RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

September 2020

 

Rozpis svätých omší na mesiac september 2020
     

UTOROK 1. 9.

18:00  

ZBp deti a ich rodiny

STREDA  2. 9.

18:00 + František Karľa

ŠTVRTOK 3. 9.
Sv. Gregor Veľký

18:00 

ZBp Jozef s rodinou

PIATOK 4. 9.
Prvý v mesiaci

18:00  + Mária Špitalíková

SOBOTA  5. 9.
Prvá v mesiaci

08:00  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

NEDEĽA  6. 9.

08:00 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca

23. v období cez rok  

10:00

Pro populo

UTOROK 8. 9.
Narodenie Panny Márie

18:00  ZBp Katarína, Anna a Katarína

STREDA  9. 9.

18:00  + Miroslav Sopirjak

ŠTVRTOK  10. 9.

18:00 

+ Anna Hrehová (výročná)

PIATOK 11. 9.

18:00  + Margita (4. Výr), Tomáš a Zuzana Sosňákoví

SOBOTA 12. 9.
Meno Panny Márie

07:00 + František Jurčišin
NEDEĽA 13. 9. 08:00  ZBp Ján a Eva (50. výročie manželstva)
24. v období cez rok 10:00 Pro populo

PONDELOK  14. 9.
Povýšenie Svätého kríža

18:00  + Michal Saukanič 

UTOROK  15. 9.
Sedembolestná Panna Mária

08.00
10.00 

ZBp Helena a Jarmila Grundzová 

STREDA  16. 9.
Sv. Kornélius a Cyprián

18:00  + Otto Hubner 
ŠTVRTOK  17. 9. 18:00  + Anna Štofirová 
PIATOK  18. 9. 18:00  + Anna a Štefan Dickí
SOBOTA  19. 9. 07:00  + Jozef Harmaňoš 
NEDEĽA  20. 9. 08.00   ZBp MUDr. Viktor Hreško (50 rokov)
25. v období cez rok 10.00   Pro populo
UTOROK  22. 9. 18:00  + Anna Harmaňošová

STREDA  23. 9.
Sv. Páter Pio

18:00  ZBp Mechtilda, Kristiána a Iveta
ŠTVRTOK  24. 9. 18:00   + Ján a Mária Kornúcikoví
PIATOK  25. 9. 18:00   ZBp Ján (75 rokov)
SOBOTA  26. 9. 07:00  + Ján Ontkovič (3. výr.)
NEDEĽA  27. 9. 08:00  ZBp Helena (90 rokov) 
26. v období cez rok 10:00 Pro populo

UTOROK  29. 9.
Sv. Michal, Gabriel a Rafael

18:00  + Mária, Katarína a Anton Piptoví

STREDA  30. 9.
Sv. Hieronym

18:00  + Ján Sklinár