nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Anna Kolesárová
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2019
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2019

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 18.01. - 20.01.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 01.03. - 03.03.2019 v Belej nad Cirochou

večerný kurz                               11.03. – 12.04.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 24.05. - 26.05.2019 v Kamenici nad Cirochou

víkendový kurz s ubytovaním:   26.07. - 28.07.2019

víkendový kurz bez ubytovania: 20.09. - 22.09.2019

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 17.11. – 23.11.2019
 • 10.11. – 16.11.2019
 • 04.11. – 09.11.2019
 • 27.10. – 02.11.2019
 • 20.10. – 26.10.2019
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorou podporíme výstavbu Pútnického domu bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Z rozhodnutia predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského, sa aj naša farnosť pripojí k výzve pripomienky 30 rokov od pádu komunizmu a návratu slobody vyzváňaním našich kostolných zvonov dnes (nedeľa 17.11.2019) o 17:00 hod.
 3. Zajtra (pondelok) a v utorok budú sv. omše o 6:30 hod.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. O niekoľko dní oslávime sviatok sv. Ondreja, hlavného patróna našej arcidiecézy. Na tento sviatok sa pripravíme deviatnikom k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť v úvode sv. omše, okrem nedele, kedy sa deviatnik pomodlíte sami pred prvou i druhou sv. omšou. Deviatnik sa začne vo štvrtok (21.11.2019).
 6. Budúca nedeľa (24.11.2019) je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci oboch sv. omší bude vyložená Sviatosť oltárna a spoločne sa pomodlíme túto modlitbu. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na rekonštrukciu našich farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 7. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                 UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Na budúcu nedeľu bude pri oboch sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Zbierka na rekonštrukciu nových farských priestorov bude v nedeľu 24.11.2019.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 4. Pán života a smrti si k sebe povolal 81-ročného Jozefa Jurkoviča. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na rekonštrukciu nových farských priestorov vyzbieralo 1015,80 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
 4. V dušičkovej oktáve budú sv. omše v kaplnke na starom cintoríne v pondelok (04.11.), v utorok (05.11.), v stredu (06.11.) vo štvrtok (07.11.) a v piatok (08.11.) o 15:00 hod. Srdečne pozývame.
 5. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                       ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na misie vyzbieralo 540,74 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na rekonštrukciu nových farských priestorov.
 3. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. Chorých navštívim v stredu dopoludnia.
 5. Úmysly sv. omší na mesiac december sa budú zapisovať v stredu po večernej sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 6. Dávame do pozornosti sviatosť zmierenia za účasti viacerých kňazov vo štvrtok (31.10.2019) od 9:00 hod. do 12:00 hod. v kostole Povýšenia sv. Kríža.
 7. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie členov RB.
 8. V piatok máme slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, preto nás viaže povinnosť účasti na celej sv. omši a zdržiavanie sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú tak ako v nedeľu, teda o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Popoludní o 14:00 hod. bude na novom cintoríne pobožnosť za našich zosnulých, na ktorú vás všetkých srdečne pozývame.
  Pozývame na sv. omšu o 10:30 hod. do kaplnky na starom cintoríne, ktorá bude spojená s požehnaním obnoveného liturgického priestoru. V závere sv. omše bude pobožnosť za zosnulých.
 9. V sobotu slávime Spomienku na všetkých zosnulých veriacich. Sv. omše budú dve: ráno o 6:30 hod. a o 15:00 hod. O 6:00 hod. bude pobožnosť Fatimskej soboty. Spomienku na nenarodené deti môžeme vyjadriť aj umiestnením horiacich sviečok v oknách našich domovov. V tento deň bude sv. omša aj o 9:00 hod. v dome smútku na starom cintoríne. Srdečne pozývame.
 10. Na budúcu nedeľu vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na sv. omšu o 10:30 hod. pri ktorej náš sninský rodák Mons. Vladimír Farkaš poďakuje Bohu za 60 rokov života. Srdečne blahoželáme. Z tohto dôvodu bude na budúcu nedeľu u nás len jedna sv. omša a to o 9:00 hod.
 11. Tento týždeň budem spovedať v pondelok a vo štvrtok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod., v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 12. Októbrové pobožnosti posv. ruženca budú pol hodinu pred sv. omšou.
 13. V tejto dušičkovej oktáve vás povzbudzujeme k návšteve cintorínov a hlavne k modlitbe za zosnulých, za ktorých je v týchto dňoch možné získať úplné odpustky. V Nosteri si všimnite podmienky na získanie úplných odpustkov pre duše v očistci.
 14. Fórum života organizuje s podporou a požehnaním otcov biskupov celoslovenskú kampaň Sviečka za nenarodené deti. Túto kampaň a aktivity na ochranu života od počatia je možné podporiť zakúpením originálnej bielej sviečky, ktorú si môžete zakúpiť v sakristii. Cena: 1 €. Jej zakúpením prispejete na konto Fóra života.
 15. Vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí ste sa aktívne zapojili do 40-dňovej pôstnej a modlitbovej reťaze za kňazov.
 16. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 17. Pán života a smrti si k sebe povolal 77-ročnú Annu Dickú a 78-ročného Jozefa Harmaňoša. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Dnes je celonárodná zbierka na misie, ktorou podporíme misie v Rwande. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Vo štvrtok bude sv. omša ráno o 6:30 hod.
 4. Na budúcu nedeľu (27.10.2019) bude v drevenom pravoslávnom chráme na sídlisku odpustová slávnosť ku cti sv. Rastislava so začiatkom o 9:00 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka rekonštrukciu nových farských priestorov. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 5. V tomto týždni pozývame na spoločnú modlitbu posvätného ruženca vždy pol hodiny pred sv. omšou.
 6. Cirkevné centrum voľného času pozýva deti a mladých na KARNEVAL SVÄTÝCH na budúcu nedeľu 27.10.2019 o 14:30 hod. Môžete stvárniť biblické postavy alebo svätých či blahoslavených Cirkvi. Čaká na vás aj tombola, sprievod svetla a agapé, ktoré si pripravíme všetci navzájom.
 7. Občianske združenie Fórum života aj tento rok v čase Pamiatky zosnulých organizuje pravidelnú zbierku pod názvom Sviečka za nenarodené deti. Kúpou sviečky podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života, v ktorých pomáhajú najmä ženám - ktoré zažili spontánny potrat alebo ženám, ktoré sú zasiahnuté umelým potratom, resp. zvažujú potrat pred prijatím dieťaťa. Jej zapálením vyjadríte, že Vám záleží na každom ľudskom živote, aj nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Sviečka stojí 1 €. Môžete si ju zakúpiť v sakristii. Fórum života Vám ďakuje za podporu.
 8. Kancelária: utorok a streda od 15:30 hod. do 16:30 hod.
  .                       ŠTVRTOK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 9. Pán života a smrti si k sebe povolal 71-ročného Karola Demetera. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes18
Včera64
Tento týždeň180
Tento mesiac2054
Spolu175750
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers