23.06. – 29.06.2019

 • Vytlačiť
 1. Pri zbierke na kostol a rekonštrukciu nových farských priestorov sa vyzbieralo 1423,30 € a 400 HUF. Pán Boh zaplať.
 2. Zajtra (pondelok 24.06.2019) máme slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Túto slávnosť vás pozývame zasvätiť účasťou na sv. omši o 6:30 hod
 3. V utorok vás pozývame na sv. omšu o 18:00 hod., ktorú bude slúžiť novokňaz, rodák z Vranova nad Topľou o. Juraj Tirpák, pavlín, ktorý nám v závere sv. omše udelí svoje novokňazské požehnanie.
 4. V stredu bude sv. omša o 6:30 hod.
 5. V piatok máme slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Ten, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu, predpísanej na túto slávnosť, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 6. V sobotu máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú ako v nedeľu o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na Dobročinné diela Sv. Otca. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 7. Na budúcu nedeľu (30.06.2019) budú sv. omše takto: 6:30 hod. v našom kostole a druhá sv. omša o 8:00 hod. v gréckokatolíckom chráme Matky ustavičnej pomoci (na ul. Pčolinskej) z príležitosti ich odpustovej slávnosti.
 8. Oznamujeme rodičom 5 – 6 ročných detí (rok nar. 2013-2014), že môžu zapísať svoje dieťa na krúžok „S najmenšími k Bohu“náboženstvo prebiehajúce priamo v materskej škole a to vypísaním prihlášky, ktorú dostanú v MŠ alebo v CCVČ. Urobiť tak môžu do konca júna 2019.
 9. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                      ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.