nadpis

19.05. – 25.05.2019

 1. Pri zbierke na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach sa vyzbieralo 285,60 €. Pán Boh zaplať.
 2. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a rekonštrukciu farských priestorov.
 3. Pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 4. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                     PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 5. Pán života a smrti si k sebe povolal 79-ročnú Oľgu Bekečovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

12.05. – 18.05.2019

 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach.
 2. V pondelok máme liturgickú spomienku Panny Márie Fatimskej. Z tohto dôvodu bude o 16:00 hod. mariánske večeradlo a o 17:00 hod. sv. omša.
 3. V utorok sa vo farnosti Nanebovzatia Panny Márie v Papíne uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov Strednej odbornej školy, základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobre vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža vo štvrtok s nasledovným programom: 17:00 hod. mariánske večeradlo a o 17:30 hod. sv. omša. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 5. Na budúcu nedeľu (19.05.2019) bude zbierka na náš kostol a rekonštrukciu fary. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 6. Pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 7. Kancelária: V tomto týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si     môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

 Oznamy pre prvoprijímajúcich 

 1. Spoveď rodičov, krstných rodičov a príbuzných prvoprijímajúcich:
  Streda (15.05.) 16:00 hod. – 17:00 hod., a piatok (17.05.) od 16:30 hod. do 17:30 hod. 
 2. Nácviky prvoprijímajúcich:
  Streda (15.05.) a štvrtok (16.05.) o 15:30 hod.; a v piatok (17.05.) po večernej sv. omši. 
 3. V stredu (15.05.) o 15:30 hod. bude organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.
 4. V sobotu (18.05.) o 9:00 hod. ukončenie deviatnika a generálka v kostole. Po generálke spoveď prvoprijímajúcich. Po spovedaní prosíme ich rodičov o upratanie kostola.
 5. V nedeľu (19.05.) o 10:00 hod. bude slávnosť prvého sv. prijímania. Prosím všetkých prvoprijímajúcich, aby sa zhromaždili o 9:15 hod. pred kostolom. Prosíme o dochvíľnosť.

05.05. – 11.05.2019

 1. V utorok a v stredu budú sv. omše ráno o 6:30 hod.
 2. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 3. Na budúcu nedeľu (12.05.2019), Nedeľu Dobrého pastiera, bude pri sv. omšiach zbierka na Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach. Pán Boh zaplať za milodary.
 4. Pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 5. Kancelária: V tomto týždni bude ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

28.04. – 04.05.2019

 1. Pri zbierke na kostol a rekonštrukciu fary sa vyzbieralo 1.351,42 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu nebude stretnutie prvoprijímajúcich, ani sv. omša za účasti detí. Sv. omša však zostáva v nezmenenom čase a to o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac jún sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 4. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. V sobotu z dôvodu púte na Arcidiecéznu fatimskú sobotu do Obišoviec u nás pobožnosť fatimskej soboty, ani sv. omša nebude.
 6. Prvopiatkové spovedanie: utorok, štvrtok a piatok od 16:30 hod. do 17:30 hod. a v stredu od 16:00 hod. do 17:00 hod.
 7. Od stredy vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré budú začínať vždy 5 min. pred sv. omšou, okrem nedele, kedy sa litánie pomodlíte po modlitbe posv. ruženca pred oboma sv. omšami.
 8. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 64-ročného Jozefa Pavlíka a 45-ročného Martina Demjana. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes33
Včera41
Tento týždeň183
Tento mesiac1282
Spolu164344
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers