nadpis

24.5. – 30.5.2020

 1. Pri zbierke na rekonštrukciu farských priestorov sa vyzbieralo 977 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na katolícke masmédiá.
 3. Program sv. omší v tomto týždni: pondelok, utorok, štvrtok a piatok o 6:30 hod., streda o 17:00 hod. (za účasti detí), sobota o 7:00 hod.
 4. Tento týždeň sa 20 min. pred sv. omšou budeme spoločne modliť deviatnik k Duchu Svätému a po ňom bude nasledovať májová pobožnosť a následne sv. omša.
 5. Budúcou nedeľou Zoslania Ducha Svätého končíme veľkonočné obdobie. Ten, kto sa zúčastní na verejnom speve hymnu Veni Creator, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Sv. omše o 8:00 hod. pre veriacich nad 65 rokov a o 10:00 hod. pre strednú a mladšiu generáciu.
 6. Živé vysielanie sv. omší cez Youtube kanál v tomto týždni: na budúcu nedeľu o 10:00 hod.
 7. Upozorňujeme, že kostol bude otvorený 30 min. pred každou sv. omšou nie skôr.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 83-ročného Jozefa Fertaľa. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 9. Pozorne si prečítajme podmienky, za ktorých budú obnovené verejné bohoslužby:
 • až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromaždenia, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky (účasť je možná, ale stále dobrovoľná – najmä pre rizikové skupiny, čiže seniorov, najmä chorých)
 • pri hlavnom vstupe do kostola bude na stolíku dezinfekčný prostriedok – každý je povinný si urobiť dezinfekciu rúk!
 • počas v. omše je treba mať na tvári rúško
 • pri slávení sv. omše je potrebné dodržiavať rozostupy minimálne dva metre
 • rozostupy sú v kostole na laviciach označené nálepkou (sadnite si iba tam), resp. iným spôsobom aj mimo lavíc na státie (zaujmite miesto iba tam, kde to bude označené);
 • na laviciach nemajú byť žiadne predmety – spoločné knižky, obrázky, či ružence
 • naďalej zatiaľ platí, že nepoužívame vodu vo sväteničke a nedávame si rukou znak pokoja
 • sväté prijímanie budeme podávať v tomto čase na ruku – aj tu dodržte vzdialenosť asi 2 metre za sebou
 • pred sv. omšami, ako aj počas nich dodržujte usmernenia služby, ktorá bude poverená dohliadnuť na dodržanie predpisov
 • po sv. omšiach má byť zabezpečené vetranie a dezinfekcia kostola – prosíme vás preto, aby ste po sv. omši uvoľnili priestor kostola
 • všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti, aby nedošlo k zbytočným sporom – buďme k sebe láskaví, obetaví a práve v tomto čase buďme jeden druhému ešte väčšou oporou
 • prípadné ďalšie doplnenie pokynov budeme aktualizovať

17.5. – 23.5.2020

 1. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na rekonštrukciu farských priestorov.
 2. Na budúcu nedeľu 24.5.2020 bude pri oboch sv. omšiach zbierka na Katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 3. Program sv. omší v tomto týždni: pondelok, utorok, streda o 6:30 hod., štvrtok slávnosť Nanebovstúpenia Pána o 6:30 hod a o 17:00 hod., piatok o 17:00 hod., sobota o 7:00 hod.
 4. Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Nanebovstúpenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a o 17:00 hod.
 5. V piatok o 16:40 hod. spoločne začneme deviatnik k Duchu Svätému, po ňom májová pobožnosť a následne sv. omša.
 6. Na budúcu nedeľu sv. omša o 8:00 hod. pre veriacich nad 65 rokov a o 10:00 hod. pre strednú a mladšiu generáciu.
 7. Živé vysielanie sv. omší cez Youtube kanál v tomto týždni: štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána o 17:00 hod. a na budúcu nedeľu o 10:00 hod.
 8. Upozorňujeme, že kostol bude otvorený 20 min. pred každou sv. omšou nie skôr.
 9. Pozorne si prečítajme podmienky, za ktorých budú obnovené verejné bohoslužby:
 • až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromaždenia, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky (účasť je možná, ale stále dobrovoľná – najmä pre rizikové skupiny, čiže seniorov, najmä chorých)
 • pri hlavnom vstupe do kostola bude na stolíku dezinfekčný prostriedok – každý je povinný si urobiť dezinfekciu rúk!
 • počas v. omše je treba mať na tvári rúško
 • pri slávení sv. omše je potrebné dodržiavať rozostupy minimálne dva metre
 • rozostupy sú v kostole na laviciach označené nálepkou (sadnite si iba tam), resp. iným spôsobom aj mimo lavíc na státie (zaujmite miesto iba tam, kde to bude označené);
 • na laviciach nemajú byť žiadne predmety – spoločné knižky, obrázky, či ružence
 • naďalej zatiaľ platí, že nepoužívame vodu vo sväteničke a nedávame si rukou znak pokoja
 • sväté prijímanie budeme podávať v tomto čase na ruku – aj tu dodržte vzdialenosť asi 2 metre za sebou
 • pred sv. omšami, ako aj počas nich dodržujte usmernenia služby, ktorá bude poverená dohliadnuť na dodržanie predpisov
 • po sv. omšiach má byť zabezpečené vetranie a dezinfekcia kostola – prosíme vás preto, aby ste po sv. omši uvoľnili priestor kostola
 • všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti, aby nedošlo k zbytočným sporom – buďme k sebe láskaví, obetaví a práve v tomto čase buďme jeden druhému ešte väčšou oporou
 • prípadné ďalšie doplnenie pokynov budeme aktualizovať

10.5. – 16.5.2020

 1. Sv. omše za účasti veriacich začnú od zajtra (pondelok 11.5.2020).
 2. Program sv. omší v tomto týždni: pondelok a sobota o 8:00 hod. utorok, streda, štvrtok a piatok o 17:00 hod. Streda o 17:00 hod. sv. omša za účasti detí na ktorú pozývame  našich prvoprijímajúcich v doprovode jedného z rodičov. Po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich.
 3. Na budúcu nedeľu sv. omša o 8:00 hod. pre veriacich nad 65 rokov a o 10:00 hod. pre strednú a mladšiu generáciu. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na rekonštrukciu našich farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 4. Upozorňujeme, že kostol bude otvorený 20 min. pred každou sv. omšou nie skôr.
 5. Pozorne si prečítajme podmienky, za ktorých budú obnovené verejné bohoslužby:
  – až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromaždenia, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky (účasť je možná, ale stále dobrovoľná – najmä pre rizikové skupiny, čiže seniorov, najmä chorých)
  – pri hlavnom vstupe do kostola bude na stolíku dezinfekčný prostriedok – každý je povinný si urobiť dezinfekciu rúk!
  – počas v. omše je treba mať na tvári rúško
  – pri slávení sv. omše je potrebné dodržiavať rozostupy minimálne dva metre
  – rozostupy sú v kostole na laviciach označené nálepkou (sadnite si iba tam), resp. iným spôsobom aj mimo lavíc na státie (zaujmite miesto iba tam, kde to bude označené);
  – na laviciach nemajú byť žiadne predmety – spoločné knižky, obrázky, či ružence
  – naďalej zatiaľ platí, že nepoužívame vodu vo sväteničke a nedávame si rukou znak pokoja
  – sväté prijímanie budeme podávať v tomto čase na ruku – aj tu dodržte vzdialenosť asi 2 metre za sebou
  – pred sv. omšami, ako aj počas nich dodržujte usmernenia služby, ktorá bude poverená dohliadnuť na dodržanie predpisov
  – po sv. omšiach má byť zabezpečené vetranie a dezinfekcia kostola – prosíme vás preto, aby ste po sv. omši uvoľnili priestor kostola
  – všetkých povzbudzujeme k veľkej trpezlivosti a ohľaduplnosti, aby nedošlo k zbytočným sporom – buďme k sebe láskaví, obetaví a práve v tomto čase buďme jeden druhému ešte väčšou oporou
  – prípadné ďalšie doplnenie pokynov budeme aktualizovať

3.5. – 9.5.2020

 1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne až do odvolania. Povzbudzujeme vás sledovať priame prenosy prostredníctvom Rádia Lumen a TV Lux. Živé vysielanie sv. omší z nášho kostola nájdete na našej stránke: www.farnostsnina.sk, alebo na YouTube kanáli: Farnosť Božieho milosrdenstva Snina.
 2. Živé vysielanie sv. omší: nedeľa (10.5.) o 10:00 hod.
 3. Májové pobožnosti – Tento rok ich začneme len vo svojich domácnostiach Povzbudzujem vás, aby ste sa stretli na domácej Májovej pobožnosti. Pomodlite sa Loretánske litánie a pripojte modlitbu pri májovej pobožnosti, ktorej text nájdete na našej stránke www.farnostsnina.sk.
 4. Úmysly, ktoré ste na jednotlivé dni obetovali budú počas týždňa odslúžené súkromne.
 5. Kancelária v nutných prípadoch po telefonickom dohovore.
 6. Tí, ktorí chcete podporiť rekonštrukciu našich farských priestorov, réžiu kostola a farnosti, môžete tak urobiť zaslaním svojho milodaru na účet: SK90 0200 0000 0024 4877 8653. Všetkým štedrým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
 7. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie bude nasledovne:
  - sviatosť zmierenia - len v nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcom telefonickom dohovore
  - sviatosť krstu - po telefonickom dohovore a v úzkom kruhu príbuzných.
  - sviatosť pomazania chorých - v nevyhnutnej potrebe telefonujte na číslo 0907 411 015
  - pohrebné obrady - budú vyslúžené bez sv. omše v úzkom kruhu príbuzných a podľa možnosti bez karu.
 8. Dávame do pozornosti všetkým žiakom, ktorí majú v škole Náboženskú výchovu, vysielanie pre deti - Svetielko na rádiu Lumen. Toto vysielanie Náboženskej výchovy prebieha každý utorok a štvrtok o 16:00 hod. a v nedeľu o 9:30 hod. Je to povinné hlavne pre tretiakov, ktorí sa pripravujú na 1. sväté prijímanie.
 9. Na základe inštrukcií z ABÚ v Košiciach oznamujeme rodičom, že slávnosť 1. sv. prijímania sa odkladá na neurčito.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes16
Včera63
Tento týždeň79
Tento mesiac2214
Spolu189091
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers