nadpis

19.08. – 25.08.2018

 1. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 20.08.2018 18:30 hod. Štvrtok 23.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 21.08.2018 06:30 hod. Piatok 24.08.2018 18:30 hod.
  Streda 22.08.2018 18:30 hod. Sobota 25.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  26.08.2018      7:00 hod. a 9:00 hod.
 3. Srdečne pozývame na odpustovú slávnosť sv. Pia X. do Stakčína na budúcu nedeľu (26.08.2018). Slávnostná odpustová sv. omša bude o 10:30 hod.
 4. V dňoch 16.09. – 21.09.2018 organizujeme dekanátnu púť Czenstochowa – Licheň. Cena je 130 €. Záujemcovia nahláste sa v sakristii do 08.09.2018. Program púte je na nástenke.
 5. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde na budúcu nedeľu 26.08.2018.
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 7. Pán života a smrti si k sebe povolal 81-ročného Michala Saksuna a 83-ročného Andreja Gnipa. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

12.08. – 18.08.2018

 1. V utorok pri sv. omši o 9:00 hod. oslávime 7. výročie posviacky nášho farského kostola. Pre nás je to zvlášť slávnostný deň, v ktorý máme možnosť získania úplných odpustkov. Preto vás pozývame spoločne ho zasvätiť účasťou na sv. omši.
 2. V stredu máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 18:30 hod. Zároveň v tento deň oslávime 17. výročie zriadenia našej farnosti. Ďakujme Bohu za toto jeho dielo a prosme o požehnanie našej farnosti do ďalších rokov. Pri oboch sv. omšiach budú požehnané byliny a kvety, ktoré prinesiete.
 3. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu (19.08.2018). Vopred Pán Boh zaplať za milodary. 
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 13.08.2018 18:30 hod. Štvrtok 16.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 14.08.2018 09:00 hod. Piatok 17.08.2018 18:30 hod.
  Streda 15.08.2018 06:30 a 18:30 hod. Sobota 18.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  19.08.2018:      7:00 hod.  a  9:00 hod.
 5. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 26.08.2018
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok a piatok po večernej  sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore. V stredu bude kancelária zatvorená.

05.08. – 11.08.2018

 1. Pri zbierke na podporu slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej sa minulú nedeľu vyzbieralo 267,72 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Zajtra (pondelok 06.08.2018) máme sviatok Premenenia Pána, ktorý vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 18:30 hod.
 3. CCVČ pripravuje pre deti denný tábor s názvom „Havajská cesta“ v dňoch 06.08.–10.08.2018. bližšie informácie u Mareka Giča (0902 173 923), na nástenke alebo na web stránke centra (www.ccvc.sk).
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 06.08.2018 18:30 hod. Štvrtok 09.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 07.08.2018 06:30 hod. Piatok 10.08.2018 18:30 hod.
  Streda 08.08.2018 18:30 hod. Sobota 11.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  12.08.2018:      7:00 hod.  a  9:00 hod.
 5. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 26.08.2018.
 6. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

29.07. – 04.08.2018

 1. Pri zbierke na náš kostol sa minulú nedeľu vyzbieralo 671,22 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac september sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 4. Vo štvrtok je možné získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 6:30 hod. sv. omša.
 7. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, streda a piatok od 16:30 hod. do 18:00 hod.  Utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 8. Na budúcu nedeľu (05.08.2018) bude vo farnosti Povýšenia sv. Kríža odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Snežnej. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať ThLic. Ján Urban, riaditeľ ABÚ v Košiciach. Program odpustovej slávnosti, ktorá začne v sobotu (04.08.2018) večer, si, prosím, všimnite v Nosteri, na webovej stránke našej farnosti alebo vonku na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní. Z tohto dôvodu bude u nás na budúcu nedeľu sv. omša len jedna o 9:00 hod.
 9. CCVČ pripravuje pre deti denný tábor s názvom „Havajská cesta“ v dňoch 06.08.–10.08.2018. bližšie informácie u Mareka Giča (0902 173 923), na nástenke alebo na web stránke centra (www.ccvc.sk).
 10. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 30.07.2018 18:30 hod. Štvrtok 02.08.2018 06:30 hod.
  Utorok 31.07.2018 06:30 hod. Piatok 03.08.2018 18:30 hod.
  Streda 01.08.2018 18:30 hod. Sobota 04.08.2018 06:30 hod.
  Nedeľa  05.08.2018:      09:00 hod.
 11. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 26.08.2018.
 12. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal  79-ročnú Annu Jarolinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes19
Včera116
Tento týždeň19
Tento mesiac2096
Spolu146983
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers