nadpis

20.08. – 26.08.2018

Úmysly sv. omší  20.08. – 26.08.2018
   
PONDELOK 20.08.2018
 
18:30 † Ladislav Salaj
Sv. Bernarda, opáta a uč. Cirkvi, spomienka

† Štefan Kováč – 10 .výročie a syn Jaroslav

UTOROK 21.08.2018  
06:30  † Pavel Štofira

Sv. Pia X., pápeža, spomienka

† Júlia Andrejčíková 
STREDA 22.08.2018
 
18:30 † Anna Čopiková
Panny Márie Kráľovnej, spomienka Anton a Vincent Lukáčoví
ŠTVRTOK 23.08.2018  
06:30 † Ján a Helena
20. týždeň v Cezročnom období

Za duše zosnulých, na ktorých si nikto nespomína

PIATOK 24.08.2018  
18:30

† Ladislav Barňák – nedožitých 80 rokov

Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

† Peter (st.), Peter (ml.) Skreptáčoví, Ervín Baláž a manželia Dlugošoví

SOBOTA 25.08.2018  
06:30
† Anna Maliňáková – 1. výročie a svokor Štefan
Panny Márie v sobotu

† Ján Ontkovič

NEDEĽA 26.08.2018  
07:00 Za zdravie a BP Michala a Kataríny – 40 rokov manželstva
  Za farnosť
09:00 † Júlia a Emil Vielkevičoví

21 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Michal a Mária Štofikoví, Ľudovít Madzik

 

 

 

13.08. – 19.08.2018

Úmysly sv. omší  13.08. – 19.08.2018
   
PONDELOK 13.08.2018
 
18:30 † Mária Demjanová – nedožitých 85 rokov
19. týždeň v Cezročnom období

† Katarína Stedinová

UTOROK 14.08.2018  
09:00  Za frnosť

Slávnosť 7. výročia posviacky nášho farského kostola

 
STREDA 15.08.2018
 
06:30 Za zdravie a BP Márie – 50 rokov života a celej rodiny
  Za farnosť
18.30 † Tomáš a Ladislav Feninoví

Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

 
ŠTVRTOK 16.08.2018  
06:30 † Margita Paprčková
19. týždeň v Cezročnom období

† Jozef a Jozef Britanoví

PIATOK 17.08.2018  
18:30

† Mária Koscelanská

19. týždeň v Cezročnom období

† Anna Šmajdová

SOBOTA 18.08.2018  
06:30
† Jozefína Rabárová
Panny Márie v sobotu

† Pavlína, Jozef, Emília a Róbert

NEDEĽA 19.08.2018  
07:00 Za sponzorov a dobrodincov nášho kostola
09:00 Za zdravie a BP rodiny MUDr. Jozefa Homzu

20 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farnosť

 

 

06.08. – 12.08.2018

Úmysly sv. omší  06.08. – 12.08.2018
   
PONDELOK 06.08.2018
 
18:30 † Jozef Petrik
Premenenie Pána, sviatok

† Martina Schӧblová – nedožitých 40 rokov, z rodiny Jankovej a Schӧblovej

UTOROK 07.08.2018  
06:30  † Mária Veľká

18. týždeň v Cezročnom období

† Zuzana a Štefan Karľoví, ich rodičia, súrodenci a deti
STREDA 08.08.2018
 
18:30 † Marcela Barančíková
Sv. Dominika, kňaza, spomienka
† Margita – 6. výročie a Jozef Avukoví
ŠTVRTOK 09.08.2018  
06:30 † Anna a Michal Kovaľoví a ich rodičia
Sv. Terézie z Kríža, mučenice, spolupatrónky Európy, sviatok

† Ing. Anton Lukáč a František Jastrabský

PIATOK 10.08.2018  
18:30

Za zdravie, BP a požehnané zamestnanie pre Antóniu

Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva

SOBOTA 11.08.2018  
06:30
† Mária a Milan Lipovskí
Sv. Kláry, panny, spomienka

† Rozália Vasilčová a Ján Michalenko

NEDEĽA 12.08.2018  
07:00 † Jozef Krupa – 7. výročie, rodičia, svokrovci Mária a Jozef Gičoví
09:00 † Rozália Nosálová

19 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farnosť

30.07. – 05.08.2018

Úmysly sv. omší  30.07. – 05.08.2018
   
PONDELOK 30.07.2018
 
18:30 † Kamil Pčola – 1. výročie
17. týždeň v Cezročnom období

† Ján Pavlík

UTOROK 31.07.2018  
06:30  † Anna – 15. výročie a Michal Dunajoví a zať Pavol
Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
† Katarína Stedinová
STREDA 01.08.2018
 
18:30 Za zdravie a BP Alžbety Hajtášovej a celej rodiny
Sv. Alfonza, biskupa
a uč. Cirkvi
, spomienka
Za zdravie a BP Kristíny
ŠTVRTOK 02.08.2018  
06:30 Za duchovného otca vo farnosti
17. týždeň v Cezročnom období

† Viktória Gábrišová – 1. výročie

PIATOK 03.08.2018  
18:30

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

17. týždeň v Cezročnom období

† Veronika Gavronová 

SOBOTA 04.08.2018  
06:30
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Sv. Jána Márie Vianneyho, kňaza, spomienka

† Mária Krivdová a Juraj Piteľ

NEDEĽA 05.08.2018  
09:00 Za zdravie a BP Heleny Grundzovej, Ladislava, Jarmily, Miroslava a vnučky Kataríny
18 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Za zdravie a BP Sofie-Boženy
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes19
Včera116
Tento týždeň19
Tento mesiac2096
Spolu146983
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers