nadpis

10.11. – 16.11.2019

 1. Na budúcu nedeľu bude pri oboch sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Zbierka na rekonštrukciu nových farských priestorov bude v nedeľu 24.11.2019.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 4. Pán života a smrti si k sebe povolal 81-ročného Jozefa Jurkoviča. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

04.11. – 09.11.2019

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na rekonštrukciu nových farských priestorov vyzbieralo 1015,80 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
 4. V dušičkovej oktáve budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne v pondelok (04.11.), v utorok (05.11.), v stredu (06.11.) vo štvrtok (07.11.) a v piatok (08.11.) o 15:00 hod. Srdečne pozývame.
 5. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

27.10. – 02.11.2019

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na misie vyzbieralo 540,74 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na rekonštrukciu nových farských priestorov.
 3. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. Chorých navštívim v stredu dopoludnia.
 5. Úmysly sv. omší na mesiac december sa budú zapisovať v stredu po večernej sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 6. Dávame do pozornosti sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov vo štvrtok (31.10.2019) od 9:00 hod. do 12:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 7. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie členov RB.
 8. V piatok máme slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto nás viaže povinnosť účasti na celej sv. omši a zdržiavanie sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú tak ako v nedeľu, teda o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Popoludní o 14:00 hod. bude na novom cintoríne pobožnosť za našich zosnulých, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame.
  Pozývame na sv. omšu o 10:30 hod. do kaplnky na starom cintoríne, ktorá bude spojená s požehnaním obnoveného liturgického priestoru. V závere sv. omše bude pobožnosť za zosnulých.
 9. V sobotu slávime Spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše budú dve: ráno o 6:30 hod. a o 15:00 hod. O 6:00 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov. V tento deň bude sv. omša aj o 9:00 hod. v dome smútku na starom cintoríne. Srdečne pozývame.
 10. Na budúcu nedeľu vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na sv. omšu o 10:30 hod. pri ktorej náš sninský rodák Mons. Vladimír Farkaš poďakuje Bohu za 60 rokov života. Srdečne blahoželáme. Z tohto dôvodu bude na budúcu nedeľu u nás len jedna sv. omša a to o 9:00 hod.
 11. Tento týždeň budem spovedať v pondelok a vo štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod., v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 12. Októbrové pobožnosti posv. ruženca budú pol hodinu pred sv. omšou.
 13. V tejto dušičkovej oktáve vás povzbudzujeme k návšteve cintorínov a hlavne k modlitbe za zosnulých, za ktorých je v týchto dňoch možné získať úplné odpustky. V Nosteri si všimnite podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
 14. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 15. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa aktívne zapojili do 40-dňovej pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov.
 16. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 17. Pán života a smrti si k sebe povolal 77-ročnú Annu Dickú a 78-ročného Jozefa Harmaňoša. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

20.10. – 26.10.2019

 1. Dnes je celonárodná zbierka na misie, ktorou podporíme misie v Rwande. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
 4. Na budúcu nedeľu (27.10.2019) bude v drevenom pravoslávnom chráme na sídlisku odpustová slávnosť ku cti sv. Rastislava so začiatkom o 9:00 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka rekonštrukciu nových farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 5. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou.
 6. Cirkevné centrum voľného času pozýva deti a mladých na KARNEVAL SVÄTÝCH na budúcu nedeľu 27.10.2019 o 14:30 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Čaká na vás aj tombola, sprievod svetla a agapé, ktoré si pripravíme všetci navzájom.
 7. Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Sviečka stojí 1 €. Môžete si ju zakúpiť v sakristii. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
 8. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
  .                       ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 71-ročného Karola Demetera. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes24
Včera33
Tento týždeň307
Tento mesiac1635
Spolu175331
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers