RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

 • 25. septembra 2022
 • 18. septembra 2022
 • 11. septembra 2022
 • 28. augusta 2022
 • 21. augusta 2022

1. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Zbierka na farnosť bola 740,- €.

3. V utorok o 17.00 bude večeradlo.

4. Členovia SSV si v sakristii môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy na rok 2023.

5. Prvoprijímajúce deti majú stretnutia: ZŠ Budovateľská vstredu od 17.00, ZŠ Študentská vo štvrtok o 17.00. Všetky ostatné deti, teda staršie aj mladšie ako prvopríjimajúce, pozývame na stretnutie v utorky o 17.00. Všetky deti pozývame na detskú omšu v piatok.

6. V piatok po omši je moderovaná adorácia Hodinka naviac. Pozývam na ňu všetkých birmovancov. Tento týždeň stretnutia ani mládežnícka omša nebudú.

7. V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota. Po omši bude stretnutie ružencového bratstva.

8. Počas celého októbra sa spoločne modlime ruženec, so začiatkom pol hodiny pred omšou (Fatimská sobota a večeradlo začínajú stále hodinu vopred). V  Nosteri je rozpis.

9. Tento týždeň začíname zapisovať úmysly na Dušičkovú omšu.

10. Na nástenke je plagát s ponukou púte do Medžugoria v mesiaci október – záujemcovia sa môžu prihlásiť na dostupných telefónnych číslach.

1. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom! Srdečná vďaka všetkým, ktorí pomohli pripraviť slávnosť inštalácie obrazov vo štvrtok, od spevákov, miništrantov a účinkujúcich až po kuchárky a ochotných ľudí v pozadí, ktorí vyupratovali a pripravili občerstvenie na fare.

2. Zbierka na rádio Lumen bola 194,- €. Dnes je zbierka na farnosť.

3. V utorok o 17.00 bude večeradlo.

4. Členovia SSV si v sakristii môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy na rok 2023.

5. Od dnešnej nedele deti po omši dostávajú nálepky za účasť.

6. Prvoprijímajúce deti majú stretnutia: ZŠ Budovateľská v stredu od 16.00, ZŠ Študentská vo štvrtok o 17.00.

7. Všetky deti pozývame na detskú omšu v piatok. Hodinu pred ňou začína nácvik spevu – môže prísť každý.

8. V piatok o 17.15 bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí zo ZŠ Študentská.

9. V sobotu o 18.00 je mládežnícka omša, pre birmovancov povinná.

1. Z pohrebu Márie Hancovej – 50,- €. Ružencové bratstvo – 200,- €. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Dnes je zbierka na rádio Lumen. O týždeň je zbierka na farnosť.

3. V utorok o 17.00 bude večeradlo.

4. V utorok po omši bude nácvik na štvrtkovú slávnosť – pozývam všetkých zainteresovaných.

5. Vo štvrtok o 10.00 je slávnostná svätá omša, pri ktorej budú predstavené obrazy dvoch blahoslavených Rómov, ktoré našej farnosti daroval Svätý Otec František. Hlavným celebrantom bude salezián Peter Bešenyei, tajomník Rady KBS pre Rómov a menšiny. Pozvaní hostia a členovia našej farskej rady budú mať po omši pohostenie na fare.

6. Na sviatok Sedembolestnej, teda vo štvrtok, bude omša v kaplnke na cintoríne o 10.30.

7. Prvá omša s prvoprijímajúcimi a ich rodičmi bude v piatok 16. 9.

8. Prvá omša s birmovancami bude v sobotu 17. 9.

9. Členovia SSV si v sakristii môžu vyzdvihnúť kalendáre a podielové knihy na rok 2023.

1. Zbierka na farské potreby – 705,- €. Z pohrebu Petra Tkáča – 50,- €. Pán Boh zaplať všetkým našim dobrodincom!

2. Prvopiatkové spovedanie: utorok o 17.00-18.00, štvrtok apiatok o 15.00-18.00. Pozývam všetky deti a mládež vyspovedať sa na záver prázdnin.

3. 1. septembra je pre našu farnosť dňom celodennej eucharistickej poklony. Sviatosť oltárna bude vyložená od 8.00 do večernej omše. 

4. Vo štvrtok po omši začínam prijímať úmysly na omše na mesiace október, november a december. Prednosť majú tí, ktorí ešte v tomto roku úmysel nemali. Jedna osoba môže dať najviac na dve omše v roku.

5. V piatok dopoludnia spovedám chorých v domácnostiach.

6. V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota, po večernej omši je stretnutie členov ružencového bratstva.

7. Budúcoročné prvoprijímajúce deti a birmovanci majú posledné dva týždne na prihlásenie sa na prípravu.

8. V časopise Noster sa dozviete o vzácnej udalosti, ktorú budeme v našej farnosti sláviť 15. septembra.

9. V pondelok odchádzame na dvojdňovú púť na horu Butkov a do Rajeckej Lesnej, uvoľnilo sa niekoľko miest v autobuse, ak by mal ešte niekto záujem, nech sa do nedele večera prihlási, stačí telefonicky. Odchod autobusu je v pondelok o 7.00, návrat v utorok vo večerných hodinách.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Dnes je zbierka na farské potreby.

3. V utorok je večeradlo.

4. V piatok po omši je moderovaná eucharistická adorácia Hodinka naviac.

5. Budúcoročné prvoprijímajúce deti a birmovanci majú posledné dva týždne na prihlásenie sa na prípravu.

6. Prijímanie úmyslov na omše na mesiace október, november a december bude od štvrtku 1. septembra po večernej omši.

 

7. Na Farskú púť na horu Butkov, ktorá sa uskutoční v pondelok a utorok 29. a 30. augusta, sa môžete prihlásiť v kancelárii. Jej súčasťou bude navštívenie pútnických miest Skalka, Rajecká Lesná a ak to čas dovolí, aj niektorého ďalšieho miesta. Cena je 90,- €, pri zápise je potrebné zaplatiť 50,- € (v cene je cesta autobusom, večera, ubytovanie v penzióne a raňajky).

8. Manželské páry, ktoré sa dožívajú 50., 55. alebo vyššieho výročia manželstva a chceli by sa zúčastniť slávnostnej omše v Košickej katedrále s arcibiskupom Bernardom Boberom 23. októbra 2022 o 15.00, nech sa prihlásia v kancelárii.

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše
 • Hodinka doma

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Hodinka doma

Liturgia domácej cirkvi pri návšteve kňaza s relikviou sv. Faustíny Kowalskej, 2022

Pastoračná návšteva kňaza v rodine sa uskutočňuje v piatok alebo v nedeľu o 15.00, prípadne v iný deň po vzájomnej dohode. Trvá približne hodinu. Pripravený je stôl so sviečkou, krížom, Svätým písmom a obrúskom, na ktorý kňaz položí svätenú vodu, relikviu sv. Faustíny, nádobku s Eucharistiou, prípadne aj posvätný olej. Prítomní si pripravia ruženčeky a ak sa chytajú pristúpiť k svätému prijímaniu, dodržia hodinový eucharistický pôst. Počas návštevy nie je vhodné nadmerné hostenie a núkanie jedla či pitia – keďže sa uskutočňuje v Hodine Milosrdenstva, sme skôr pozvaní k striedmosti, obzvlášť v piatok. Hodinkou doma sa chceme vzájomne spoznávať, osláviť Boha a modliť sa za dané rodinné spoločenstvo i za našu farnosť. Jej „program“ je len orientačný, jeho jednotlivé body môžu byť prispôsobené alebo aj vynechané podľa pomerov v konkrétnej rodine – ak jej členovia budú chcieť, môžeme sa pomodliť aj celý ruženec. Adresátom pastoračnej návštevy nie sú jednotlivci, ale skôr viacčlenné rodiny, prípadne spoločenstvo priateľov či susedov. Jej zámerom nie je žiadna dobročinná zbierka alebo vyberanie finančných príspevkov na farské potreby. Rodina, ktorá má o návštevu záujem, nech neváha kontaktovať kňaza!

1. Pokropenie svätenou vodou

Kňaz pokropí prítomných a príbytok svätenou vodou na znak pripomenutia si krstu, ktorým sme boli duchovne znovuzrodení a včlenení do Cirkvi.

2. Korunka Božieho milosrdenstva

Patrocínium nášho kostola a našej farnosti je Božie milosrdenstvo, preto chceme tento kult neustále prejavovať a oživovať. Korunku obetujeme za našu farnosť a na jej záver sa pomodlíme Modlitbu za farnosť.

3. Spoveď

Ak by chcel niekto z prítomných prijať sviatosť zmierenia, kňaz mu ju vyslúži. V takomto prípade je potrebné vyhradiť vhodné diskrétne miesto.

4. Pomazanie chorých

Ak niektorého z prítomných trápia zdravotné ťažkosti alebo už je vo vyššom veku, môže mu kňaz udeliť sviatosť pomazania chorých.

5. Sväté písmo

Prečítame si evanjelium dňa, prípadne iný úryvok podľa uváženia kňaza, po ktorom môže nasledovať krátke zamyslenia a diskusia.

6. Eucharistia

Prítomným, ktorí sú na to disponovaní, kňaz po modlitbe Otče náš rozdá sväté prijímanie.

7. Desiatok posvätného ruženca

Nasleduje modlitba Verím v Boha a jeden desiatok ruženca podľa výberu rodiny. Na jeho začiatku môže rodina vysloviť vlastné úmysly, za ktoré bude táto modlitba obetovaná. Na záver možno pridať modlitbu vlastnými slovami, prípadne predniesť obľúbenú modlitbu rodiny alebo jej členov.

8. Pohár vody

Skromné pohostenie, ktoré zaberie najdlhšiu časť návštevy (aj vyše polovicu), môže poslúžiť ako priestor na vzájomné spoznanie a zdieľanie.

9. Na úmysel Svätého otca

Modlitba Otče náš, ZdravasSláva Otcu.

10. Uctenie si relikvie sv. Faustíny a požehnanie

Prítomní si bozkom uctia relikviu sv. Faustíny a na záver ňou dostanú požehnanie. 

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 27. septembra - 9. októbra 2022
 • 13. - 25. septembra 2022
 • 30. augusta - 11. septembra 2022
 • 15. - 28. augusta 2022
 • 2. - 14. augusta 2022

Utorok 27. 9. 

18.00 

+ rod. Pavlisková a Bednárová 

Streda 28. 9. 

10.00 

+ Jozef a Alžbeta Grundzoví 

Štvrtok 29. 9 

18.00 

+ Jozef Jurkovič, rodičia Jurkovičoví a rodičia Čarnogurskí 

Piatok 30. 9.  

18.00 

+ Štefan Kornucik a rodičia 

Sobota 1. 10. 

Prvá v mesiaci 

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 2. 10. 

27. v Cezročnom 
období 

8.00 

Za živých a mŕtvych členov RB a ctiteľov Božského srdca 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 4. 10. 

18.00 

+ Ján Šrenkel, Lýdia Filakovská 

Streda 5. 10. 

Sv. Faustíny 

10.00 

ZBp Gabriela (60r) a Miriama (40r) 

Štvrtok 6. 10. 

18.00 

ZBp Matúš a rod. 

Piatok 7. 10. 

Prvý v mesiaci -Ružencová PM 

18.00 

+ Anna Blašková 

Sobota 8. 10. 

18.00 

+ Daniel 

Nedeľa 9. 10. 

28. v Cezročnom 
období 

8.00 

+ Katarína Ferková (výr) 

10.00 

Za farnosť 

 

Utorok 13. 9.  

18.00 

+ Jozef, Mária, Magdaléna Cenkneroví 

Streda 14. 9. 

10.00 

+ Ján, Anna, Milan, Milan Hrehoví 

Štvrtok 15. 9.

Sedembolestná
Panna Mária

10.00 

+ Margita Avuková (10. výr.) a manžel Jozef 

+ Martin Gerba

Piatok 16. 9. 

18.00 

Ján a Anna Gerbocová (Sládkovičová) 

Sobota 17. 9. 

18.00 

+ Margita Kaplanová, rodičia a súrodenci 

Nedeľa 18. 9. 

25. v Cezročnom období

8.00 

ZBp Pavol a Zuzana (30. výr. manželstva) 

10.00 

Za farnosť

Utorok 20. 9. 

18.00 

ZBp rod. Harakaľová 

Streda 21. 9. 

10.00 

+ Jozef Piller (výr.) 

Štvrtok 22. 9. 

18.00 

+ rod. Michalenková a Milan Boguský 

Piatok 23. 9. 

18.00 

+ Mária Vildová, Jozef Sivčák a Štefan Karľa 

Sobota 24. 9. 

18.00 

+ Ján Ontkovič (5. výr.), Ján Kováč a ich rodičia 

Nedeľa 25. 9. 

26. v Cezročnom období

8.00 

ZBp bohuznáma rodina 

10.00 

Za farnosť 

 

Utorok 30. 8.

18.00

ZBp Mária Zubaľová

Streda 31. 8.

10.00

+ Mária Nemčíková

Štvrtok 1. 9.

18.00

+ Mária Koscelanská

Piatok 2. 9.
Prvý v mesiaci

18.00

+ Mária Imrichová (výr)

Sobota 3. 9.
Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 4. 9.
23. v Cezročnom období

8.00

Za živých i mŕtvych členov RB
a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť

Utorok 6. 9.

18.00

+ Juraj a Pavlína Blaškoví a rodičia

Streda 7. 9.

10.00

+ Pavol Zoller

Štvrtok 8. 9.

18.00

ZBp detí a ich rodín

Piatok 9. 9.

18.00

ZBp rod. Douhunová, + rod. Douhunová a Žírová

Sobota 10. 9.

18.00

+ Jozef ml., Jozef st. a Martina

Nedeľa 11. 9.
24. v Cezročnom období

8.00

+ Margita (6výr), Tomáš, Zuzana, Ján a Tomáško
z rod. Sosňákovej

10.00

Za farnosť

Pondelok 15. 8.

Nanebovzatie
Panny Márie

6.30

ZBp Ján (75) a rodina, Zlatko (50) a rodina

18.00

manželia Vasilišinovci (50výr)

Utorok 16. 8.

18.00

+ Ján Čopík (výr)

Streda 17. 8.

10.00

+ Andrea (5výr), Jozef a Klára

Štvrtok 18. 8.

18.00

+ Róbert a starí rodičia

Piatok 19. 8.

18.00

+ Jozef a Mária Salajoví, Katarína a Jozef

Sobota 20. 8.

18.00

+ Gejza Demeter, Michal a Mária Demeteroví,
Juraj a Zuzana Kelešová

Nedeľa 21. 8.

21. v Cezročnom období

8.00

+ Štefan Kováč a syn Jaroslav

10.00

Za farnosť

Utorok 23. 8.

18.00

+ Jozef a Mária Timkoví

Streda 24. 8.

10.00

+ Valentín a Mária Veľkí

Štvrtok 25. 8.

18.00

Ján Savka a z rod. Cilipovej

Piatok 26. 8.

18.00

+ rod. Pavlíková a Šoltésová

Sobota 27. 8.

18.00

ZBp Eva (80r) a manžel Michal

Nedeľa 28. 8.

22. v Cezročnom období

8.00

+ Anna (5výr)

10.00

Za farnosť

 

Utorok 2. 8. 

18.00 

+ Jozef Straka 

Streda 3. 8. 

10.00 

+ Margita Avuková (10výr) a Jozef 

Štvrtok 4. 8. 

18.00 

na úmysel kňaza

Piatok 5. 8. 

Prvý v mesiaci 

18.00 

+ Andrej a Marek Burik 

Sobota 6. 8. 

Prvá v mesiaci 

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 7. 8. 

19. v Cezročnom období

8.00

Za živých i mŕtvych členov RB
a ctiteľov Božského srdca 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 9. 8. 

6.30

na úmysel kňaza

Streda 10. 8.  

10.00 

+ Ladislav Barňák a Anna Savková 

Štvrtok 11. 8. 

18.00 

+ Jozef Krupa, rodičia a svokrovci Mária a Jozef Gič 

Piatok 12. 8.  

18.00 

+ František Karľa, rodičia a svokrovci 

Sobota 13. 8. 

18.00 

+ Martin Hanc (40 nedožitých) 

Nedeľa 14. 8. 

20. v Cezročnom období

8.00

ZBp rod. Blašková 

10.00 

Za farnosť