nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Národný pochod za život 2019
 • Sv. Košickí mučeníci
 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2019
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 18.01. - 20.01.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 01.03. - 03.03.2019 v Belej nad Cirochou

večerný kurz                               11.03. – 12.04.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 24.05. - 26.05.2019 v Kamenici nad Cirochou

víkendový kurz s ubytovaním:   26.07. - 28.07.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 20.09. - 22.09.2019

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 18.08. – 24.08.2019
 • 11.08. – 17.08.2019
 • 04.08. – 10.08.2019
 • 29.07. – 03.08.2019
 • 21.07. – 27.07.2019
 1. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. Srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Pia X. do Stakčína na budúcu nedeľu (25.08.2019). Slávnostná odpustová sv. omša bude o 10:30 hod.
 3. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 19.08.2019 18:30 hod. Štvrtok 22.08.2019 06:30 hod.
  Utorok 20.08.2019 06:30 hod. Piatok 23.08.2019 18:30 hod.
  Streda 21.08.2019 18:30 hod. Sobota 24.08.2019 06:30 hod.
  Nedeľa   25.08.2019    07:00 hod. a 09:00 hod.
 4. V nedeľu 22.09.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Pripravuje sa autobus. Povzbudzujem k účasti na Národnom pochode za život. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii.
 5. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde na budúcu nedeľu 25.08.2019.
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. V stredu pri sv. omši o 9:00 hod. oslávime 8. výročie posviacky nášho farského chrámu. Pre nás je to zvlášť slávnostný deň. Preto vás pozývame spoločne ho zasvätiť účasťou na sv. omši.
 2. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:30 hod. Zároveň v tento deň oslávime 18. výročie zriadenia našej farnosti. Ďakujme Bohu za toto jeho dielo a prosme o požehnanie našej farnosti do ďalších rokov. Pri oboch sv. omšiach budú požehnané byliny a kvety, ktoré prinesiete.
 3. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 12.08.2019 18:30 hod. Štvrtok 15.08.2019 06:30 a 18:30 hod.
  Utorok 13.08.2019 06:30 hod. Piatok 16.08.2019 18:30 hod.
  Streda 14.08.2019 09:00 hod. Sobota 17.08.2019 06:30 hod.
  Nedeľa  18.08.2019    07:00 hod.   a   09:00 hod.
 4. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu (18.08.2019). Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 5. Pozývame mužov, otcov, mládencov na pripravovanú púť mužov do Gaboltova na budúcu nedeľu 18.08.2019. Záujemcovia prihlásiť sa môžete u Petra Vološina.
 6. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 25.08.2019.
 7. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok a v piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. V utorok máme sviatok Premenenia Pána, ktorý vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 6:30 hod.
 2. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 05.08.2019 18:30 hod. Štvrtok 08.08.2019 06:30 hod.
  Utorok 06.08.2019 06:30 hod. Piatok 09.08.2019 18:30 hod.
  Streda 07.08.2019 18:30 hod. Sobota 10.08.2019 06:30 hod.
  Nedeľa  11.08.2019    07:00 hod.   a   09:00 hod.
 3.  V piatok do kostola Povýšenia sv. Kríža pozývame rodiny našej farnosti zapojiť sa do celoslovenskej štafetovej Adorácie rodín za rodiny 2019. Adorácia bude trvať od 8:00 hod. do 20:00 hod.  
 4. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 25.08.2019.
 5. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 761,10 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Úmysly sv. omší na mesiac september sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 3. V piatok je možné získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 4. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, streda a piatok od 16:30 hod. do 18:00 hod. Utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 6:30 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu bude vo farnosti Povýšenia sv. Kríža odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Snežnej. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať dp. Peter Valent, výpomocný duchovný vo farnosti Šaľa. Program odpustovej slávnosti si, prosím, všimnite v Nosteri, na webovej stránke našej farnosti alebo vonku na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní. U nás sv. omša bude len jedna o 9:00 hod.
 8. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 29.07.2019 18:30 hod. Štvrtok 01.08.2019 06:30 hod.
  Utorok 30.07.2019 06:30 hod. Piatok 02.08.2019 18:30 hod.
  Streda 31.07.2019 18:30 hod. Sobota 03.08.2019 06:30 hod.
  Nedeľa  04.08.2019            09:00 hod.
 9. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 25.08.2019.
 10. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 81-ročnú Máriu Pacolovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. Na budúcu nedeľu po oboch sv. omšiach budem požehnávať vaše osobné motorové vozidlá. Ktorí máte záujem o toto požehnanie, zaparkujte svoje auto na námestí pred kostolom.
 3. Na budúcu nedeľu (28.07.2019) pozývame na odpustovú slávnosť sv. Joachima a Anny do Dlhého nad Cirochou. Slávnostná sv. omša bude o 10:30 hod.
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 22.07.2019 18:30 hod. Štvrtok 25.07.2019 06:30 hod.
  Utorok 23.07.2019 06:30 hod. Piatok 26.07.2019 18:30 hod.
  Streda 24.07.2019 18:30 hod. Sobota 27.07.2019 06:30 hod.
  Nedeľa  28.07.2019      07:00 hod.      09:00 hod.
 5. Najbližšie číslo Nosteru vyjde na budúcu nedeľu (28.07.2019).
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes9
Včera29
Tento týždeň137
Tento mesiac1225
Spolu169872
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers