nadpis

20. septembra 2020

 1. Naďalej vysielame druhú nedeľnú omšu (10.00) prostredníctvom kanála YouTube.
 2. Detské a mládežnícke sväté omše budú odteraz v piatky o 18.00 a budú sa striedať – jeden týždeň pre deti, ďalší pre mládež. Prvá mládežnícka omša bude o týždeň neskôr, teda 25. septembra. Po nej sa uskutoční prvé stretnutie birmovancov.
 3. Na budúcu nedeľu (27. 9.) po svätých omšiach budeme požehnávať autá. Keďže sme tak neurobili na sv. Krištofa v júli, urobíme tak pri príležitosti sviatku svätých archanjelov, spomedzi ktorých Rafael je tiež uctievaný ako patrón cestujúcich.
 4. Členovia Spolku svätého Vojtecha nech si v sakristii vyzdvihnú Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy na rok 2021 a zaplatia členské 8,- €.
 5. Na nástenke pred kostolom nájdete plagáty a pozvania na rôzne akcie – napr. duchovné cvičenia pre členov ružencových bratstiev (Prešov, 22.-25. 10.) alebo duchovnú obnovu pre bezdetné páry (Bardejovské Kúpele, 23.-25. 10.).
 6. Dnes je zbierka na rekonštrukciu farskej budovy. Je aj možnosť prispieť prostredníctvom vkladu na bankový účet.
 7. Sninský okres sa v súčasnosti nachádza v červenej zóne, preto pre nás platia prísne opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu. Pozrite informačné plagáty vzadu v kostole.

13. septembra 2020

 1. Naďalej vysielame druhú nedeľnú omšu (10.00) prostredníctvom kanála YouTube.
 2. V pondelok, 14. septembra, je sviatok Povýšenia Svätého kríža. Svätá omša je o 18.00.
 3. V utorok, 15. septembra, je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska a zároveň štátny sviatok. Omše budú dopoludnia o 8.00 a 10.00. Hodinu pred prvou omšou, teda o 7.00, sa budeme modliť večeradlo.
 4. Detské a mládežnícke sväté omše budú odteraz v piatky o 18.00 a budú sa striedať – jeden týždeň pre deti, ďalší pre mládež.
 5. Prvá detská omša bude 18. septembra. Po nej bude úvodné stretnutie s provprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi. Za každé dieťa nech príde aspoň jeden z rodičov. Rodičov a deti oboznámime so základnými podmienkami a priebehom prípravy. Deti, aj staršie, ktoré majú záujem spievať v zbore, nech prídu o 17.00.
 6. Prvá mládežnícka omša bude o týždeň neskôr, teda 25. septembra. Po nej sa uskutoční prvé stretnutie birmovancov.
 7. Naďalej je potrebné na všetkých omšiach dodržiavať hygienické opatrenia, aby sme zabránili šíreniu koronavírusu. Rúška sú na omšiach povinné, rovnako dezinfekcia rúk. V rámci možností dodržiavajme aj primerané vzdialenosti.
 8. Členovia Spolku svätého Vojtecha nech si v sakristii vyzdvihnú Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy na rok 2021 a zaplatia členské 8,- €.
 9. Dnes môžete v zbierke prispieť na Boží hrob, ktorá je presunutá na tento dátum z Veľkého piatku. Získané prostriedky budú použité na udržiavanie Baziliky Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej zemi. Pán Boh zaplať!
 10. O týždeň je zbierka na farské potreby.
 11. Ďakujem všetkým, ktorí pracovali a pracujú na stavbe fary, a zároveň všetkým, ktorí toto dielo podporujú finančnými prostriedkami i modlitbou. Úprimná vďaka chlapom, ktorí pomohli v sobotu sťahovať nábytok zo starého do nového bytu, a ženám za upratovacie a čistiace práce.
 12. Všetky oznamy nájdete aj v najnovšom čísle bulletinu Noster, ktorý si môžete zakúpiť pri východe z kostola alebo pozrieť na našej internetovej stránke www.farnostsnina.sk.

6. septembra 2020

 1. Bohuznáma obetovala na kostol 100,- €. Pán Boh zaplať!
 2. Je posledný týždeň, kedy sa môžu prvoprijímajúce deti a birmovanci zapísať na prípravu.
 3. Vo všedné dni je možné prijať sviatosť zmierenia pol hodinu pred večernou svätou omšou (utorok až piatok od 17.30 do 17.55).
 4. Kancelária je otvorená počas týždňa (okrem pondelka) po omši, príp. po telefonickom dohovore.
 5. Dnes medzi svätými omšami má stretnutie ružencové bratstvo.

30. augusta 2020

 1. Rodičia detí, ktoré sa budú v nasledujúcom školskom roku pripravovať na prvé sväté prijímanie, nech si po svätých omšiach v kancelárii vyzdvihnú prihlášku, ktorú je potrebné vypísať. Rovnako nech urobia birmovanci (na prípravu môžu nastúpiť až po ukončení základnej školy). S vypísanou prihláškou je potrebné odovzdať aj 7,- €.
 2. Od nového týždňa budú omše vo všedné dni od utorka do piatku o 18.00, v sobotu ostáva 7.00 a v nedeľu sa vraciame k časom 8.00 a 10.00.
 3. 1. september je pre našu farnosť dňom celodennej adorácie. Sviatosť oltárna bude vyložená o 8.00 až do večernej svätej omše. O 17.00 sa pomodlíme večeradlo. Členovia ružencového bratstva nech prichádzajú na poklonu podľa rozpisu. Všetci sme pozvaní prísť na pár minút a stráviť ich s Eucharistickým Kristom.
 4. K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť od utorka do piatku od 16.00 do svätej omše. Zvlášť sú pozvaní deti a mládež poďakovať za čas prázdnin a v milosti posväcujúcej začať nový školský rok.
 5. V piatok dopoludnia od 8.00 - spoveď chorých po domoch.
 6. V sobotu (5. 9.) sa o 7.00 budeme modliť večeradlo, omša začne o 8.00.
 7. Ružencové bratstvo bude mať stretnutie v nedeľu medzi svätými omšami.
 8. V ponuke je nové číslo bulletinu Noster, ktorý bude odteraz vychádzať raz za dva týždne.

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes21
Včera35
Tento týždeň205
Tento mesiac1405
Spolu197485