nadpis

24.09. – 30.09.2018

Úmysly sv. omší  24.09. – 30.09.2018
   
PONDELOK 24.09.2018
 
06:30

† Ján Ontkovič – 1. výročie

25. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† z rodiny Andrejčákovej a Rapavej

UTOROK 25.09.2018  
18:00 

Za zdravie a BP MVDr. Vladislava Juška, jeho rodiny a spolupracovníkov

25. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za zdravie a BP Ivany

STREDA 26.09.2018
 
17:30 Za zdravie a BP Edity a jej detí

25. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za zdravie a BP Kristíny – 15 rokov života a Gizely
ŠTVRTOK 27.09.2018  
18:00 † Júlia a Emil Vielkevičoví

Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

† Helena a Ján Pavlovčinoví

PIATOK 28.09.2018  
18:00

† Jozef Gerboc

25. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ 

† Anna Maliňáková a svokor Štefan

SOBOTA 29.09.2018  
07:00

† Mária Timková

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov,  sviatok

† Jozef a Mária Galandoví

NEDEĽA 30.09.2018  
08:00 † Michal, Helena, syn Michal a zať Jozef
10:00

† Mária Rajňáková

26 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farnosť

17.09. – 23.09.2018

Úmysly sv. omší  17.09. – 23.09.2018
   
PONDELOK 17.09.2018
 
06:30

† Margita – nedožitých 90 rokov a Jozef – nedožitých 95 rokov

24. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Vasiľ Drozd – 1. výročie

UTOROK 18.09.2018  
18:00  † Kamil Pčola

24. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Mária Podoľaková, syn Miroslav, rodičia Podoľakoví a Molčányoví

STREDA 19.09.2018
 
17:30 † Mária a Štefan Kornucikoví

24. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Štefan a Mária Zuščákoví
ŠTVRTOK 20.09.2018  
18:00 † Ladislav Salaj

Sv. kórejskí mučeníci, spomienka

† Dušan, Slavomír a otec Andrej

PIATOK 21.09.2018  
18:00

† Pavel Štofira

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok

† Eva Andrejčiková – 13. výročie, manžel Jozef, František, Ján a Katarína

SOBOTA 22.09.2018  
07:00

† Anna Čopiková

Panny Márie v sobotu 

† Gizela – 2. výročie a jej rodičia

NEDEĽA 23.09.2018  
08:00 † z rodiny Kelčákovej, Karnajovej a Darina Fašková
10:00

† Ján, Vasiľ, Helena, Milan, Ján a Margita

 25 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farnosť

 

 

 

 

 

 

10.09. – 16.09.2018

Úmysly sv. omší  10.09. – 16.09.2018
   
PONDELOK 10.09.2018
 
18:00 Za zdravie a BP Márie – 87 rokov života
23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za zdravie a BP Richarda a Anny Maťoškových – 15 rokov manželstva a ich detí

UTOROK 11.09.2018  
18:00  † Margita -2. výročie, Tomáš a Zuzana Sosňákoví

23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Michal Dudy-Koťo – nedožitých 66 rokov
STREDA 12.09.2018
 
17:30 † Rozália Nosálová

Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

† Miroslav Sopirjak a rodičia
ŠTVRTOK 13.09.2018  
18:00 † Katarína Stedinová

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

† Milan Hardoň – 1. výročie

PIATOK 14.09.2018  
18:00

† Margita Paprčková

Povýšenie sv. Kríža, sviatok

† Mária Ľoncová

SOBOTA 15.09.2018  
07:00

Za zdravie a BP Márie – 60 rokov života a 40 rokov manželstva

 

Za zdravie a BP Rozálie, jej detí a vnúčat

09:00  † Štefan Pavlík 
Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť  
NEDEĽA 16.09.2018  
07:00 Za zdravie a BP Ľuboslavy a celej rodiny
 

Za zdravie a BP Ľuboslava – 40 rokov života a Zuzany – 11 rokov života Micenkových

09:00

Za sponzorov a dobrodincov

 24 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farnosť

 

 

 

 

 

27.08. – 02.09.2018

Úmysly sv. omší  27.08. – 02.09.2018
   
PONDELOK 27.08.2018
 
18:30 Za zdravie a BP Miroslava a jeho rodiny
Sv. Moniky, spomienka

 

UTOROK 28.08.2018  
06:30  † František, Mária a Pavol

Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

 
STREDA 29.08.2018
 
18:30 † Jozef Gerboc

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka

† Štefan a Margita
ŠTVRTOK 30.08.2018  
18:30 † Ján Maxim – nedožitých 65 rokov
Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka, spomienka

† Jozef Heinrich

PIATOK 31.08.2018  
18:30

† Mária a Michal Rajňákoví

21. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† z rodiny Gribaninovej, Urmacherovej, Šofovej a Baricovej

SOBOTA 01.09.2018  
06:30
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie
Panny Márie v sobotu

† Anna Gičová a rodičia Gičoví

NEDEĽA 02.09.2018  
07:00 Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
  † Andrea Hestericová – 1. výročie
09:00 Za zdravie a BP Martiny – 40 rokov života a celej rodiny

22 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Za farnosť

 

 

 

 

Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes71
Včera93
Tento týždeň320
Tento mesiac1451
Spolu149104
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers