RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Živé vysielanie

 

Nedeľné farské oznamy

 • 15. mája 2022
 • 8. mája 2022
 • 1. mája 2022
 • 24. apríla 2022
 • 17. apríla 2022

1. Zbierka na kňazský seminár bola 260,- €.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na farnosť.

3. V utorok sa konajú kňazské dekanátne rekolekcie v Kamenici nad Cirochou, o 8.00 začína večeradlo a o 9.00 svätá omša s arcibiskupom.

4. V utorok o 17.00 je večeradlo. Počas mesiaca máj sa pred omšami modlime Loretánske litánie.

5. V utorok o 17.00 bude nácvik detského zboru.

6. Nácviky detí na slávnosť prvého svätého prijímania: streda o 17.00 a piatok po detskej omši.

7. Prvá svätá spoveď detí bude v sobotu o 10.30, po nej bude generálka.

8. Prvoprijímajúce deti sa spolu modlia deviatnik pred každým nácvikom, ostatné dni nech sa pomodlia doma s rodičmi.

9. V sobotu 4. júna sa bude konať v Obišovciach Fatimská sobota aj za účasti Sninského dekanátu. Záujemcovia nech sa prihlásia v kancelárii (5,- €). Zvlášť pozývam členov nášho ružencového bratstva.

10. Kancelária a možnosť spovede počas týždňa je stále hodinu pred omšami.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Dnes je Deň modlitieb za duchovné povolania, a preto je aj zbierka na kňazský seminár.

3. V utorok o 17.00 je večeradlo. Počas mesiaca máj sa pred omšami modlime Loretánske litánie.

4. Deti v tomto týždni majú stretnutia v skupinkách. V utorok o 17.00 bude nácvik detského zboru! V piatok je detská omša.

5. Deti, ktoré sa prihlásili na Púť detí do Obišoviec 14. mája, budú mať organizačné stretnutie v piatok po svätej omši.

6. Od najbližšej stredy sa mení čas svätej omše na 10.00.

7. Kancelária a možnosť spovede počas týždňa je stále hodinu pred večernými omšami.

8. Na plagáte a v najnovšom Nosteri nájdete aktivity, ktoré Farnosť Svätého kríža ponúka v mesiaci máj pre rodiny.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.

3. V utorok o 17.00 je večeradlo.

4. Prvopiatkové spovedanie: utorok až piatok o 16.00-18.00.

5. V piatok od 8.00 bude spovedanie chorých v domácnostiach.

6. V sobotu o 17.00 bude Fatimská sobota, potom po omši bude stretnutie ružencového bratstva.

7. Deti v tomto týždni majú stretnutia v skupinkách. V utorok o 17.00 bude nácvik detského zboru – pozývame všetky deti! V piatok je detská omša.

8. Deti, ktoré majú záujem ísť na Púť detí do Obišoviec 14. mája, nech sa prídu zapísať do sakristie.

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Zbierka na farské potreby bola 1761,- €.

3. V utorok o 17.00 je večeradlo.

4. Deti v tomto týždni majú stretnutia. V utorok o 17.00 bude nácvik detského zboru – pozývame všetky deti! V piatok je detská omša. Deti, ktoré tak ešte neurobili, nech si prídu v piatok vyskúšať oblečenie na slávnosť prvého svätého prijímania. Deti, ktoré majú záujem ísť na Púť detí do Obišoviec 14. mája, nech sa prídu zapísať do sakristie.

5. V piatok po omši bude moderovaná eucharistická adorácia Hodinka naviac.

6. Už nie je potrebné v kostoloch nosiť respirátory. Dodržiavanie protiepidemických opatrení (dezinfekcia rúk, respirátory, prijímanie na ruku, znak pokoja bez dotyku) je dobrovoľné.

7. Od 27. apríla do 2. mája bude mať sväté omše v našom kostole dp. Štefan Gábor, v prípade pohrebu alebo zaopatrovania chorých kontaktujte Farnosť povýšenia Svätého kríža.

8. Dnes o 15.00 sa budeme modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu s možnosťou získať úplné odpustky.

„Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete. Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.“

1. Srdečné Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom našej farnosti!

2. Dnes je aprílová zbierka na farské potreby.

3. V utorok o 17.00 je večeradlo.

4. Deviatnik sa počas týždňa modlíme 15 minút pred omšami: v pondelok pred omšou o 8.00 a od utorka do soboty pred omšami o 18.00.

5. Deti v tomto týždni majú stretnutia. V utorok o 17.00 bude nácvik detského zboru – pozývame všetky deti! V piatok je detská omša a po nej stretnutie rodičov – účasť prvoprijímajúcich detí a ich rodičov je povinná!

6. Prvá svätá omša na budúcu nedeľu nebude. Namiesto nej bude gréckokatolícka liturgia. Odpustovú svätú omšu bude sláviť náš rodák, dp. Marek Pančišin, momentálne kaplán v Sačurove. 24. apríla o 15.00 sa budeme modliť Korunku k Božiemu milosrdenstvu s možnosťou získať úplné odpustky.

Aktuality

 • Modlitba za farnosť
 • Prijímanie úmyslov na sväté omše

Nebeský Otče,
v našej Farnosti Božieho milosrdenstva
zažívame rozmanité prejavy tvojej nesmiernej dobroty voči nám.
Ďakujeme ti za milosti, ktoré tu od teba prijímame vo sviatostiach,
vypočutím modlitieb a spolužitím v cirkevnom spoločenstve.
Odpusť nám, keď svojou hriešnosťou
zahmlievame božský obraz tvojho Syna.

Milosrdný Ježišu, s pokorou ti odovzdávame naše rodiny,
deti, mládež, dospelých, starých i zosnulých,
naše školy, prácu, domácnosti a voľný čas,
našu minulosť, súčasnosť i budúcnosť.
Tebe dôverujeme, v teba dúfame.

Duchu Svätý, tvorivý, zapaľuj naše srdcia,
aby horeli nezištnou láskou k Bohu a ľuďom, k blízkym i k cudzím.
Osvecuj naše mysle, aby sme v múdrosti budovali našu farnosť,
zodpovedne sa starali o chrám a ešte viac o spásu našich duší.

Mária, Matka milosrdenstva, sprevádzaj naše dobré úsilia.
Len pod tvojou ochranou budeme duchovne rásť
a obohacovať Cirkev i občiansku spoločnosť v našom meste.

Sláva Otcu.

Čítať ďalej

Úmysly sa zapisujú počas nasledujúcich štyroch mesiacov v roku, vždy na ďalšie tri mesiace dopredu:

 • decembri – na nadchádzajúce mesiace január, február a marec;

 • marci – na nadchádzajúce mesiace apríl, máj a jún;

 • júni – na nadchádzajúce mesiace júl, august a september;

 • septembri – na nadchádzajúce mesiace október, november adecember.

Úmysly sa budú prijímať od utorka v prvopiatkovom týždni týchto štyroch mesiacov po večerných omšiach. Možno ich nahlásiť osobne vo farskej kancelárii, prípadne telefonicky (tel. 0907 411 015).

Pri nahlasovaní úmyslov na omše sa zapisuje aj meno darcu, aby sa zabránilo situáciám, že niektorí veriaci majú omše pravidelne, a iní vôbec. Kvôli vysokému záujmu sa každému darcovi odporúča vždy nahlásiť maximálne 2-3 úmysly počas kalendárneho roka.

Na jednu omšu je vhodné zapísať 1 až 4 mená (napr. „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina a Katarínu” alebo „za zosnulých Štefana, Máriu a Jána Novákových”. V prípade, že by ich malo byť viac, je vhodnejšie použiť formulu „za zdravie a Božie požehnanie pre Martina s rodinou” alebo„za zosnulých z rodiny Novákovej a Slovákovej”. Je na darcovi, či sa uvedie aj priezvisko alebo nie.

Za zosnulého sa vždy slúži pohrebná omša a v prípade záujmu pozostalých aj výročná. V takýchto prípadoch nech to rodiny nahlásia vo farskej kancelárii najneskôr mesiac vopred. Ak tak neurobia, daný termín bude uvoľnený a ponúknutý ďalším veriacim. 

Pri úmysle je vhodné zapisovať iba okrúhle výročia narodenia, sobášu či úmrtia, teda napr. 10, 25 alebo 30. Iné výročia (napr. 4, 7, 13 rokov a pod.) nie je potrebné uvádzať.

Nie vždy je možné odslúžiť omšu v presný dátum daného jubilea. Ak je ten už obsadený, bude vybratý najbližší možný termín. Úprimná vďaka všetkým veriacim, ktorí takúto situáciu veľkodušne príjmu. 

Úmysel na druhú nedeľnú svätú omšu a na veľké sviatky je vždy za farnosť.

Úmysly sú zverejňované vždy minimálne týždeň vopred na farskej nástenke, na internetovej stránke a v dvojtýždenníku Noster.

Milodar na omšu je dobrovoľný. Najčastejší miestny zvyk je obetovať 5-10,- eur, ktoré možno odovzdať pri zapisovaní omše alebo bezprostredne po jej odslúžení.

Mimo štyroch stanovených mesiacov (december, marec, jún a september) sa prijímajú len úmysly na omše, ktoré nebudú odslúžené v Kostole Božieho milosrdenstva v Snine, ale budú ponúknuté kňazom na dôchodku alebo tým, ktorí slúžia mimo farskej pastorácie (Univerzitné pastoračné centrum v Košiciach, kňazi na štúdiách a pod.). V týchto prípadoch nie je možné zaručiť presný dátum odslúženia omše.

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 10. - 22. mája 2022
 • 18. apríla - 8. mája 2022
 • 5. - 17. apríla 2022
 • 22. marca - 3. apríla 2022

Utorok 10. 5. 

18.00 

ZBp Miroslav a rod. 

Streda 11. 5.  

10.00 

+ Emil Nevický (výr) 

Štvrtok 12. 5. 

18.00 

rod. Blašková 

Piatok 13. 5.  

18.00 

+ Martin Gerba

Sobota 14. 5. 

18.00 

+ Ján a Mária Bajusoví

Nedeľa 15. 5. 

5. veľkonočná

8.00 

ZBp rod. Spisárová

10.00 

Za farnosť 

Utorok 17. 5. 

18.00 

+ Štefan a Emília Štofirovci

Streda 18. 5. 

10.00 

Peter ml., Peter st. Skrepanič, Ervín Balaž, manželia Dlugošoví, Jozef, Mária a Magdaléna Cenkneroví

Štvrtok 19. 5. 

18.00 

+ Jozef a Paulína 

Piatok 20. 5. 

18.00 

+ Peter Hanc

Sobota 21. 5. 

18.00 

+ Štefan Ontkovič (výr) 

Nedeľa 22. 5. 

6. veľkonočná

8.00 

+ Mária Madziková (výr) 

10.00 

Za farnosť 

 

Pondelok 18. 4.

8.00

+ Róbert 

10.00 

+ Mária Piričová (výr) a manžel Ján 

Utorok 19. 4. 

18.00 

ZBp Mária (60) 

Streda 20. 4.

18.00 

ZBp Peter, Stanislava, Daniel a Laura Hasaloví 

Štvrtok 21. 4.

18.00 

+ Katarína Madziková (výr) 

Piatok 22. 4.

18.00 

+ Beáta a otec 

Sobota 23. 4.

18.00 

ZBp Anna a rodina 

Nedeľa 24. 4.

Nedeľa Božieho
milosrdenstva

8.00

gréckokatolícka liturgia

10.00 

Za farnosť a + Jana Bodnárová (výr) 

Utorok 26. 4.

18.00 

+ Gabriel a Jozef Galandovci 

Streda 27. 4.

18.00 

+ Mária Vološinová 

Štvrtok 28. 4.

18.00 

+ ZBp Dominika, Jozef a Mária 

Piatok 29. 4.

18.00 

+ Ján a Mária Krupovci, Alžbeta a Juraj Cahrourovci Michal a Zuzana Zuščákovci, Anna a Ľudovít Mišíkovci 

Sobota 30. 4.

18.00 

+ Emka 

Nedeľa 1. 5.

3. veľkonočná

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB a ctiteľov Bož. srdca  

10.00

+ Jozef Pavlík a rod., Juraj Peľo, rodičia a starí rodičia 

Utorok 3. 5.

18.00

+ Pavol Bobaľa a Slávka 

Streda 4. 5.

18.00

+ Mária Nemčíková 

Štvrtok 5. 5.

18.00

ZBp Michal, Eva a deti s rodinami 

Piatok 6. 5.

Prvý v mesiaci

18.00

+ rod. Beňová a Šaffová 

Sobota 7. 5.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 8. 5.

4. veľkonočná

8.00

+ Helena Diňová (nedožitých 80) 

10.00

Za farnosť 

 

Utorok 5. 4. 

18.00 

ZBp Margita (60) 

Streda 6. 4. 

18.00 

+ Božena Gunarová

Štvrtok 7. 4. 

18.00 

+ Mária Imrichová (nedožitých 73) 

Piatok 8. 4. 

18.00 

+ Martin Adamec (3výr) a Gabriela 

Sobota 9. 4. 

18.00 

ZBp Magdaléna, manžel a synovia s rodinami 

Nedeľa 10. 4. 

Palmová nedeľa

8.00 

ZBp Andrej a Anna (55r manželstva) 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 12. 4. 

18.00 

+ Viera a VasiľŠčerbákoví a z rodiny 

Streda 13. 4.  

18.00 

+ Anna Čopíková

Štvrtok 14. 4. 

Štvrtok Pánovej večere

18.00 

+ Fedor 

Piatok 15. 4.  

Piatok utrpenia Pána

15.00

(obrady)

Sobota 16. 4. 

Svätá sobota

19.00 

+ František (nedožitých 70), Mária a František 

Nedeľa 17. 4. 

Veľkonočná nedeľa
Pánovho
zmŕtvychvstania

8.00 

ZBp Veronika a Martin (15r manželstva) 

10.00 

Za farnosť 

 

Utorok 22. 3.

18.00

+ Štefan, Anna a syn Pavol

Streda 23. 3.

18.00

+ Ľudmila Buríková (výročná)

Štvrtok 24. 3.

18.00

+ Magdaléna Vajdová

Piatok 25. 3.
Zvestovanie Pána

18.00

ZBp Marián Piškanin (40)

Sobota 26. 3.

18.00

+ Jozef Bajus (20. výročie)

Nedeľa 27. 3.

4. pôstna

8.00

+ Mária, Pavol a František

10.00

Za farnosť

Utorok 29. 3.

18.00

+ Katarína Andrejčíková, manžel a deti

Streda 30. 3.

18.00

+ Ján Kažimír (výročná)

Štvrtok 31. 3.

18.00

+ František Andrejčík, Ján a Katarína

Piatok 1. 4.

Prvý v mesiaci

18.00

+ Anna (nedožitých 100), Tomáš a Anton Matoví

Sobota 2. 4.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 3. 4.

5. pôstna

8.00

Za živých a mŕtvych členov RB
a ctiteľov Božského srdca

10.00

ZBp Kristína a Adam