nadpis

20.10. – 26.10.2019

 1. Dnes je celonárodná zbierka na misie, ktorou podporíme misie v Rwande. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
 4. Na budúcu nedeľu (27.10.2019) bude v drevenom pravoslávnom chráme na sídlisku odpustová slávnosť ku cti sv. Rastislava so začiatkom o 9:00 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka rekonštrukciu nových farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 5. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou.
 6. Cirkevné centrum voľného času pozýva deti a mladých na KARNEVAL SVÄTÝCH na budúcu nedeľu 27.10.2019 o 14:30 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Čaká na vás aj tombola, sprievod svetla a agapé, ktoré si pripravíme všetci navzájom.
 7. Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Sviečka stojí 1 €. Môžete si ju zakúpiť v sakristii. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
 8. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
  .                       ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 71-ročného Karola Demetera. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

13.10. – 19.10.2019

 1. Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celonárodná zbierka na misie, ktorou podporíme misie v Rwande. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. Zbierka na rekonštrukciu nových farských priestorov bude v nedeľu 27.10.2019.
 2. V utorok sa vo farnosti Povýšenia sv. Kríža v Snine uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. Úmysly sv. omší na mesiac november sa budú zapisovať v piatok po večernej sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 17:00 hod.
 5. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou.
 6. Cirkevné centrum voľného času pozýva deti a mladých na KARNEVAL SVÄTÝCH v nedeľu 27.10.2019 o 14:30 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Čaká na vás aj tombola, sprievod svetla a agapé, ktoré si pripravíme všetci navzájom.
 7. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                      UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 92-ročného Karola Kuneca. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

06.10. – 12.10.2019

 1. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 2. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem utorka, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod. Pondelok sa modlia matky, utorok členovia Ružencového bratstva, streda deti, štvrtok členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok miništranti a v sobotu ženy. Pripomíname, že tí, ktorí sa v mesiaci október zúčastnia spoločnej modlitby rozjímavého posvätného ruženca v kostole, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 3. V rámci mesiaca október, ktorý je venovaný úcte k starým a chorým vás srdečne pozývame na spoločnú sv. omšu s bratmi gréckokatolíkmi aj pravoslávnymi ktorá bude v našom kostole na budúcu nedeľu 13.10.2019 o 10:30 hod. Sv. omše na budúcu nedeľu budú o 8:00 hod. a o 10:30 hod.
 4. Termín zapisovania úmyslov sv. omší na mesiac november bude vopred oznámený.
 5. Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy na rok 2020 a zároveň uhradili členské na budúci rok 8 €.
 6. Kancelária: Bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

29.09. – 05.10.2019

 1. Pri minulotýždňovej zbierke na rekonštrukciu farských priestorov sa vyzbieralo 1118,85 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac november sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 4. V týchto dňoch prežívame 40-dňovú modlitbovú a pôstnu reťaz za kňazov. Pozývame vás spoločne prežiť čas modlitby a adorácie za kňazov. Program bude nasledovný: vo štvrtok o 18:00 hod. sv. omša a po nej celonočná adorácia Sviatosti oltárnej, ktorá bude pokračovať v piatok do 17:00 hod. V piatok o 16:30 hod. modlitba rozjímavého ruženca, o 17:15 hod. krížová cesta za kňazov, o 18:00 hod. sv. omša, po ktorej bude eucharistická adorácia s požehnaním. Srdečne pozývame.
 5. V piatok dopoludnia spoveď chorých. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov RB.
 6. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša. Keďže v tento deň si pripomenieme 81. výročie smrti sv. Faustíny, preto Po sv. omši si budete môcť uctiť jej relikviu.
 7. Na budúcu nedeľu (06.10.2019) sa organizuje púť na odpustovú slávnosť Ružencovej Panny Márie do Obišoviec s odchodom o 06:00 hod. Záujemci nahláste sa čím skôr v sakristii. Podrobný program celej púte si všimnite v Nosteri, na nástenke, aj na webovej stránke našej farnosti.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v pondelok, utorok a štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu a piatok od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 9. Keďže začíname mesiac október, v tomto týždni sa budeme spoločne modliť posvätný ruženec takto: pondelok o 17:30 hod. – modlia sa matky, utorok o 17:00 hod. – mariánske večeradlo - modlia sa členovia Ružencového bratstva, streda o 17:00 hod. – modlia sa deti, štvrtok o 17:30 hod. – modlia sa členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok o 16:30 hod. – modlia sa miništranti a sobota o 7:00 hod. – fatimská sobota. Tí, ktorí sa v mesiaci október zúčastnia spoločnej modlitby rozjímavého posvätného ruženca v kostole, môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 10. Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli Svätovojtešské kalendáre a podielové knihy na rok 2020 a zároveň uhradili členské na budúci rok 8 €.
 11. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes13
Včera38
Tento týždeň51
Tento mesiac1024
Spolu172970
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers