nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2018
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.   

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  26.01.-  28.01.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  25.05.-  27.05.2018
                             víkendový kurz s ubytovaním:    20.07. - 22.07.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
                             mimoriadny kurz:                       20.12. - 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 19.08. – 25.08.2018
 • 12.08. – 18.08.2018
 • 05.08. – 11.08.2018
 • 29.07. – 04.08.2018
 • 22.07. – 28.07.2018
 1. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 20.08.2018 18:30 hod. Štvrtok 23.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 21.08.2018 06:30 hod. Piatok 24.08.2018 18:30 hod.
  Streda 22.08.2018 18:30 hod. Sobota 25.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  26.08.2018      7:00 hod. a 9:00 hod.
 3. Srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Pia X. do Stakčína na budúcu nedeľu (26.08.2018). Slávnostná odpustová sv. omša bude o 10:30 hod.
 4. V dňoch 16.09. – 21.09.2018 organizujeme dekanátnu púť Czenstochowa – Licheň. Cena je 130 €. Záujemcovia nahláste sa v sakristii do 08.09.2018. Program púte je na nástenke.
 5. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde na budúcu nedeľu 26.08.2018.
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 7. Pán života a smrti si k sebe povolal 81-ročného Michala Saksuna a 83-ročného Andreja Gnipa. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. V utorok pri sv. omši o 9:00 hod. oslávime 7. výročie posviacky nášho farského kostola. Pre nás je to zvlášť slávnostný deň, v ktorý máme možnosť získania úplných odpustkov. Preto vás pozývame spoločne ho zasvätiť účasťou na sv. omši.
 2. V stredu máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:30 hod. Zároveň v tento deň oslávime 17. výročie zriadenia našej farnosti. Ďakujme Bohu za toto jeho dielo a prosme o požehnanie našej farnosti do ďalších rokov. Pri oboch sv. omšiach budú požehnané byliny a kvety, ktoré prinesiete.
 3. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu (19.08.2018). Vopred Pán Boh zaplať za milodary. 
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 13.08.2018 18:30 hod. Štvrtok 16.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 14.08.2018 09:00 hod. Piatok 17.08.2018 18:30 hod.
  Streda 15.08.2018 06:30 a 18:30 hod. Sobota 18.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  19.08.2018:      7:00 hod.  a  9:00 hod.
 5. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 26.08.2018
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok a piatok po večernej  sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore. V stredu bude kancelária zatvorená.
 1. Pri zbierke na podporu slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej sa minulú nedeľu vyzbieralo 267,72 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Zajtra (pondelok 06.08.2018) máme sviatok Premenenia Pána, ktorý vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 18:30 hod.
 3. CCVČ pripravuje pre deti denný tábor s názvom „Havajská cesta“ v dňoch 06.08.–10.08.2018. bližšie informácie u Mareka Giča (0902 173 923), na nástenke alebo na web stránke centra (www.ccvc.sk).
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 06.08.2018 18:30 hod. Štvrtok 09.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 07.08.2018 06:30 hod. Piatok 10.08.2018 18:30 hod.
  Streda 08.08.2018 18:30 hod. Sobota 11.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  12.08.2018:      7:00 hod.  a  9:00 hod.
 5. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 26.08.2018.
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri zbierke na náš kostol sa minulú nedeľu vyzbieralo 671,22 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac september sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 4. Vo štvrtok je možné získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 6:30 hod. sv. omša.
 7. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, streda a piatok od 16:30 hod. do 18:00 hod.  Utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 8. Na budúcu nedeľu (05.08.2018) bude vo farnosti Povýšenia sv. Kríža odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Snežnej. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať ThLic. Ján Urban, riaditeľ ABÚ v Košiciach. Program odpustovej slávnosti, ktorá začne v sobotu (04.08.2018) večer, si, prosím, všimnite v Nosteri, na webovej stránke našej farnosti alebo vonku na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu bude u nás na budúcu nedeľu sv. omša len jedna o 9:00 hod.
 9. CCVČ pripravuje pre deti denný tábor s názvom „Havajská cesta“ v dňoch 06.08.–10.08.2018. bližšie informácie u Mareka Giča (0902 173 923), na nástenke alebo na web stránke centra (www.ccvc.sk).
 10. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 30.07.2018 18:30 hod. Štvrtok 02.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 31.07.2018 06:30 hod. Piatok 03.08.2018 18:30 hod.
  Streda 01.08.2018 18:30 hod. Sobota 04.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  05.08.2018:      09:00 hod.
 11. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 26.08.2018.
 12. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal  79-ročnú Annu Jarolinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. Na budúcu nedeľu po oboch sv. omšiach budem požehnávať vaše osobné motorové vozidlá. Ktorí máte záujem o toto požehnanie, zaparkujte svoje auto na námestí pred kostolom.
 3. Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober sa obracia na veriacich farnosti našej arcidiecézy s prosbou o finančnú podporu slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej, ktorá sa bude konať v sobotu 01.09.2018 na futbalovom štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach a ktorá bude mať nadnárodný charakter. Zbierka na podporu tejto slávnosti bude na budúcu nedeľu (29.07.2018) pri oboch sv. omšiach. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 4. Pozývame vás na slávnosť blahorečenia Božej služobnice Anny Kolesárovej v sobotu 01.09.2018 na futbalovom štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Záujemcovia, čím skôr sa nahláste v sakristii, lebo je potrebné zaregistrovať počet veriacich farnosti do 31.07.2018.
 5. Na budúcu nedeľu (29.07.2018) pozývame na odpustovú slávnosť sv. Joachima a Anny do Dlhého nad Cirochou. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod.
 6. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 23.07.2018 18:30 hod. Štvrtok 26.07.2018 06:30 hod.
  Utorok 24.07.2018 06.30 hod. Piatok 27.07.2018 18:30 hod.
  Streda 25.07.2018 18.30 hod. Sobota 28.07.2018 06.30 hod.
  Nedeľa 29.07.2018:     7:00 hod.      9:00 hod.
 7. Najbližšie číslo Nosteru vyjde na budúcu nedeľu (29.07.2018).
 8. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes59
Včera116
Tento týždeň59
Tento mesiac2136
Spolu147023
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers