nadpis

11.11. – 17.11.2018

 1. Na budúcu nedeľu (18.11.2018) bude pri oboch sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Zbierka na náš kostol bude v nedeľu 25.11.2018.
 2. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame.
 5. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                         UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 6. Pán života a smrti si k sebe povolal 71-ročného Štefana Ondika a 67-ročného Jozefa Hanca. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

04.11. – 10.11.2018

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 798,86 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona sa ukončí o 17:45 hod. krátkou eucharistickou adoráciou a požehnaním. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 5. Upozorňujeme, že na budúcu sobotu (10.11.2018) bude v kostole Povýšenia sv. Kríža večerná sv. omša o 17:00 hod. z dôvodu stužkovej slávnosti Cirkevnej spojenej školy.
 6. V dušičkovej oktáve budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne v pondelok (05.11.), v utorok (06.11), v stredu (07.11) a vo štvrtok (08.11.) o 15:00 hod. Srdečne pozývame.
 7. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                        ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 76-ročnú Alžbetu Tapušikovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.

28.10. – 03.11.2018

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na misie vyzbieralo 475,07 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a potreby farnosti.
 3. Chorých navštívim zajtra (pondelok 29.10.2018) dopoludnia.
 4. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. 
 5. Dávame do pozornosti sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov v utorok (30.10.2018) od 9:30 hod. do 12:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 6. Úmysly sv. omší na mesiac december sa budú zapisovať v stredu po večernej sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 7. Vo štvrtok máme slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto nás viaže povinnosť účasti na celej sv. omši a zdržiavanie sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú tak ako v nedeľu, teda o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Popoludní o 14:00 hod. bude na novom cintoríne pobožnosť za našich zosnulých, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame. V tom istom čase bude pobožnosť aj na starom cintoríne.
 8. V piatok slávime Spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše budú dve: ráno o 6:30 hod. a večer o 17:00 hod. Po večernej sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Večer sa spoločne zjednoťme v modlitbe za zomrelé nenarodené deti. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov. V tento deň bude sv. omša aj o 9:00 hod. v dome smútku na starom cintoríne. Srdečne pozývame.
 9. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša. Zároveň v tento deň náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 68 rokov života. Pamätajme naňho v modlitbách a vyprosujme mu pevné zdravie a dary Ducha Svätého, aby múdro a prezieravo viedol jemu zverených kňazov a veriacich.
 10. Tento týždeň budem spovedať v pondelok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod., v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod. 
 11. Októbrové pobožnosti posv. ruženca budú v pondelok, utorok a v stredu pol hodinu pred sv. omšou.
 12. V dušičkovej oktáve budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne v sobotu (03.11.) o 8:00 hod., v pondelok (05.11.), v utorok (06.11), v stredu (07.11) a vo štvrtok (08.11.) o 15:00 hod. Srdečne pozývame.
 13. V tejto dušičkovej oktáve vás povzbudzujeme k návšteve cintorínov a hlavne k modlitbe za zosnulých, za ktorých je v týchto dňoch možné získať úplné odpustky. V Nosteri si všimnite podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
 14. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 15. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa aktívne zapojili do 40-dňovej pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov. 
 16. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

21.10. – 27.10.2018

 1. Dnes je celonárodná zbierka na misie. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža vo štvrtok (25.10.2018). O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 17:30 hod. slávnostná sv. omša. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. V piatok, v rámci mesiaca úcty k starším, pozývame do nášho kostola na spoločnú sv. omšu o 9:00 hod. O 8:30 hod. bude októbrová pobožnosť posv. ruženca. Od 8:00 hod. budeme spovedať niekoľkí kňazi pred dušičkovou oktávou. Tí, ktorí ste doma, využite túto príležitosť ku sviatosti zmierenia. Táto sv. spoveď bude platná aj ako prvopiatková. Večerná sv. omša nebude.
 5. Upozorňujeme, že na budúci víkend, v noci zo soboty (27.10.2018) na nedeľu (28.10.2018), sa mení letný čas na zimný. Hodinky treba posunúť o hodinu dozadu.
 6. Na budúcu nedeľu (28.10.2018) bude v drevenom pravoslávnom chráme na sídlisku odpustová slávnosť ku cti sv. Rastislava so začiatkom o 9:00 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. 
 7. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou., okrem utorka, kedy bude mariánske večeradlo so začiatkom o 17:00 hod.
 8. CCVČ pozýva deti a rodiny do Opus Dei na KARNEVAL SVÄTÝCH v sobotu (27.10.2018) o 14:00 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Dobré je o svojom svätcovi aj niečo vedieť. Súčasťou karnevalu bude TOMBOLA, SPRIEVOD SVETLA a spoločné AGAPÉ, kde sa navzájom podelíme o to, čo každý prinesie.
 9. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Cieľom kampane je pripomenúť si osud nenarodených detí, ktoré zomreli pri spontánnom alebo umelom potrate. Spomienku na tieto deti je možné vyjadriť symbolicky večer 2. novembra v deň Pamiatky na zosnulých zapálením sviečky a modlitbou alebo pietnym stíšením v kruhu rodiny. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 10. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                   ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 83-ročnú Máriu Smetanovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes10
Včera35
Tento týždeň147
Tento mesiac869
Spolu152143
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers