RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

November 2020

Nedeľa 1. 11. 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca 

Pro populo (za farnosť)

Pondelok 2. 11.  

+ Marek Gira

Dušičková omša za zosnulých

Utorok 3. 11. 

+ z rod. Lojanovej a Piteľovej 

Streda 4. 11. 

+ Jozef Jurkovič (výročná) 

Štvrtok 5. 11. 

+ Ľuba Micenková 

Piatok 6. 11. 

+ Štefan Ondik (2. výročie) 

Sobota 7. 11. 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 8. 11. 

ZBp Gabriela (40 r.) a jej rodina 

Pro populo (za farnosť)

Utorok 10. 11. 

ZBp Viera Fedoriaková 

Streda 11. 11.  

+ Anna Gičová a rodičia Gičoví 

Štvrtok 12. 11. 

+ Katarína Simkuletová a Jozef Čopik  

Piatok 13. 11.  

+ Tomáš a Anna Matová 

Sobota 14. 11. 

+ Slavomír Kačmár (3. výročie) 

Nedeľa 15. 11. 

ZBp Dominik a rodina 

Pro populo  

Utorok 17. 11.  

ZBp Štefan Holota 

Streda 18. 11. 

+ Anna Štofirová 

Štvrtok 19. 11. 

+ Peter Mackanič (6. výr.), Mária Diňová 

Piatok 20. 11. 

ZBp Irena, deti, vnúčatá a nevesty 

Sobota 21. 11. 

+ Anna Harmaňošová 

Nedeľa 22. 11. 

+ Ján Kováč (2. výročie) 

ZBp Dominik a jeho rodina 

Utorok 24. 11. 

+ Otto Hubner 

Streda 25. 11. 

+ Ing. Ladislav Karnay a jeho rodičov, Valerián a Marta Šandríková, rodičia a starí rodičia 

Štvrtok 26. 11. 

+ Helena Kováčová (výročná),  

manžel František a syn František 

Piatok 27. 11. 

ZBp Ján, Eva, Jana a Bernardína 

Sobota 28. 11. 

+ Ľudovít, Anna a Jozef 

Nedeľa 29. 11. 

+ Štefan (6. výročie) 

Pro populo (za farnosť)

Október 2020

 

ŠTVRTOK 1. 10.

18:00 

ZBp Mária Holotová (80 rokov)

PIATOK 2. 10.

18:00 

+ Michal Karaščák (7. výr.), jeho rodičia a syn

SOBOTA 3. 10.

08:00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

NEDEĽA 4. 10.

08:00
10:00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva a ctiteľov Božského srdca

Pro populo (za farnosť)

PONDELOK 5. 10.

18:00  + Mária Špitalíková 

UTOROK 6. 10.

18:00  + Andrej Hreha

STREDA 7. 10.

18:00  + Jozef st., Jozef ml. (16. výr.) a Martina (10. výr.)

ŠTVRTOK 8. 10.

18:00 

+ Pavol Harmaňoš (výročná)

PIATOK 9. 10.

18:00  + Anna a Štefan Štofiroví, Valéria a Ján Bodnárikoví

SOBOTA 10. 10.

07:00 + Jozef Straka a Milan
NEDEĽA 11. 10. 08:00
10:00
Michal a Magdaléna (50 výr. manželstva)
Pro populo (za farnosť)

UTOROK 13. 10.

18.00 

+ Mikuláš, Anna a zať Štefan 

STREDA 14. 10. 

18:00  ZBp rodina Karnayová a deti z rodiny Medveckej a Šandrikovej

ŠTVRTOK 15. 10.

18:00  ZBp Jozef (50 rokov)
PIATOK 16. 10. 18:00 + Anna Štofirová

SOBOTA 17. 10.

07:00

+ Beáta (nedožitých 50 rokov) a jej otec Andrej

NEDEĽA 18. 10.

08.00
09:00
10.00 

+ Ľudovít Kráľ
+ Anna Dická (výročná) a Štefan

Pro populo (za farnosť)
UTOROK 20. 10. 18:00  + Ľuba Micenková

STREDA 21. 10.

18:00 + Anna Harmaňošová

ŠTVRTOK 22. 10.

18:00  + Jozef Harmaňoš (výročná)
PIATOK 23. 10. 18:00  + Štefan Andrejjčík, rodičia a súrodenci
SOBOTA 24. 10. 07:00

+ Ján Sklinár (výročná)

NEDEĽA 25. 10. 08:00
10:00
+ Andrej a Mária Banduroví 
Pro populo (za farnosť)

UTOROK 27. 10.

18:00 + Ján Sivák

STREDA 28. 10.

18:00 + Ján a Mária Kornúcikoví

ŠTVRTOK 29. 10.

18:00 + Helena Kováčová

PIATOK 30. 10.

18:00  + Michal Saukanič

 

September 2020

 

Rozpis svätých omší na mesiac september 2020
     

UTOROK 1. 9.

18:00  

ZBp deti a ich rodiny

STREDA  2. 9.

18:00 + František Karľa

ŠTVRTOK 3. 9.
Sv. Gregor Veľký

18:00 

ZBp Jozef s rodinou

PIATOK 4. 9.
Prvý v mesiaci

18:00  + Mária Špitalíková

SOBOTA  5. 9.
Prvá v mesiaci

08:00  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

NEDEĽA  6. 9.

08:00 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca

23. v období cez rok  

10:00

Pro populo

UTOROK 8. 9.
Narodenie Panny Márie

18:00  ZBp Katarína, Anna a Katarína

STREDA  9. 9.

18:00  + Miroslav Sopirjak

ŠTVRTOK  10. 9.

18:00 

+ Anna Hrehová (výročná)

PIATOK 11. 9.

18:00  + Margita (4. Výr), Tomáš a Zuzana Sosňákoví

SOBOTA 12. 9.
Meno Panny Márie

07:00 + František Jurčišin
NEDEĽA 13. 9. 08:00  ZBp Ján a Eva (50. výročie manželstva)
24. v období cez rok 10:00 Pro populo

PONDELOK  14. 9.
Povýšenie Svätého kríža

18:00  + Michal Saukanič 

UTOROK  15. 9.
Sedembolestná Panna Mária

08.00
10.00 

ZBp Helena a Jarmila Grundzová 

STREDA  16. 9.
Sv. Kornélius a Cyprián

18:00  + Otto Hubner 
ŠTVRTOK  17. 9. 18:00  + Anna Štofirová 
PIATOK  18. 9. 18:00  + Anna a Štefan Dickí
SOBOTA  19. 9. 07:00  + Jozef Harmaňoš 
NEDEĽA  20. 9. 08.00   ZBp MUDr. Viktor Hreško (50 rokov)
25. v období cez rok 10.00   Pro populo
UTOROK  22. 9. 18:00  + Anna Harmaňošová

STREDA  23. 9.
Sv. Páter Pio

18:00  ZBp Mechtilda, Kristiána a Iveta
ŠTVRTOK  24. 9. 18:00   + Ján a Mária Kornúcikoví
PIATOK  25. 9. 18:00   ZBp Ján (75 rokov)
SOBOTA  26. 9. 07:00  + Ján Ontkovič (3. výr.)
NEDEĽA  27. 9. 08:00  ZBp Helena (90 rokov) 
26. v období cez rok 10:00 Pro populo

UTOROK  29. 9.
Sv. Michal, Gabriel a Rafael

18:00  + Mária, Katarína a Anton Piptoví

STREDA  30. 9.
Sv. Hieronym

18:00  + Ján Sklinár

August 2020

 

Rozpis svätých omší na mesiac august 2020
     

SOBOTA 1. 8.
Sv. Alfonza de Liguori

08:00  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

NEDEĽA 2. 8.
18. v období cez rok

07:00
09:00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca
+ Oľga 

UTOROK 4. 8.
Sv. Ján Mária Vianney

18:30  

+ Jozef Jurkovič

STREDA  5. 8.

18:30 + Jozef Fertaľ

ŠTVRTOK 6. 8.
Premenenie Pána, sv. 

06:30 

+ Pavel Juhás

PIATOK 7. 8.
Prvý v mesiaci

18:30  + Štefan Karaščák, Katarína, Štefan, Ján, Juraj, Anna

SOBOTA  8. 8.
Sv. Dominika

07:00  + Štefan

NEDEĽA  9. 8.

07:00 

ZBp Veronika a Juliána

19. v období cez rok  

09:00

Pro populo

UTOROK 11. 8.
Sv. Klára

18:30  + Anny 

STREDA  12. 8.

18:30  + Mária a Miroslav Smetanoví

ŠTVRTOK  13. 8.

06:30 

+ Anna Harmaňošová

PIATOK 14. 8.
Sv. Maximilián Kolbe

18:30  + Ján Stedina (nedožitých 77 rokov)

SOBOTA 15. 8.
Nanebovzatie Panny Márie

07:00
09:00

+ Zuzana, Ján a Ondrej
ZBp Ján

NEDEĽA 16. 8. 07:00  + Anna Štofirová
20. v období cez rok 09:00 Pro populo

NEDEĽA  23. 8.

07:00

ZBp Milan

21. v období cez rok 09:00

+ Anna a Štefan Dickí

NEDEĽA  30. 8. 07:00

+ Jozef Harmaňoš

22. v období cez rok 09:00

Pro populo