nadpis

20.01. – 26.01.2019

 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a na UPC v Košiciach. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu 27.01.2019.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov vás  pozývame na spoločnú modlitbu vešpier, ktorá bude v piatok, v kostole Povýšenia sv. Kríža o 17:30 hod. Z tohto dôvodu bude v tento deň u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. Pozývame na trojdnie Modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža piatok (25.01.2019) až nedeľa 27.01.2019. V piatok po večernej sv. omši (cca o 18:45 hod.), v sobotu po rannej sv. omši (cca o 7:00 hod.) a v nedeľu o 14:00 hod. spojené s eucharistickou poklonou.
 5. Od 22.01. do 27.01.2019 budú v Paname 34. svetové dni mládeže. Podporme toto podujatie svojimi modlitbami za našu mládež. Do vašej pozornosti dávame priame prenosy TV LUX od štvrtka, vyvrcholiac v nedeľu slávnostnou sv. omšou s pápežom Františkom.
 6. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 02.06.2019 čas bude upresnený a slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu 19.05.2019 o 10:00 hod.
 7. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári (09.02. - 17.02.2019), chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života. o tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov môžete v sakristii alebo u manželov Čopových st.
 8. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                   UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 63–ročného Štefana Bocka a 76-ročnú Annu Myšičkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

13.01. – 19.01.2019

 1. Dnešnou nedeľou sviatku Krista Pána končíme vianočné obdobie a od zajtra začína obdobie „cez rok“.
 2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a na UPC v Košiciach. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Zbierka na náš kostol bude v nedeľu 27.01.2019.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. O 18:00 hod. sv. omša. Po sv. omši eucharistická adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním.
 5. Na budúcu nedeľu (20.01.2019) bude v pravoslávnom chráme Isusa Christa (ul. Nad Cirochou) o 9:00 hod. liturgia obetovaná za naše mesto a predstaviteľov samosprávy mesta. Z tohto dôvodu budú v našej farnosti sv. omše v zmenenom čase a to o 7:30 hod. a o 9:00 hod.
 6. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                               PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

06.01. – 12.01.2019

 1. Dnes (nedeľa 06.01.2019) od 13:30 hod. požehnávanie nahlásených príbytkov.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 4. Na budúcu sobotu popoludní o 14:00 hod. vás srdečne pozývame na 10. vianočný benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v kinosále domu kultúry.
 5. Koledníci Dobrej noviny vykoledovali 301 €. Pán Boh zaplať.
 6. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 19.01.2019 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 30 €. Záujemci nahláste sa do 13.01.2019 u p. Petra Vološina osobne alebo na tel. čísle 0908 547 015.
 7. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                    PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

30.12. – 05.01.2019

 1. Zajtra (pondelok) pozývame na sv. omšu o 15:00 hod. ktorú zakončíme ďakovnou pobožnosťou na konci občianskeho roka. Ten, kto sa zúčastní v tento deň na speve hymnu Teba, Bože, chválime, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 2. V utorok, na Nový rok, máme prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše, v našej farnosti budú o 8:00 hod. a 10:00 hod. Ten, kto sa v tento deň zúčastní na speve Duchu Svätý príď z neba za obvyklých podmienok môže získať úplné odpustky.
 3. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. O 18:00 hod. sv. omša počas ktorej bude spievať detsko-mládežnícky spevácky zbor Bambino Luci účinkujúci pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Po skončení sv. omše bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie a následne vianočný koncert spomínaného speváckeho zboru.
 4. V sobotu o 7:00 hod. bude fatimská sobota pred vyloženou Sviatosťou oltárnou, o 8:00 hod. sv. omša.
 5. Tento týždeň je prvopiatkový. Väčšina z vás ste pristúpili ku sviatosti zmierenia len nedávno pred Vianocami, preto táto sviatosť zmierenia vám platí ako prvopiatková. Kto by mal vážny záujem, budem k dispozícii (na požiadanie) v stredu od 16:30 hod. do 17:00 hod., štvrtok a piatok od 17:00 hod. do 17:30 hod.
  Spoveď chorých v piatok dopoludnia.
 6. Úmysly sv. omší na mesiac február sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 17:00 hod.
 7. Tí, ktorí máte záujem o požehnanie domu alebo bytu, len po rozsiahlej rekonštrukcii, alebo novostavbu, môžete sa nahlásiť v sakristii do piatku (04.01.2019). Ostatní si požehnáte svoje príbytky podľa predlohy, ktorá je uverejnená v Nosteri.
 8. Budúcu nedeľu (06.01.2019) je slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše budú o 8:00 hod. a o 10:00 hod. V úvode sv. omše o 8:00 hod. požehnám Trojkráľovú vodu.Od 13:00 hod. požehnávanie nahlásených príbytkov.
 9. V tomto týždni budú sv. omše takto:  pondelok 15:00 hod., utorok 8:00 hod. a 10:00 hod., streda 17:30 hod., štvrtok a piatok o 18:00 hod., sobota o 8:00 hod. a nedeľa 8:00 hod. a 10:00 hod.
 10. Do 06.01.2019, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 11. Dávame do vašej pozornosti novú knihu s názvom Dejiny rímskokatolíckej farnosti sv. Kríža v Snine. Cena 25 €. Zakúpiť si ju môžete v sakristii.
 12. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 19.01.2019 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 30 €. Bližšie informácie u p. Petra Vološina na tel. čísle 0908 547 015.
 13. Kancelária bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete v pracovných dňoch vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes67
Včera69
Tento týždeň302
Tento mesiac1108
Spolu157026
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers