nadpis

01.09. - 30.09.2020

 

Rozpis svätých omší na mesiac september 2020
     

UTOROK 1. 9.

18:00  

ZBp deti a ich rodiny

STREDA  2. 9.

18:00 + František Karľa

ŠTVRTOK 3. 9.
Sv. Gregor Veľký

18:00 

ZBp Jozef s rodinou

PIATOK 4. 9.
Prvý v mesiaci

18:00  + Mária Špitalíková

SOBOTA  5. 9.
Prvá v mesiaci

08:00  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

NEDEĽA  6. 9.

08:00 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca

23. v období cez rok  

10:00

Pro populo

UTOROK 8. 9.
Narodenie Panny Márie

18:00  ZBp Katarína, Anna a Katarína

STREDA  9. 9.

18:00  + Miroslav Sopirjak

ŠTVRTOK  10. 9.

18:00 

+ Anna Hrehová (výročná)

PIATOK 11. 9.

18:00  + Margita (4. Výr), Tomáš a Zuzana Sosňákoví

SOBOTA 12. 9.
Meno Panny Márie

07:00 + František Jurčišin
NEDEĽA 13. 9. 08:00  ZBp Ján a Eva (50. výročie manželstva)
24. v období cez rok 10:00 Pro populo

PONDELOK  14. 9.
Povýšenie Svätého kríža

18:00  + Michal Saukanič 

UTOROK  15. 9.
Sedembolestná Panna Mária

08.00
10.00 

ZBp Helena a Jarmila Grundzová 

STREDA  16. 9.
Sv. Kornélius a Cyprián

18:00  + Otto Hubner 
ŠTVRTOK  17. 9. 18:00  + Anna Štofirová 
PIATOK  18. 9. 18:00  + Anna a Štefan Dickí
SOBOTA  19. 9. 07:00  + Jozef Harmaňoš 
NEDEĽA  20. 9. 08.00   ZBp MUDr. Viktor Hreško (50 rokov)
25. v období cez rok 10.00   Pro populo
UTOROK  22. 9. 18:00  + Anna Harmaňošová

STREDA  23. 9.
Sv. Páter Pio

18:00  ZBp Mechtilda, Kristiána a Iveta
ŠTVRTOK  24. 9. 18:00   + Ján a Mária Kornúcikoví
PIATOK  25. 9. 18:00   ZBp Ján (75 rokov)
SOBOTA  26. 9. 07:00  + Ján Ontkovič (3. výr.)
NEDEĽA  27. 9. 08:00  ZBp Helena (90 rokov) 
26. v období cez rok 10:00 Pro populo

UTOROK  29. 9.
Sv. Michal, Gabriel a Rafael

18:00  + Mária, Katarína a Anton Piptoví

STREDA  30. 9.
Sv. Hieronym

18:00  + Ján Sklinár

01.08. - 30.08. 2020

 

Rozpis svätých omší na mesiac august 2020
     

SOBOTA 1. 8.
Sv. Alfonza de Liguori

08:00  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

NEDEĽA 2. 8.
18. v období cez rok

07:00
09:00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca
+ Oľga 

UTOROK 4. 8.
Sv. Ján Mária Vianney

18:30  

+ Jozef Jurkovič

STREDA  5. 8.

18:30 + Jozef Fertaľ

ŠTVRTOK 6. 8.
Premenenie Pána, sv. 

06:30 

+ Pavel Juhás

PIATOK 7. 8.
Prvý v mesiaci

18:30  + Štefan Karaščák, Katarína, Štefan, Ján, Juraj, Anna

SOBOTA  8. 8.
Sv. Dominika

07:00  + Štefan

NEDEĽA  9. 8.

07:00 

ZBp Veronika a Juliána

19. v období cez rok  

09:00

Pro populo

UTOROK 11. 8.
Sv. Klára

18:30  + Anny 

STREDA  12. 8.

18:30  + Mária a Miroslav Smetanoví

ŠTVRTOK  13. 8.

06:30 

+ Anna Harmaňošová

PIATOK 14. 8.
Sv. Maximilián Kolbe

18:30  + Ján Stedina (nedožitých 77 rokov)

SOBOTA 15. 8.
Nanebovzatie Panny Márie

07:00
09:00

+ Zuzana, Ján a Ondrej
ZBp Ján

NEDEĽA 16. 8. 07:00  + Anna Štofirová
20. v období cez rok 09:00 Pro populo

NEDEĽA  23. 8.

07:00

ZBp Milan

21. v období cez rok 09:00

+ Anna a Štefan Dickí

NEDEĽA  30. 8. 07:00

+ Jozef Harmaňoš

22. v období cez rok 09:00

Pro populo

07.07. – 31.07.2020

 

Rozpis svätých omší na mesiac júl 2020
     

UTOROK  7. 7. 

18:30  

+ Jozef Jurkovič

STREDA  8. 7.

18:30 + Anna a Michal Kovaľoví, ich rodičia a súrodenci 

ŠTVRTOK  9. 7.  

06:30 

+ Anna a Štefan Štofiroví, Valéria a Ján Bodnárikoví

PIATOK  10. 7.

06:30  + Ján Juhás 

SOBOTA  11. 7.
Sv. Benedikt

07:00  + Jozef, Marek a Jozef Britanoví 

NEDEĽA  12. 7.

07:00  + Slavko Kuriščák 

15. v období cez rok  

09:00 ZBP Maroš, Ján, Peter a Katarína 

UTOROK  14. 7.

18:30  + Štefan Karaščák, Katarína, Štefan, Ján, Juraj, Anna 

STREDA  15. 7.
Sv. Bonaventúra

18:30  + Jozef Hanc 

ŠTVRTOK  16. 7.

06:30  + Jozef Harmaňoš 

PIATOK  17. 7.

18:30  + Anna Štofirová 

SOBOTA  18. 7.

07:00 + Štefan Ogurčák 
NEDEĽA 19. 7. 07:00  + Ján Sklinár 
16. v období cez rok 09:00 + Anna Dická 

UTOROK  21. 7.

18:30 

+ Anna Harmaňošová 

STREDA  22. 7.
Sv. Mária Magdaléna

18:30 

+ Mária Pacolová 

ŠTVRTOK  23. 7.
Sv. Brigita

06:30 

+ Helena Gerzaničová 

PIATOK  24. 7.

18:30 

+ Ervín Baláž (10. výročie) 

SOBOTA  25. 7.
Sv. Jakub, apoštol

07:00 

+ Michal Kusko 

NEDEĽA  26. 7.

07:00

+ Helena Kováčová

17. v období cez rok 09:00

+ Júlia, Emil, Karol st., Karol ml. Vielkievičoví

UTOROK  28. 7.

18:30 

+ Zdenka Balážová 

STREDA  29. 7.
Sv. Marta

18:30 

+ Ján Sivák

ŠTVRTOK  30. 7.

06:30 

+ Božena Pecuchová (4. výr.) a rodičia 

PIATOK 31. 7.
Sv. Ignác z Loyoly

18:30 

+ Mária Matinová 

29.06. – 05.07.2020

 

Úmysly sv. omší 29.06. – 05.07.2020
   
PONDELOK 29.06.2020  

06:30 

† Števko Dreveňak

 

† Klaudia Hrehová

17:00

Živé vysielanie cez You Tube kanál

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Za zdravie a BP Petra a Jozefa s rodinou
 

Za zdravie a BP Márie a jej rodiny

UTOROK 30.06.2020  

06:30 

† Mária Matinová

13. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 

STREDA 01.07.2020  

18:30 

† Štefan Kotus

13. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

 
ŠTVRTOK 02.07.2020  

06:30 

Za duchovného otca vo farnosti

Návšteva Panny Márie, sviatok

 

PIATOK 03.07.2020  
18:30

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sv. Tomáša, apoštola, sviatok

 

SOBOTA 04.07.2020  

08:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Panny Márie v sobotu

 

NEDEĽA 05.07.2020  

07:00 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva

09:00 

Živé vysielanie sv. omše cez YouTube kanál

Sv. Cyrila a Metoda, slávnosť 

† Milan Blaško a Zuzana Gothardová – 20. výročie

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes19
Včera35
Tento týždeň203
Tento mesiac1403
Spolu197483