RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

 • 14. augusta 2022
 • 7. augusta 2022
 • 10. júla 2022
 • 3. júla 2022
 • 26. júna 2022

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na farské potreby.

3. V pondelok je prikázaný sviatok – Slávnosť nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie. Pred večernou omšou bude večeradlo.

4. V utorok sa budú v Košiciach konať posledné obrady so zosnulým kardinálom Jozefom Tomkom. V kancelárii sa môžete prihlásiť na autobus – 12,- €.

5. Mladých a mladých duchom pozývame na 1. pešiu púť za našu mládež do Vysokej nad Uhom, ktorá sa uskutoční 20. – 22. augusta. Bližšie informácie na plagáte.

6. Na Farskú púť na horu Butkov, ktorá sa uskutoční v pondelok a utorok 29. a 30. augusta, sa môžete prihlásiť v kancelárii. Jej súčasťou bude navštívenie pútnických miest Skalka, Rajecká Lesná a ak to čas dovolí, aj niektorého ďalšieho miesta. Cena je 90,- €, pri zápise je potrebné zaplatiť 50,- € (v cene je cesta autobusom, večera, ubytovanie v penzióne a raňajky).

7. Manželské páry, ktoré sa dožívajú 50., 55. alebo vyššieho výročia manželstva a chceli by sa zúčastniť slávnostnej omše v Košickej katedrále s arcibiskupom Bernardom Boberom 23. októbra 2022 o 15.00, nech sa prihlásia v kancelárii.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Na Farskú púť na horu Butkov, ktorá sa uskutoční v pondelok a utorok 29. a 30. augusta, sa môžete prihlásiť v sakristii. Jej súčasťou bude navštívenie pútnických miest Skalka, Rajecká Lesná a ak to čas dovolí, aj niektorého ďalšieho miesta. Cena je 90,- €, pri zápise je potrebné zaplatiť 50,- € (v cene je cesta autobusom, večera, ubytovanie v penzióne a raňajky).

3. V utorok pred omšou je omša ráno o 6.30. Na večernú omšu o 18.00 vás pozývame do Kostola svätého kríža, v ktorom si pripomenieme 30. výročie konsekrácie. 

4. Mladých a mladých duchom pozývame na 1. pešiu púť za našu mládež do Vysokej nad Uhom, ktorá sa uskutoční 20. – 22. augusta. Bližšie informácie na plagáte.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Bohuznámy - 100,- €.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na farnosť.

4. Na Farskú púť na horu Butkov, ktorá sa uskutoční v pondelok a utorok 29. a 30. augusta, sa môžete prihlásiť v sakristii. Jej súčasťou bude navštívenie pútnických miest Skalka, Rajecká Lesná a ak to čas dovolí, aj niektorého ďalšieho miesta. Cena je 90,- €, pri zápise je potrebné zaplatiť 50,- € (v cene je cesta autobusom, večera, ubytovanie v penzióne a raňajky).

5. V sakristii si za cenu 10,- € môžete zakúpiť Album čiernobielych fotografií z obdobia výstavby kostola Povýšenia sv. Kríža v Snine v rokoch 1991-1992, ktorý k 30. výročiu posviacky kostola pripravil Mons. Jozef Korem, vtedajší sninský farár.

6. Kancelária farského úradu je v čase dovolenky zatvorená. V prípade potreby sa obráťte na Farnosť Svätého kríža(tel. 0918 601 051) alebo na dp. Štefana Gábora (tel. 0903 157 400).

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca bola 157,- €.

3. Z pohrebu Anny Čmiľovej – 100,- €. Z pohrebu Marty Dickej – 100,- €. Bohuznámy 100,- €.

4. V utorok o 7.00 je večeradlo, sväté omše sú o 8.00 a 10.00.

5. Starších veriacich pozývame na Púť seniorov do Levoče – 7. júla 2022. Autobus pôjde až hore na Mariánsku horu, kde bude celé dopoludnie duchovný program s omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Zapísať sa môžete v kancelárii (10,- €). Dnes je posledný deň, kedy sa môžete prihlásiť. Miesto a čas nastupovania upresníme na omšiach v utorok 5. júla.

6. Odo dnes sa môžete prihlásiť aj na Farskú púť na horu Butkov, ktorá sa uskutoční v pondelok a utorok 29. a 30. augusta. Jej súčasťou bude navštívenie pútnických miest Skalka, Rajecká Lesná a ak to čas dovolí, aj niektorého ďalšieho miesta. Cena je 90,- €, pri zápise je potrebné zaplatiť 50,- € (v cene je cesta autobusom, večera, ubytovanie v penzióne a raňajky).

7. Počas horúcich letných dní neváhajte mať pri sebe pri návšteve kostola fľašu s vodou a dodržiavať pitný režim. Zároveň rešpektujte, ak sú počas omší otvorené okná a dvere, aby sa priebežne vetral vzduch. Ak niekomu vadí závan vetra, nech si v kostole skúsi presadnúť na iné miesto. Dohliadnite aj na deti, aby dodržiavali pitný režim. V prípade potreby využívajme toalety vo vestibule kostola. Dodržiavajme poriadok v laviciach a nenechávajme po sebe vreckovky, odpadky a pod.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Zbierka na farnosť bola 905,- €.

3. Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo.

5. V stredu je prikázaný sviatok, omše sú dve.

6. Prvopiatkové spovedanie – dve hodiny pred každou večernou omšou od utorka do piatku.

7. V piatok od 8.00 spovedám chorých po domácnostiach.

8. V piatok o 10.00 pozývame deti na námestie pred kostolom, CCVČ pre nich pripravilo Veselé dopoludnie hier. V piatok je detská omša – každý, kto príde ukázať svoje vysvedčenie, dostane zaujímavý darček.

9. V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota. Po omši bude stretnutie ružencového bratstva.

10. Budúcoročné prvoprijímajúce deti a birmovanci nech do konca mesiaca odovzdajú prihlášku.

11. Na svätú omšu budúcu nedeľu o 10.00 pozývam všetkých kurátorov, starých aj nových.

12. Na nástenke si môžete všimnúť aj plagát Púte za život do Klokočova, na ktorom sú aj konkrétne informácie a kontaktné údaje, kde sa môžete prihlásiť.

13. Starších veriacich pozývame na Púť seniorov do Levoče – 7. júla 2022. Autobus pôjde až hore na Mariánsku horu, kde bude celé dopoludnie duchovný program s omšou, ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Prihlásiť sa môžete v kancelárii (10,- €).

 

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše
 • Hodinka doma

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Hodinka doma

Liturgia domácej cirkvi pri návšteve kňaza s relikviou sv. Faustíny Kowalskej, 2022

Pastoračná návšteva kňaza v rodine sa uskutočňuje v piatok alebo v nedeľu o 15.00, prípadne v iný deň po vzájomnej dohode. Trvá približne hodinu. Pripravený je stôl so sviečkou, krížom, Svätým písmom a obrúskom, na ktorý kňaz položí svätenú vodu, relikviu sv. Faustíny, nádobku s Eucharistiou, prípadne aj posvätný olej. Prítomní si pripravia ruženčeky a ak sa chytajú pristúpiť k svätému prijímaniu, dodržia hodinový eucharistický pôst. Počas návštevy nie je vhodné nadmerné hostenie a núkanie jedla či pitia – keďže sa uskutočňuje v Hodine Milosrdenstva, sme skôr pozvaní k striedmosti, obzvlášť v piatok. Hodinkou doma sa chceme vzájomne spoznávať, osláviť Boha a modliť sa za dané rodinné spoločenstvo i za našu farnosť. Jej „program“ je len orientačný, jeho jednotlivé body môžu byť prispôsobené alebo aj vynechané podľa pomerov v konkrétnej rodine – ak jej členovia budú chcieť, môžeme sa pomodliť aj celý ruženec. Adresátom pastoračnej návštevy nie sú jednotlivci, ale skôr viacčlenné rodiny, prípadne spoločenstvo priateľov či susedov. Jej zámerom nie je žiadna dobročinná zbierka alebo vyberanie finančných príspevkov na farské potreby. Rodina, ktorá má o návštevu záujem, nech neváha kontaktovať kňaza!

1. Pokropenie svätenou vodou

Kňaz pokropí prítomných a príbytok svätenou vodou na znak pripomenutia si krstu, ktorým sme boli duchovne znovuzrodení a včlenení do Cirkvi.

2. Korunka Božieho milosrdenstva

Patrocínium nášho kostola a našej farnosti je Božie milosrdenstvo, preto chceme tento kult neustále prejavovať a oživovať. Korunku obetujeme za našu farnosť a na jej záver sa pomodlíme Modlitbu za farnosť.

3. Spoveď

Ak by chcel niekto z prítomných prijať sviatosť zmierenia, kňaz mu ju vyslúži. V takomto prípade je potrebné vyhradiť vhodné diskrétne miesto.

4. Pomazanie chorých

Ak niektorého z prítomných trápia zdravotné ťažkosti alebo už je vo vyššom veku, môže mu kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých.

5. Sväté písmo

Prečítame si evanjelium dňa, prípadne iný úryvok podľa uváženia kňaza, po ktorom môže nasledovať krátke zamyslenia a diskusia.

6. Eucharistia

Prítomným, ktorí sú na to disponovaní, kňaz po modlitbe Otče náš rozdá sväté prijímanie.

7. Desiatok posvätného ruženca

Nasleduje modlitba Verím v Boha a jeden desiatok ruženca podľa výberu rodiny. Na jeho začiatku môže rodina vysloviť vlastné úmysly, za ktoré bude táto modlitba obetovaná. Na záver možno pridať modlitbu vlastnými slovami, prípadne predniesť obľúbenú modlitbu rodiny alebo jej členov.

8. Pohár vody

Skromné pohostenie, ktoré zaberie najdlhšiu časť návštevy (aj vyše polovicu), môže poslúžiť ako priestor na vzájomné spoznanie a zdieľanie.

9. Na úmysel Svätého otca

Modlitba Otče náš, ZdravasSláva Otcu.

10. Uctenie si relikvie sv. Faustíny a požehnanie

Prítomní si bozkom uctia relikviu sv. Faustíny a na záver ňou dostanú požehnanie. 

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 15. - 28. augusta 2022
 • 2. - 14. augusta 2022
 • 5. - 31. júla 2022
 • 21. júna - 3. júla 2022
 • 7. - 19. júna 2022

Pondelok 15. 8.

Nanebovzatie
Panny Márie

6.30

ZBp Ján (75) a rodina, Zlatko (50) a rodina

18.00

manželia Vasilišinovci (50výr)

Utorok 16. 8.

18.00

+ Ján Čopík (výr)

Streda 17. 8.

10.00

+ Andrea (5výr), Jozef a Klára

Štvrtok 18. 8.

18.00

+ Róbert a starí rodičia

Piatok 19. 8.

18.00

+ Jozef a Mária Salajoví, Katarína a Jozef

Sobota 20. 8.

18.00

+ Gejza Demeter, Michal a Mária Demeteroví,
Juraj a Zuzana Kelešová

Nedeľa 21. 8.

21. v Cezročnom období

8.00

+ Štefan Kováč a syn Jaroslav

10.00

Za farnosť

Utorok 23. 8.

18.00

+ Jozef a Mária Timkoví

Streda 24. 8.

10.00

+ Valentín a Mária Veľkí

Štvrtok 25. 8.

18.00

Ján Savka a z rod. Cilipovej

Piatok 26. 8.

18.00

+ rod. Pavlíková a Šoltésová

Sobota 27. 8.

18.00

ZBp Eva (80r) a manžel Michal

Nedeľa 28. 8.

22. v Cezročnom období

8.00

+ Anna (5výr)

10.00

Za farnosť

 

Utorok 2. 8. 

18.00 

+ Jozef Straka 

Streda 3. 8. 

10.00 

+ Margita Avuková (10výr) a Jozef 

Štvrtok 4. 8. 

18.00 

na úmysel kňaza

Piatok 5. 8. 

Prvý v mesiaci 

18.00 

+ Andrej a Marek Burik 

Sobota 6. 8. 

Prvá v mesiaci 

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 7. 8. 

19. v Cezročnom období

8.00

Za živých i mŕtvych členov RB
a ctiteľov Božského srdca 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 9. 8. 

6.30

na úmysel kňaza

Streda 10. 8.  

10.00 

+ Ladislav Barňák a Anna Savková 

Štvrtok 11. 8. 

18.00 

+ Jozef Krupa, rodičia a svokrovci Mária a Jozef Gič 

Piatok 12. 8.  

18.00 

+ František Karľa, rodičia a svokrovci 

Sobota 13. 8. 

18.00 

+ Martin Hanc (40 nedožitých) 

Nedeľa 14. 8. 

20. v Cezročnom období

8.00

ZBp rod. Blašková 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 5. 7. 

Sv. Cyrila
a Metoda
 

8.00 

+ Angela Barteková 

10.00 

ZBp Filip Harmanský a rodina 

Streda 6. 7. 

10.00 

+ Pavol a Pavol 

Štvrtok 7. 7. 

18.00 

ZBp Renáta (50r) a rodina 

Piatok 8. 7.

18.00 

+ Štefan Karľa 

Sobota 9. 7. 

18.00 

+ rod. Harakaľová a Kováčová, Ján Buraľ 

Nedeľa 10. 7. 

15. v Cezročnom období 

8.00

ZBp Peter (40r) 

10.00 

ZBp Peter Fogaš a Marek Pančišin 

Streda 13. 7. 

10.00 

+ Ivan a Rozália Pekárikoví 

Nedeľa 17. 7. 

16. v Cezročnom období 

10.30 

+ Helena Pekárová (nedožitých 80) 

Streda 20. 7. 

10.00 

ZBp Monika Mesárošová (70r) 

Nedeľa 24. 7. 

17. v Cezročnom období 

10.00 

 ZBp Gabriela a Miroslav (40r manželstva) a ich rodín 

Streda 27. 7. 

10.00 

+ Juraj Hrivňák (výročná) 

Nedeľa 31. 7. 

18. v Cezročnom období 

8.00

ZBp Jozef Nacko (70r) a manželka Helena 

10.00

Za farnosť 

 

Utorok 21. 6.

18.00

ZBp Katarína a rodina

Streda 22. 6.

10.00

+ Peter Harmaňoš (15výr), Jozef Holota (5výr)
a rodičia

Štvrtok 23. 6.

18.00

+ Peter a na úmysel bohuznámej rodiny

Piatok 24. 6.

18.00

ZBp Peter

Sobota 25. 6.

18.00

+ Marek, František Spisár a Zdenko Starec

Nedeľa 26. 6.

13. Cezročnom

období

8.00

+ Pavol Čopík (výr)

9.00

Za farnosť (v Gréckokatolíckom chráme)

Utorok 28. 6.

18.00

+ Ladislav Barňák a Anna Savková

Streda 29. 6.

Sv. Petra
a Pavla

10.00

Za farnosť

18.00

+ Viliam (6výr)

Štvrtok 30. 6.

18.00

ZBp rod. Karnayová,

+ z rod. Karnayovej, Šandrikovej a Breznanikovej

Piatok 1. 7.

Prvý v mesiaci

18.00

+ Pavol a Katarína Juhásoví a zať Jozef

Sobota 2. 7.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 3. 7.

14. v Cezročnom

období

8.00

Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca

10.00

ZBp Peter (50r)

Utorok 7. 6. 

18.00 

+ Andrej Balog (20výr), dcéra Beáta 

Streda 8. 6. 

10.00 

+ Jozef Merga (3výr) a rodičia 

Štvrtok 9. 6. 

18.00 

+ Mária Nemčíková, Ján Slivka 

Piatok 10. 6. 

18.00 

+ Štefan a Mária Jankajovci

Sobota 11. 6. 

18.00 

+ Mária a Juraj Terpákoví

Nedeľa 12. 6. 

11. v Cezročnom
období

8.00 

+ Michal Gerboc

10.00 

Za farnosť 

Utorok 14. 6. 

18.00 

+ Tomáš (nedožitých 98), Margita,
Zuzana a Ján z rod. Sosňákovej

Streda 15. 6. 

10.00 

+ Ľubov Reháková 

Štvrtok 16. 6.
Najsvätejšieho
Kristovho
Tela a Krvi

6.30

Za farnosť

 

+ Terézia, Milan a Maťo Lederovci

(tento úmysel bude odslúžený na spoločnej omši o 18.00 v Kostole Svätého Kríža, po nej bude
Eucharistická procesia mestom)

Piatok 17. 6.  

18.00 

+ rod. Bončíková, Hrabčáková, bratia a švagrovia 

Sobota 18. 6. 

18.00 

+ Eva Viščorová, Katarína Burdová

Nedeľa 19. 6. 

12. v Cezročnom
období

8.00 

+ rod. Andrejčíková a Tkáčová 

10.00 

Za farnosť