nadpis

21.10. – 27.10.2018

 1. Dnes je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža vo štvrtok (25.10.2018). O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 17:30 hod. slávnostná sv. omša. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok, v rámci mesiaca úcty k starším, pozývame do nášho kostola na spoločnú sv. omšu o 9:00 hod. O 8:30 hod. bude októbrová pobožnosť posv. ruženca. Od 8:00 hod. budeme spovedať niekoľkí kňazi pred dušičkovou oktávou. Tí, ktorí ste doma, využite túto príležitosť ku sviatosti zmierenia. Táto sv. spoveď bude platná aj ako prvopiatková. Večerná sv. omša nebude.
 5. Upozorňujeme, že na budúci víkend, v noci zo soboty (27.10.2018) na nedeľu (28.10.2018), sa mení letný čas na zimný. Hodinky treba posunúť o hodinu dozadu.
 6. Na budúcu nedeľu (28.10.2018) bude v drevenom pravoslávnom chráme na sídlisku odpustová slávnosť ku cti sv. Rastislava so začiatkom o 9:00 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. 
 7. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou., okrem utorka, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.
 8. CCVČ pozýva deti a rodiny do Opus Dei na KARNEVAL SVÄTÝCH v sobotu (27.10.2018) o 14:00 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Dobré je o svojom svätcovi aj niečo vedieť. Súčasťou karnevalu bude TOMBOLA, SPRIEVOD SVETLA a spoločné AGAPÉ, kde sa navzájom podelíme o to, čo každý prinesie.
 9. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky na zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 10. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                   ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 83-ročnú Máriu Smetanovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

14.10. – 20.10.2018

 1. Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať. Zbierka na kostol a potreby farnosti bude v nedeľu 28.10.2018.
 2. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Vo štvrtok sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy "Milión detí sa modlí ruženec". Cieľom tejto iniciatívy je povzbudiť deti k tomu, aby svojimi vlastnými dostupnými prostriedkami – predovšetkým modlitbou – bojovali za pokoj ľudského srdca a mier vo svojich mestách a krajinách. Dňa 18.10.2018 sa teda hlasy detí, nevinných obetí vojnových konfliktov, nepokojov a katastrof, aj hlasy detí žijúcich v krajinách, kde vládne mier, spoja do jedného – v školách a škôlkach, kaplnkách a kostoloch, detských nemocniciach, sirotincoch, utečeneckých táboroch, doma, kdekoľvek, kde sa deti o 9:00 hod. miestneho času budú práve nachádzať. Do tejto aktivity sa zapojí aj naša farnosť modlitbou posv. ruženca, ktorý sa budú modliť deti našich dvoch základných škôl o 9:00 hod. Srdečne pozývame. O 17:30 hod. modlitba posv. ruženca a o 18:00 hod. sv. omša ostávajú ako obvykle.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. O 17:30 hod. októbrová pobožnosť posv. ruženca a o 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov. Po skončení sv. omše bude eucharistická adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame.
 6. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou.
 7. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                       UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 80-ročnú Katarínu Kičovú a 55-ročného Dušana Gábriša. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

07.10. – 13.10.2018

 1. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 2. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona sa ukončí o 17:15 hod. krátkou eucharistickou adoráciou a požehnaním. O 17:30 hod. októbrová pobožnosť posv. ruženca a o 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 3. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem soboty, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 6:00 hod. Pondelok sa modlia matky, utorok členovia Ružencového bratstva, streda deti, štvrtok členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok birmovanci a v sobotu z príležitosti ukončenia Fatimských posolstiev bude o 6:00 hod. mariánske večeradlo a o 7:00 sv. omša.
 4. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 5. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

30.09. – 06.10.2018

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 931,71 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac november sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 4. V týchto dňoch prežívame 40-dňovú modlitbovú a pôstnu reťaz za kňazov. Pozývame vás spoločne prežiť čas modlitby a adorácie za kňazov. Program bude nasledovný: vo štvrtok o 18:00 hod. sv. omša a po nej celonočná adorácia Sviatosti oltárnej, ktorá bude pokračovať v piatok do 17:00 hod.  V piatok o 16:30 hod. modlitba rozjímavého ruženca, o 17:15 hod. krížová cesta za kňazov, o 18:00 hod. sv. omša, po ktorej bude eucharistická adorácia s požehnaním. Po eucharistickom požehnaní si budete môcť uctiť relikviu sv. Faustíny. Srdečne pozývame.
 5. V piatok dopoludnia spoveď chorých. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov RB.
 6. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu (07.10.2018), z dôvodu púte do Obišoviec, bude u nás jedna sv. omša o 7:30 hod.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v pondelok, utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu a piatok od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 9. Keďže začíname mesiac október, v tomto týždni sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec takto: pondelok  o 17:30 hod. – modlia sa matky, utorok o 17:00 hod. – mariánske večeradlo - modlia sa členovia Ružencového bratstva, streda o 17:00 hod. – modlia sa deti, štvrtok o 17:30 hod. – modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok o 16:30 hod. – modlia sa birmovanci a sobota o 7:00 hod. – fatimská sobota. Tí, ktorí sa v mesiaci október zúčastnia spoločnej modlitby rozjímavého posvätného ruženca v kostole, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 10. Na budúcu nedeľu (07.10.2018) sa organizuje púť na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Obišoviec s odchodom o 06:00 hod. Slávnostnú odpustovú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať J. Em. kardinál Jozef Tomko. Záujemci nahláste sa čím skôr v sakristii. Podrobný program celej púte si všimnite v Nosteri alebo na nástenke.
 11. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
 12. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes28
Včera46
Tento týždeň74
Tento mesiac1177
Spolu150601
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers