.07. - 30.07.2017
                             víkendový kurz bez ubytovania: 22.09. - 24.09.2017
                             mimoriadny kurz:                       14.12. - 16.12.2017

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Farské oznamy

 • 25.06. – 01.07.2017
 • 18.06. – 24.06.2017
 • 11.06. – 17.06.2017
 • 04.06. – 10.06.2017
 • 28.05. – 03.06.2017
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 929,15 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 3. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 17:00 hod. Na večernú sv. omšu pozývame zvlášť všetkých žiakov a študentov našich škôl, pri ktorej sa Pánu Bohu poďakujeme za končiaci sa školský rok. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 4. V sobotu o 7:00 hod. sv. omša. Odchod autobusu do Obišoviec bude o 5:30 hod. z námestia pred kostolom. Cena: 6 €.
 5. Na budúcu nedeľu (02.07.2017) budú sv. omše takto: 6:30 hod. v našom kostole a druhá sv. omša o 8:00 hod. v gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci (na ul. Pčolinskej) z príležitosti ich odpustovej slávnosti.
 6. „S prázdnou taškou sa do školy nechodí“ je hlavné motto 8. ročníka zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Arcidiecézna charita Košice v rámci Slovenskej katolíckej charity v období od 1. júna do 31. augusta 2017. Tento rok sa do tejto zbierky zapojilo aj naše mesto. Zberné miesto v Snine máme v priestoroch Denného stacionára, v budove Opus Dei, v čase od 8:00 – 15:00 hod. Darovať môžete nové i použité, avšak stále funkčné, perá, zošity, pravítka, fixky, peračníky, tašky a iné veci, ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov.
 7. V sakristii si môžete vyzdvihnúť DVD + CD foto z birmovky a z 1. sv. prijímania.
 8. Ponúkame nové CD od Hanky Servickej s názvom „Bohorodice Ďivo, radujsja...“. Cena 9 €. Môžete si ho zakúpiť v sakristii.
 9. Kancelária: utorok a piatok od 15:30 hod. do 16:30 hod.            
                                          STREDA A ŠTVRTOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 10. Pán života a smrti si k sebe povolal 39 – ročného Radovana Rusinka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 3. V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Ten, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na túto slávnosť, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 4. V sobotu máme slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Túto slávnosť vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 7:00 hod.
 5. Na budúcu nedeľu sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 6. Od mája sa začali Diecézne fatimské soboty v arcidiecéznej mariánskej svätyni v Obišovciach. Náš dekanát má putovať do Obišoviec v sobotu 01.07.2017. Povzbudzujem k účasti na spomínanej púti. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii.
 7. „S prázdnou taškou sa do školy nechodí“ je hlavné motto 8. ročníka zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Arcidiecézna charita Košice v rámci Slovenskej katolíckej charity v období od 1. júna do 31. augusta 2017. Tento rok sa do tejto zbierky zapojilo aj naše mesto. Zberné miesto v Snine máme v priestoroch Denného stacionára, v budove Opus Dei, v čase od 8:00 – 15:00 hod. Darovať môžete nové i použité, avšak stále funkčné, perá, zošity, pravítka, fixky, peračníky, tašky a iné veci, ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov.
 8. V sakristii si môžete vyzdvihnúť DVD + CD foto z birmovky a z 1. sv. prijímania.
 9. Ponúkame nové CD od Hanky Servickej s názvom „Bohorodice Ďivo, radujsja...“. Cena 9 €. Môžete si ho zakúpiť v sakristii.
 10. Kancelária: utorok, štvrtok a piatok od 15:30 hod. do 16:30 hod.                    
                                      STREDA KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 2. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. V našej farnosti budú sv. omše ráno o 6:30 hod. a popoludní o 15:30 hod. Spoločná sv. omša s veriacimi z dolnej farnosti, spojená s procesiou Božieho Tela, ktorú zakončíme v našom chráme, bude o 17:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža. Srdečne vás všetkých pozývame.
 3. V mesiaci jún sa budeme pred každou sv. omšou vo všedný deň modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 4. Od júna rušíme naše pravidelné popoludňajšie piatkové adorácie, ktorými budeme pokračovať od septembra.
 5. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 6. Od mája sa začali Diecézne fatimské soboty v arcidiecéznej mariánskej svätyni v Obišovciach. Náš dekanát má putovať do Obišoviec v sobotu 01.07.2017. Povzbudzujem k účasti na spomínanej púti. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii.
 7. „S prázdnou taškou sa do školy nechodí“ je hlavné motto 8. ročníka zbierky školských pomôcok, ktorú organizuje Arcidiecézna charita Košice v rámci Slovenskej katolíckej charity v období od 1. júna do 31. augusta 2017. Tento rok sa do tejto zbierky zapojilo aj naše mesto. Zberné miesto v Snine máme v priestoroch Denného stacionára, v budove Opus Dei, v čase od 8:00 – 15:00 hod.
  Darovať môžete nové i použité, avšak stále funkčné, perá, zošity, pravítka, fixky, peračníky, tašky a iné veci, ktoré môžu deti pri štúdiu v škole využiť. Vyzbierané predmety budú rozdelené do rodín zo sociálne slabších pomerov a deťom z charitných detských domovov.
 8. V sakristii si môžete vyzdvihnúť DVD + CD foto z birmovky a z 1. sv. prijímania.
 9. Kancelária: utorok, streda a piatok od 15:30 hod. do 16:30 hod.                          
                                 ŠTVRTOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 10. Pán života a smrti si k sebe povolal 72 – ročnú Anastáziu Dudyovú Koťovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pri zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 227,11 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Sv. končíme veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 3. Zajtra (pondelok 05.06.2017) máme Svätodušný pondelok. Pozývam vás tento deň zasvätiť účasťou na sv. omši o 18:00 hod.
 4. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 5. Na budúcu nedeľu po prvej sv. omši (cca o 8:00 hod.) sa uskutoční stretnutie rodičov budúcoročných prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov je nutná.
 6. V mesiaci jún sa budeme pred každou sv. omšou vo všedný deň modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 7. Od júna rušíme naše pravidelné popoludňajšie piatkové adorácie, ktorými budeme pokračovať od septembra.
 8. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 9. Od mája sa začali Diecézne fatimské soboty v arcidiecéznej mariánskej svätyni v Obišovciach. Náš dekanát má putovať do Obišoviec v sobotu 01.07.2017. Povzbudzujem k účasti na spomínanej púti. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii.
 10. Kancelária: streda až piatok od 15:30 hod. do 16:30 hod.                          
                                     UTOROK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 786,07 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na katolícke masmédiá.
 3. Vo štvrtok podľa rozpisu z arcibiskupského úradu pripadla našej farnosti celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 17:45 hod. bude ukončenie poklony a o 18:00 hod. sv. omša.
 4. V piatok dopoludnia navštívim chorých. Celodenná poklona Sviatosti oltárnej nebude. Nahrádza ju štvrtková farská poklona. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva.
 5. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 6. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať takto: utorok, štvrtok a piatok
  od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu (hlavne prvoprijímajúci a mládež)
  od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 7. Úmysly sv. omší na mesiac júl sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 8. Od pondelka do soboty sa  v závere každej sv. omše budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému.
 9. Na budúcu sobotu vás srdečne pozývame na spoločné slávenie Turíčnej vigílie, o 18:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 10. Budúcou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končíme veľkonočné obdobie. Nedeľné sv. omše budú v mesiacoch jún, júl a august o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 11. V mesiaci júni sa budeme v úvode sv. omše modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
 12. Kancelária:  V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes103
Včera101
Tento týždeň602
Tento mesiac2877
Spolu72276
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers