07.10. – 13.10.2018

  • Vytlačiť
  1. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
  2. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona sa ukončí o 17:15 hod. krátkou eucharistickou adoráciou a požehnaním. O 17:30 hod. októbrová pobožnosť posv. ruženca a o 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
  3. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou, okrem soboty, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 6:00 hod. Pondelok sa modlia matky, utorok členovia Ružencového bratstva, streda deti, štvrtok členovia Rodiny Nepoškvrnenej, piatok birmovanci a v sobotu z príležitosti ukončenia Fatimských posolstiev bude o 6:00 hod. mariánske večeradlo a o 7:00 sv. omša.
  4. V sakristii si členovia SSV môžu vyzdvihnúť svätovojtešské kalendáre a podielovú knihu.
  5. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                  PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.