RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

História farnosti

Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine zriadil košický arcibiskup Alojz Tkáč dňa 15. augusta 2001. Jej prvým farským administrátorom sa stal Mons. Jozef Korem. Sväté omše sa najprv slúžili v malej sále vtedajšieho kultúrneho domu a zároveň sa pracovalo na rekonštrukcii veľkej kinosály.

Na Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 8. decembra 2001, arcibiskup Tkáč požehnal upravené priestory bývalého kina, kde sa od tohto dňa začali slúžiť omše.

V rokoch 2002 až 2004 bol farským administrátorom dp. Stanislav Ferčák. Za jeho pôsobenia sa pokračovalo v rekonštrukcii a súčasne sa postupne budovalo farské spoločenstvo a rozbiehala pastorácia. V novembri 2003 sa pod vedením dp. Zamkovského konali vo farnosti prvé ľudové misie.

V roku 2004 farnosť privítala nového administrátora, dp. Antona Matinu, ktorý bol v roku 2006 menovaný za jej prvého farára.

Interiér kostola sa naďalej upravoval – v roku 2006 bol znížený strop, osadené nové okná, inštalované podlahové kúrenie, dlažba a presbytérium sa prispôsobilo do dnešnej podoby.

8. decembra 2007 arcibiskup Tkáč požehnal nový oltárny obraz Božieho milosrdenstva. V roku 2008 celebroval slávnostnú odpustovú omšu vtedajší banskobystrický biskup Rudolf Baláž.

Na jar roku 2010 pokračovala rozsiahla rekonštrukcia vestibulu a priľahlých miestností (miestnosť pre miništrantov, kurátorov, farská kancelária, sakristia a nové sociálne zariadenia).

Historicky prvým kňazom pochádzajúcim z našej farnosti sa stal dp. Marek Pančišin, ktorý v našom kostole dňa 20. júna 2010 slávil svoju primičnú omšu.

10. júla 2011 navštívil našu farnosť kardinál Jozef Tomko.

Pri 10. výročí farnosti, 14. augusta 2011, nový košický arcibiskup Bernard Bober slávnostne konsekroval kostol. V roku 2012 (15. apríla) bola odpustová omša z nášho kostola vysielaná v priamom prenose v Slovenskej televízii. Zásluhu na tom mal arcibiskup Bober, ktorý bol zároveň hlavným celebrantom.

V dňoch 8. až 16. júna 2013, teda po desiatich rokoch, sa vo farnosti konali druhé ľudové misie, opäť pod vedením pátrov redemptoristov.

V decembri roku 2014 farnosť obdržala finančný dar od nemeckej organizácie Kirche in Not na rekonštrukciu exteriéru kostola (nová strecha, nová zvonica, rekonštrukcia mládežníckej miestnosti, nová kotolňa). V ďalších rokoch sa postupne rekonštruovali priestory budúcej farskej budovy.

V roku 2020 sa farským administrátorom stal dp. Peter Fogaš.