nadpis

27.05. – 02.06.2018

 1.  Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 758,74 €. Pán Boh zaplať.
 2. Úmysly sv. omší na mesiac júl sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 3. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. V našej farnosti budú sv. omše ráno o 6:30 hod. a popoludní o 15:30 hod. Spoločná sv. omša s veriacimi z dolnej farnosti, spojená s procesiou Božieho Tela, ktorú zakončíme v našom kostole, bude o 17:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža. Srdečne vás všetkých pozývame. Pozývame deti našej farnosti spolu s rodičmi, zvlášť prvoprijímajúce, zapojiť sa aj do Eucharistickej procesie rozhadzovaním lupienkov kvetov.
 4. V piatok podľa rozpisu z arcibiskupského úradu pripadla našej farnosti celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne o 8:00 hod. O 18:00 hod. sv. omša bude zakončená prvopiatkovou eucharistickou adoráciou a požehnaním. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. V sobotu o 6:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 7:00 hod. sv. omša.
 6. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať takto: pondelok a utorok, od 16:00 hod. do 17:30 hod., v stredu (zvlášť prvoprijímajúci) od 15:30 hod. do 17:00 hod. Vo štvrtok z dôvodu prikázaného sviatku a v piatok z dôvodu popoludňajšieho spovedania birmovancov vo farnosti Povýšenia sv. Kríža spovedať nebudem.
 7. Keďže od septembra 2018 začne príprava na prijatie sviatosti birmovania, prosím tých, ktorí v novom školskom roku 2018/2019 nastupujú do 1. ročníka strednej školy a starších, a chcú prijať sviatosť birmovania, aby si od pondelka 04.06.2018 v sakristii vyzdvihli prihlášku a vyplnenú ju priniesli najneskôr do 30.06.2018.
 8. V mesiaci jún sa budeme modliť litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu vždy po modlitbe posvätného ruženca.
 9. Od júna rušíme naše pravidelné popoludňajšie piatkové adorácie, ktorými budeme pokračovať v septembri.
 10. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Teda na budúcu nedeľu (03.06.2018) budú už sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 11. Pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.06.2018 v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 12. „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ je iniciatíva pápežskej nadácie ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, ktorá upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov, inšpiruje Slovákov k prehĺbeniu vlastnej viery a k pomoci. Informácie na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN (na zadných laviciach).
 13. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

20.05. – 26.05.2018

 1. Pri zbierke na katolícke masmédiá sa vyzbieralo 243,22 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Sv. končíme veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
 4. Zajtra (pondelok 21.05.2018) budeme z rozhodnutia Sv. Otca Františka po prvý krát sláviť liturgickú spomienku Panny Márie, Matky Cirkvi. Táto spomienka je v úzkom spojení s Turícami. Pozývame vás na sv. omšu, ktorá bude o 17:00 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 6. Pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.06.2018 v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 7. Pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi v kampani „SILA DALITSKÝCH ŽIEN“ upozorňuje na diskrimináciu indických kresťanov a zároveň inšpiruje k prehĺbeniu vlastnej viery. Osobné svedectvo predstaví Indka Sherin A. Devanantham na www.pomoctrpiacim.sk a v bezplatnom časopise ACN.
 8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                            PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 23-ročnú Klaudiu Telvákovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech je svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

13.05. – 19.05.2018

 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na katolícke masmédiá.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na náš kostol.
 3. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. Z tohto dôvodu bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 5. Na budúcu sobotu vás srdečne pozývame na spoločné slávenie Turíčnej vigílie, o 18:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 6. Od pondelka do soboty sa  v závere každej sv. omše budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému.
 7. Budúcou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končíme veľkonočné obdobie. Ten, kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 8. Pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.06.2018 v kostole Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, na Turzovke – Živčákovej. Záujemcovia nahláste sa u p. Gribaninovej.
 9. Kancelária:  V tomto  týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

06.05. – 12.05.2018

 1. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať.
 2. V pondelok bude sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. vás pozývame na Hodinu milosrdenstva. O 17:00 hod. modlitba rozjímavého ruženca, o 17:40 hod. spoločne začneme deviatnik k Duchu Svätému zakončený eucharistickým požehnaním, po ňom májová pobožnosť a následne sv. omša.
 6. V sobotu o 6:50 hod. bude deviatnik k Duchu Sv. a o 7:00 hod. sv. omša.
 7. V sakristii si máte možnosť zakúpiť knihu Mons. doc. ThDr. Mariána Čižmára, PhD. Kardinál Jozef Tomko - Život v službe evanjelia. Cena 30 €.
 8. Kancelária: v stredu od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       UTOROK, ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes116
Včera164
Tento týždeň1070
Tento mesiac4385
Spolu122387
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers