nadpis

23.09. – 29.09.2018

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na rádio Lumen vyzbieralo 185 €. Pán Boh zaplať.
 2. Srdečné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. Zajtra (pondelok 24.09.2018) bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. V utorok po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
 5. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona sa ukončí o 17:45 hod. krátkou eucharistickou adoráciou a požehnaním. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 7. Na budúcu nedeľu (30.09.2018) sa organizuje púť na ďakovnú sv. omšu do Vysokej nad Uhom, rodiska novej blahoslavenej Anky Kolesárovej, ktorá bude spojená s uložením relikviára. Záujemci, prosím, nahláste sa čo najskôr v sakristii. Program slávnosti je na nástenke, aj na webovej stránke našej farnosti.
 8. V rámci aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“ pripravujeme celonočnú adoráciu, ktorá začne vo štvrtok (04.10.2018) po večernej sv. omši a ukončí sa v piatok (05.10.2018) pred večernou sv. omšou. Záujemci, nahláste sa čím skôr v sakristii.
 9. Tí, ktorí ste sa prihlásili do aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“, nezabudnite na deň, ktorý ste si vybrali.
 10. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                        PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

16.09. – 22.09.2018

 1. Vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na rádio Lumen. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu (23.09.2018).
 2. Zajtra pondelok (17.09.2018) bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 3. V utorok po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 6. Na budúci týždeň - v pondelok, stredu a piatok sú jesenné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu.
 7. Tí, ktorí ste sa prihlásili do aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“, nezabudnite na deň, ktorý ste si vybrali.
 8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

09.09. – 15.09.2018

 1. V utorok po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
 2. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša. Po sv. omši bude stretnutie birmovancov. Účasť všetkých birmovancov na stretnutí je nutná. Zároveň máme sviatok Povýšenia sv. Kríža, ktorý vás pozývame zasvätiť účasťou na večernej sv. omši.
 3. V sobotu máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Keďže je deň pracovného pokoja, sv. omše budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod. V tento deň náš otec kardinál Jozef Tomko oslávi 39. výročie svojej biskupskej vysviacky. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách. Keďže kaplnka na starom cintoríne nesie titul Sedembolestnej Panny Márie, preto v sobotu o 10:30 hod. bude v tejto kaplnke slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať dp. Ján Kulan.
 4. Na budúcu nedeľu (16.09.2018) ste srdečne pozvaní do kostola Povýšenia sv. Kríža na slávnostnú odpustovú sv. omšu o 10:30 hod., ktorú bude celebrovať dp. Peter Ceľuch, špirituál kňazského seminára v Košiciach a po jej skončení bude v rámci dožinkových slávností kultúrny program na starom ihrisku v Snine. Z tohto dôvodu na budúcu nedeľu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Zároveň v túto nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na rádio Lumen. Preto sa naša pravidelná zbierka na kostol prekladá na nedeľu 23.09.2018.
 5. V Nosteri si všimnite rozpis tých, ktorí ste sa prihlásili do aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“, aby ste nezabudli na deň, ktorý ste si vybrali.
 6. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                     PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ

02.09. – 08.09.2018

 1. Od pondelka budú sv. omše v pracovné dni znova o 18:00 hod., v stredy o 17:30 hod., v soboty o 7:00 hod. a v nedele o 8:00 hod. a 10:00 hod. okrem zmien, na ktoré budete vždy vopred upozornení.
 2. V utorok po večernej sv. omši pozývame na modlitby našich otcov, mužov.
 3. V stredu po večernej sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov na stretnutí je nutná.
 4. Úmysly sv. omší na mesiac október sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 5. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 6. V sobotu o 6:00 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 7:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu 09.09.2018 bude sv. omša jedna o 7:30 hod.
 8. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod. (zvlášť študenti a žiaci).
 9. Od 15.09.2018 (sviatok Sedembolestnej Panny Márie) do 24.10.2018 bude prebiehať iniciatíva 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Táto reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za povolania, za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie a za požehnanie pre službu kňazov. Pôst si volí každý sám – podľa svojich možností a schopností. Odporúča sa v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Takisto sprevádzať svojou modlitbou počas týchto 40 dní našich kňazov. Kto má záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, nech sa nahlási v sakristii a vyberie si jeden deň modlitieb a pôstu.
 10. V dňoch 16.09. – 21.09.2018 organizujeme dekanátnu púť Czenstochowa – Licheň. Cena je 130 €. Záujemcovia nahláste sa v sakristii do 08.09.2018. Program púte je na nástenke.
 11. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal 82-ročnú Irenu Saukaničovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes7
Včera74
Tento týždeň7
Tento mesiac1461
Spolu149114
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers