nadpis

10.02. – 16.02.2019

 1. Nezisková organizácia Pierott so sídlom v Prešove, založená 01.02.2013 žiada o finančnú pomoc pre 8 ročného chlapčeka Marka Šambronského. Darovaná suma bude použitá na zaplatenie Markovej nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení , a to pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Vďaka týmto ľuďom urobil Marko veľké pokroky, kde od pôvodnej krutej diagnózy, že sa nebude vôbec hýbať, dnes chodí a začal dokonca navštevovať základnú školu. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke pre Marka.
 2. Zajtra (pondelok 11.02.2019) je 27. svetový deň chorých. Myslime v tento deň vo svojich modlitbách na našich chorých. Sv. omša spojená s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých bude o 18:00 hod. Pozývame všetkých vážne a ťažko chorých a starších nad 60 rokov.
 3. V utorok sa v Belej nad Cirochou uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov sninského dekanátu z príležitosti pravidelných mesačných kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša ráno o 6:30 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 6. Na budúcu nedeľu (17.02.2019) bude zbierka na kostol a potreby farnosti. Milodary potrebujeme v tomto období zvlášť na rekonštrukciu nových farských priestorov. V priestoroch pôvodného farského bytu mesto Snina bude realizovať rekonštrukciu budovy na Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. Preto je potrebné pustiť sa do rekonštrukcie nových farských priestorov. Situácia je urgentná. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 7. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                        UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

03.02. – 09.02.2019

 1. Pri zbierke na náš kostol a potreby farnosti sa vyzbieralo 896,26 €. Pán Boh zaplať.
 2. V pondelok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša za účasti našich birmovancov.
 5. Nezisková organizácia Pierott so sídlom v Prešove, založená 01.02.2013 žiada o finančnú pomoc pre 8 ročného chlapčeka Marka Šambronského. Darovaná suma bude použitá na zaplatenie Markovej nadštandardnej liečby v špecializovanom zariadení , a to pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov. Vďaka týmto ľuďom urobil Marko veľké pokroky, kde od pôvodnej krutej diagnózy, že sa nebude vôbec hýbať, dnes chodí a začal dokonca navštevovať základnú školu. Zbierka pre Marka bude pri sv. omšiach na budúcu nedeľu (10.02.2019). Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 6. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári (09.02. - 17.02.2019), chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života. o tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov môžete v sakristii alebo u manželov Čopových st. Zvlášť dávame do pozornosti duchovnú obnovu pre manželov, ktorá sa uskutoční v sobotu (09.02.2019) v spoločenskej sále Opus Dei pod vedením manželov Petra a Gabriely Štupákových so začiatkom o 9:00 hod. Celý program Národného týždňa manželstva si všimnite v Nosteri.
 7. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                 PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.

27.01. – 02.02.2019

 1. Pri zbierke na Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a na UPC v Košiciach sa vyzbieralo 306,70 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a potreby farnosti.
 3. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod. V tento deň náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 26. výročie svojej biskupskej vysviacky. Modlime sa zaňho, aby ho Pán zachoval vo svojej milosti a v pevnom zdraví.
 5. Úmysly sv. omší na mesiac marec sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 6. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie členov farskej rady. Prosím o účasť všetkých členov.
 7. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 8. V sobotu o 7:00 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 8:00 hod. sv. omša. Keďže je sviatok Obetovania Pána (Hromnice), v úvode sv. omše požehnám hromničné sviece, ktoré si so sebou prinesiete. Pozývame vás tento sviatok zasvätiť účasťou na pobožnosti fatimskej soboty a na sv. omši.
 9. Na budúcu nedeľu pripadá liturgická spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. V závere oboch sv. omší bude spoločné požehnanie hrdiel.
 10. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod. a v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 11. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári (11.02. - 17.02.2019), chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života. o tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov môžete v sakristii alebo u manželov Čopových st.
 12. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal 61–ročného Pavla Čopíka a 71-ročného Rudolfa Haboráka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.

20.01. – 26.01.2019

 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a na UPC v Košiciach. Zbierka na náš kostol bude na budúcu nedeľu 27.01.2019.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov vás  pozývame na spoločnú modlitbu vešpier, ktorá bude v piatok, v kostole Povýšenia sv. Kríža o 17:30 hod. Z tohto dôvodu bude v tento deň u nás sv. omša o 6:30 hod.
 4. Pozývame na trojdnie Modlitieb matiek, ktoré sa uskutoční v kostole Povýšenia sv. Kríža piatok (25.01.2019) až nedeľa 27.01.2019. V piatok po večernej sv. omši (cca o 18:45 hod.), v sobotu po rannej sv. omši (cca o 7:00 hod.) a v nedeľu o 14:00 hod. spojené s eucharistickou poklonou.
 5. Od 22.01. do 27.01.2019 budú v Paname 34. svetové dni mládeže. Podporme toto podujatie svojimi modlitbami za našu mládež. Do vašej pozornosti dávame priame prenosy TV LUX od štvrtka, vyvrcholiac v nedeľu slávnostnou sv. omšou s pápežom Františkom.
 6. Sviatosť birmovania bude v našej farnosti v nedeľu 02.06.2019 čas bude upresnený a slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu 19.05.2019 o 10:00 hod.
 7. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári (09.02. - 17.02.2019), chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života. o tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov môžete v sakristii alebo u manželov Čopových st.
 8. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                   UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 63–ročného Štefana Bocka a 76-ročnú Annu Myšičkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes41
Včera28
Tento týždeň248
Tento mesiac796
Spolu158381
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers