RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Nedeľné farské oznamy

 • 21. apríla 2024
 • 14. apríla 2024
 • 7. apríla 2024
 • 31. marca 2024
 • 24. marca 2024

Zbierka na farnosť bola € 920,-.

Dnes je zbierka na kňazský seminár.

 

V utorok o 17.00 je večeradlo.

 

Deti majú počas týždňa stretnutia, v piatok je detská omša s nácvikom spevov o 17.00.

V prípade potreby kňaza sa v dňoch 22.-26. apríla obráťte na Farnosť Svätého kríža.

Z pohrebu Michala Salaka - € 50,-.

Dnes je zbierka na farnosť.

Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár – nasledujúci týždeň je Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Deti majú počas týždňa stretnutia, v piatok je detská omša s nácvikom spevov o 17.00.

Odchod autobusu na DOD v Kňazskom seminári v Košiciach je o 7.30 od kostola (návrat o 19.00-20.00).

Ďalšie púte: 11. mája 2024 – Arcidiecézna púť detí do Obišoviec (pri zápise 5 €); 25. augusta – 1. septembra 2024 – Medžugorie – prihlasovanie v kancelárii (zaplatiť zálohu 100 €).

Úprimné Pán Boh zaplať všetkým slúžiacim v kostole a na fare počas odpustu!

Na budúcu nedeľu je zbierka na farnosť.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Deti majú počas týždňa stretnutia, v piatok je detská omša s nácvikom spevov o 17.00.

Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí bude v nedeľu 14. apríla o 15.00 na fare.

21. apríla ideme na Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Košiciach. V autobuse je ešte niekoľko voľných miest – prihlásiť sa môžete v kancelárii.

Dnes popoludní o 15.00 sa budeme modliť Korunku Božieho milosrdenstva, pri ktorej budú požehnané obrazy Božieho milosrdenstva (prípadne iné obrazy a devocionálie). Nejaké si môžete zakúpiť aj vo vestibule.

Dnes po omši a záverečných modlitbách si budete môcť uctiť relikviu sv. Faustíny.

Pán Boh zaplať všetkým štedrým dobrodincom!

Srdečná vďaka všetkým, ktorí pomáhali pri upratovaní a výzdobe kostola – vnútri aj vonku a ktorí asistovali pri veľkonočných sláveniach – pri oltári, z chóru aj vonku!

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Spovedanie – utorok, štvrtok a piatok o 17.00-17.50. V piatok dopoludnia – spovedanie chorých v domácnostiach.

Deti majú počas týždňa stretnutia, v piatok je detská omša s nácvikom spevov o 17.00.

V piatok po omši je stretnutie ružencového bratstva.

V sobotu o 17.00 je Fatimská sobota.

Novéna k Božiemu milosrdenstvu – pondelok po prvej omši, ostatné dni 15 minút pred omšami.

Odpustovú svätú omšu bude slúžiť vdp. Eugen Fejczo, farár v Tulčíku. Príďme spoločne osláviť patrocínium nášho kostola a modliť sa za našu farnosť!

Zbierka na farnosť bola € 918,-.

V utorok o 17.00 je večeradlo.

Záujemcovia o stráženie Božieho hrobu nech sa prihlásia v kancelárii.

Na Veľkonočnú vigíliu si prineste sviece, nejaké budú k dispozícii aj na stolíku vo vestibule.

Dnes popoludní o 14.30 je pobožnosť krížovej cesty, po nej je spovedanie (do 17.30). Rozdávanie svätého prijímania bude o 16.00, o 17.00 a na záver.

Zajtra je Deň počatého dieťaťa – vzadu na stolíku sú viaceré materiály a biele stužky. Nosením tejto stužky žiadame, aby spoločnosť uznala plnú ľudskú dôstojnosť nenarodených detí.

V kancelárii sa môžu zapisovať záujemcovia na Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári v Košiciach (21. apríla) alebo na Arcidiecéznu púť detí do Obišoviec (11. mája). Pri zápise je potrebné zaplatiť € 5,-. Deti pozývame na program Godzone kids v Prešove (12. apríla o 16.00) prihlasovanie u sr. Rudolfy a u Ivety Haburajovej. Cena je € 7,- (pre súrodencov 5,-, prípadne podľa dohody).

Pôstna výzva pre deti (aj dospelých) na Svätý týždeň: Mobil iba na telefonovanie! Jedna návšteva kostola naviac! Nevybuchni! Žehnajte, a nepreklínajte! Čo najviac mysli na Ježiša!

Aktuality

 • Obnovený exteriér kostola a fary
 • Nová sakristia

Za možnosť vybudovať chodník k bočnému vstupu do kostola a prístupovú cestu k fare, vrátane štrnástich nových parkovných miest, ďakujeme predovšetkým všetkým veriacim, ktorí finančne podporujú našu farnosť, ďalej niekoľkým podnikateľským subjektom a v neposlednom rade Prešovskému samosprávnemu kraju a jeho dotačnému programu.

DSC 8075maly20230929 091524maly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyzva-participativny plagát2 page-0001 

Čítať ďalej

Za možnosť zrekonštruovať našu sakristiu ďakujeme predovšetkým všetkým veriacim, ktorí finančne podporujú našu farnosť, ďalej niekoľkým podnikateľským subjektom a v neposlednom rade Prešovskému samosprávnemu kraju a jeho dotačnému programu.

nova sakristiastara_sakristia.jpg

plagát sakristia page-0001

 

Čítať ďalej

Prehľad svätých omší

 • 21. apríla - 5. mája 2024
 • 8. - 21. apríla 2024
 • 26. marca - 7. apríla 2024
 • 12. - 24. marca 2024

Utorok 23. 4.

18.00

Juraj a Mária Kyslanovci, Anna a Ján Dyrbákovci

Streda 24. 4.

10.00

+ Beáta, Andrej (15. výročie)

Štvrtok 25. 4.

18.00

+ rod. Jušková, Daražová, Šutová, Dunajová a Herčutová

Piatok 26. 4.

18.00

+ Ján Savka a z rod. Cilipovej

Sobota 27. 4.

18.00

ZBp Anna Hrunená a rodina

Nedeľa 28. 4.

5. veľkonočná

8.00

+ Jana a Dušan Gábrišovci

10.00

Za farnosť

Utorok 30. 4.

18.00

+ Anna Malecová (2. výročie)

Streda 1. 5.

10.00

ZBp Konštantín a Jozefína

Štvrtok 2. 5.

18.00

ZBp Peter

Piatok 3. 5.

Prvý v mesiaci

18.00

+ manželia Tiranoví;

ZBp rod. Gerbocová a Gáborová

Sobota 4. 5.

Prvá v mesiaci

18.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 5. 5.

6. veľkonočná

8.00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva a ctiteľov Božského srdca

10.00

Za farnosť

Pondelok 8. 4. 

Zvestovanie Pána

18.00 

ZBp Katarína (40) a rodina 

Utorok 9. 4. 

18.00 

+ Martin Adamec, Gabriela 

Streda 10. 4.  

10.00 

ZBp Mária Hakošová (80) 

Štvrtok 11. 4. 

18.00 

ZBp Ondrej (40) a rodina 

Piatok 12. 4. 

18.00 

ZBp manžielia Homzovci a rodina 

Sobota 13. 4. 

18.00 

+ Mária a Juraj Tatičoví a rodičia 

Nedeľa 14. 4. 

3. veľkonočná

8.00 

+ Róbert 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 16. 4. 

18.00 

+ Jakub 

Streda 17. 4. 

10.00 

+ Dezider Andrejčák (výročná) 

Štvrtok 18. 4. 

18.00 

+ Mária Harmaňošová (5. výročie) 

Piatok 19. 4. 

18.00 

+ Magdaléna Pčolová (výročná) 

Sobota 20. 4. 

18.00 

ZBp Michala 

Nedeľa 21. 4. 

4. veľkonočná

8.00 

+ Gejza Demeter 

10.00 

Za farnosť 

 

Utorok 26. 3. 

18.00 

+ Alena Avuková (výročná) 

Streda 27. 3. 

10.00 

+ Anna a Štefan, Pavol a Štefan 

Štvrtok 28. 3. 

Zelený štvrtok

18.00 

+ Štefan Holota, Anna a Michal Mackaničoví 

Piatok 29. 3. 

Veľký piatok

9.00

Krížová cesta mestom

15.00 

Obrady Pánovho utrpenia

Sobota 30. 3. 

Veľkonočná

vigília

16.00

Požehnanie veľkonočných pokrmov

18.00

ZBp Mária (60) 

Nedeľa 31. 3. 

Veľkonočná

nedeľa

7.00

Požehnanie veľkonočných pokrmov

8.00

+ Angela Barteková 

10.00

Za farnosť 

Pondelok 1. 4.

Veľkonočný

pondelok

8.00 

ZBp Emilia Lukáčova (80) 

10.00 

Za živých a mŕtvych členov RB

a ctiteľov Božského srdca 

Utorok 2. 4. 

18.00 

ZBp Viera Fedoriaková, Ladislav Grundza 

Streda 3. 4. 

10.00 

+ Rudolf Staško, Agnesa a zosnulí z rodiny 

Štvrtok 4. 4. 

18.00 

+ Anna Fencáková 

Piatok 5. 4. 

Prvý v mesiaci

18.00 

ZBp Štefan a rodina 

Sobota 6. 4. 

Prvá v mesiaci

18.00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 7. 4. 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 

7.30 

Gréckokatolícka liturgia

10.00 

Za farnosť – odpustová slávnosť

15.00

Korunka Božieho milosrdenstva

 

Utorok 12. 3. 

18.00 

+ Katarína Dzurovová 

Streda 13. 3. 

10.00 

+ rod. Harakaľová, Kováčová, Krišková a Marián

Turcovský; ZBp rod. Harakaľová 

Štvrtok 14. 3. 

18.00 

+ Anna Brečková 

Piatok 15. 3. 

18.00 

+ František a Marek Spisároví, Zdenek Starec 

Sobota 16. 3. 

18.00 

ZBp Jozef a Simona 

Nedeľa 17. 3. 

5. pôstna

8.00 

+ Anastázia a Andrej Barníkoví 

10.00 

Za farnosť 

Utorok 19. 3. 

Sv. Jozefa

18.00 

+ Jozef Krupa, rodičia a svokrovci 

Streda 20. 3. 

10.00 

+ Anna a Ján Korucoví 

Štvrtok 21. 3. 

18.00 

ZBp Mária 

Piatok 22. 3. 

18.00 

+ Anna Maliňáková a svokrovci 

Sobota 23. 3. 

18.00 

+ rod. Jankajová, Gerbocová, Kováčová 

Nedeľa 24. 3. 

Palmová

nedeľa

8.00 

ZBp deti bohuznámej a ich rodín 

10.00 

Za farnosť