RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Živé vysielanie

Priamy prenos z Farnosti Božieho Milosrdenstva o 10:30hod.

 

 

 

 

Nedeľné farské oznamy

 • 29. novembra 2020
 • 22. novembra 2020
 • 15. novembra 2020
 • 8. novembra 2020
 • 1. novembra 2020

1. Bohuznámi darcovia obetovali na kostol dokopy 170,- €. Z pohrebu Anny Solovejovej rodina obetovala 100,-  . Pán Boh zaplať. 

2. Dnes je jesenná zbierka na charitu.

3. Odo dnes pozývam všetkých farníkov a tých, ktorí do nášho kostola prichádzajú, odovzdať svoj koncoročný finančný príspevok. Z vyzbieraných peňazí dávame odmenu kantorkám a kostolníkovi za ich celoročnú službu. Okrem toho, náš kostol už neupratujú dobrovoľníci, ale kvôli klesajúcemu záujmu sme museli zamestnať upratovačku, čo pre nás predstavuje ďalšie výdavky. Preto vás prosím, aby ste pri dávaní milodaru zohľadnili aj túto skutočnosť. Zároveň pamätajme, že stále sa posúvame v rekonštrukcii farských priestorov, čo si tiež vyžaduje nové finančné náklady. Pán Boh zaplať!

4. V najbližšom týždni budete môcť pristúpiť k sviatosti zmierenia od utorka do piatku od 16.00 do omšeHromadné predvianočné spovedanie sa tohto roku nemôže uskutočniť. Preto vás prosím, aby ste si nenechávali spoveď na poslednú chvíľu, ani sa nespoliehali na to, že budete sa môcť vyspovedať v inej farnosti. Prosím tých, ktorý využijú toto prvopiatkové spovedanie, nech už neprichádzajú na spoveď pred Vianocami, ak na to nebudú mať vážny dôvod.

5. Kancelária bude otvorená od utorka do piatku po večernej svätej omši, prípadne po telefonickom dohovore.

6. V utorok 1. 12. pred omšou, teda o 17.00, sa modlíme večeradlo.

7. V piatok 4. 12. bude vyložená Sviatosť oltárna od 16.00 do svätej omše, tá bude detská, preto pozývame všetky deti, zvlášť prvopríjimajúce. Stretnutia detí v skupinkách sa organizovať nateraz nemôžu.

8. V sobotu o 7.00 budem bude Fatimská sobota, o 8.00 svätá omša.

9. V nedeľu medzi omšami bude stretnutie členov ružencového bratstva.

10. Vianočné oblátky si môžete zakúpiť v sakristii za cenu 1,- €.

11. Druhú nedeľnú omšu stále vysielame prostredníctvom nášho kanálu YouTube.

12. V Adventnom období budeme mať päť rorátnych omší, od utorka 8. 12. do soboty 12. 12., stále o 6.00. K tejto zmene dochádza po odporúčaní bývalého pána farára a sninského dekana a zároveň kvôli zosúladeniu s liturgickými rubrikami.

1. Za posledný týždeň dobrodinci prispeli na farnosť prostredníctvom vkladu na účet sumou 135,- €. Pán Boh zaplať. 

2. Na budúcu nedeľu je jesenná zbierka na charitu.

3. Od utorka 24. 11. obnovujeme denné slávenie omše v našom kostole. Môžeme využiť 50 % kapacity, preto bude dovolené len šachovnicové sedenie. Naďalej je potrebné dodržiavať hygienickú etiketu (dezinfekcia, rúška, znak pokoja len kývnutím...) a neprichádzať do kostola s kašľom, kýchaním a podobnými zdravotnými komplikáciami.

4. V piatok 27. 11. bude omša pre mládež, pozývame zvlášť našich birmovancov.

5. Najbližšia detská svätá omša bude v piatok 4. 12. Stretnutia detí v skupinkách sa organizovať nateraz nemôžu.

6. Budúca nedeľa je prvá adventná a môžete na svätú omšu priniesť adventné vence, ktoré budú v úvode požehnané.

7. Od budúcej nedele budú v ponuke Vianočné oblátky, ktoré si budete môcť zakúpiť v sakristii za cenu 1,- €.

8. Od budúcej nedele budete môcť odovzdať svoj príspevok pre naše kantorky a kostolníka. Týmto spôsobom budete môcť prispieť aj na rekonštrukciu našich farských priestorov a podporiť našu farnosť v čase, kedy naše príjmy značne klesli.

9. Druhú nedeľnú omšu stále vysielame prostredníctvom nášho kanálu YouTube.9. 12. bude druhá nedeľná omša o 10.30 a bude vysielaná aj prostredníctvom Sninskej káblovej televízie.

10. Kancelária je otvorená od utorka do piatku po večernej svätej omši.

 

1. Niekoľkí bohuznámi obetovali na kostol, spolu sumou 70,-. Vkladom na účet prispeli za posledný týždeň mnohí dobrodinci, spolu sumou 250,-.

2. Kostol a kancelária sú počas celého týždňa zatvorené. Farský úrad kontaktujte telefonicky alebo emailom. V prípade pohrebu zastupuje Farnosť povýšenia Svätého kríža.

3. Omše počas týždňa budú odslúžené súkromne, bez účasti veriacich.

4. Budúcu nedeľu bude omša o 10.00, budeme môcť využiť polovicu kapacity na sedenie v našom kostole. Zároveň bude vysielaná prostredníctom nášho kanálu YouTube.

5. Ďalšie informácie o protiepidemických opatreniach, platných od 16. novembra, nájdete na stránke Tlačovej kancelárie KBS.

1. Viacerí bohuznámi obetovali na kostol - spolu sumou 320,- €. Vkladom na účet prispeli za posledný týždeň mnohí dobrodinciZa vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

2. Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v stredu a piatok od 15.00 do 17.00. Kancelária je otvorená od utorka do piatku v čase 17.00-17.30. Omše sú slávené s obmedzením počtu prítomných (do 6 osôb s potvrdením o negatívnom teste). Rodina, ktorá dala úmysel a chce sa zúčastniť na omši (2-3 osoby), nech kontaktuje farský úrad telefonicky najneskôr deň vopred. Vstup do kostola je umožnený iba osobám s potvrdením alebo certifikátom o negatívnom výsledku testu na Covid-19.

3. Od utorka 9. 11. sa začínajú prijímať úmysly na omše na mesiace január, február a marec 2021. Príďte osobne do kancelárie v čase 17.00-17.30, alebo zatelefonujte počas dňana 0907 411 015Každý darca môže dať len jeden úmysel na toto obdobie.

4. V piatok 13. 11. pozývame sledovať našu omšu prostredníctvom kanálu YouTube zvlášť mládež a  birmovancov. Budúcu nedeľu sa s nami môžete spojiť prostredníctvom priameho prenosu o 10.00.

Aktualizácia oznamov (13. 11. 2020):

1. Kostol a kancelária budú od 13. do 22. novembra zatvorené. Farský úrad kontaktujte telefonicky alebo emailom.

2. Omše sú slúžené súkromne, bez asistencie a účasti veriacich.

 1. Bohuznámi obetovali na kostol 20,-; 20,-; 20,- €. Z pohrebu Jána Štofíka rodina obetovala 100,- Vkladom na účet prispeli za posledný týždeň mnohí dobrodinci, dovedna sumou 710,- €Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. 

 2. V pondelok 2. 11. na Spomienku na všetkých verných zosnulých o 18.00 budeme vysielať našu Dušičkovú omšu. V piatok 6. 11o 18.00 budeme vysielať omšu venovanú deťom prostredníctvom kanála YouTube – pozývame zvlášť prvoprijímajúce deti. Budúcu nedeľu sa o 10.00 opäť môžeme stretnúť na omši prostredníctvom kanála YouTube.

 3. Úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Podľa dekrétu tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Aj starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu a to aj z dôvodu obmedzení v čase pandémie, môžu získať odpustky.

 4. Kostol bude otvorený pre súkromnú modlitbu v stredu a piatok od 15.00 do 17.00. Vstup je umožnený iba osobám s potvrdením alebo certifikátom o negatívnom výsledku testu na Covid-19. Kancelária je otvorená od utorka do piatku v čase 17.00-17.30. Omše sú slávené s obmedzením počtu prítomných (do 6 osôb s potvredním o negatívnom teste). Rodina, ktorá dala úmysel a chce sa zúčastniť na omši, nech kontaktuje farský úrad telefonicky najneskôr deň vopred.

Aktuality

 • Podpora našej farnosti
 • Týždeň Cirkvi pre mládež
 • Sviečka za nenarodené deti
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2020

Koronakríza spôsobila, že aj príjmy našej farnosti sa znížili a máme problém s pravidelnými splátkami. Preto prosíme tých, ktorým na Kostole Božieho milosrdenstva v Snine záleží a majú hoci len malú finančnú sumu navyše, o príspevok prostredníctvom vkladu na bankový účet

SK90 0200 0000 0024 4877 8653.

Úprimne ďakujeme.

Zostaňme zjednotení vo vzájomných modlitbách.

Čítať ďalej

Pre mládež tu máme ponuku niekoľkých online prenosov v rámci každoročného Týždňa Cirkvi pre mládež, ktorý sa uskutoční od 16. do 22. novembra 2020. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.premladez.sk.

rsz týždeň cirkvi pre mladých 2020 - acm košice

Čítať ďalej

Pro-life platforma Fórum života už tradične organizuje kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pozývame vás preto 2. októbra zaáliť sviečku v oknách domovov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Tento rok je možné sviečku zapáliť aj virtuálne - na internete. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Ďalšie informácie nádete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

obrázok 2020-10-30 114232

Čítať ďalej

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2020

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele obeda, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je potrebné, aby ste si zabezpečili obed (môže byť aj spoločný obed). Občerstvenie bude zabezpečené.

večerný kurz

je odporúčaný párom, ktoré si vedia vytvoriť čas pre pravidelné týždenné stretávanie, kde na jednom stretnutí budú rozobraté 2 témy, o ktorých budú mať čas premýšľať, diskutovať, zdieľať sa navzájom až do budúceho stretnutia. Odporúčame ho párom, ktoré „chcú zatiahnuť na hlbinu“ – aj v duchovnej oblasti svojho vzťahu. Pripomíname, že je potrebné sa zúčastniť všetkých 5 stretnutí počas kurzu. Občerstvenie bude zabezpečené.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 až 70 eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku. Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z iných miest, resp. inej krajiny.

Termíny kurzov:                           

víkendový kurz bez ubytovania: 10.01. - 12.01.2020  Snina

víkendový kurz bez ubytovania: 28.02. - 01.03.2020  Belá nad Cirochou

večerný kurz:                              06.03. – 03.04.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania: 17.04. - 19.04.2020  Kamenica nad Cirochou

víkendový kurz bez ubytovania:  26.06. - 28.06.2020 Snina

víkendový kurz s ubytovaním:     24.07. - 26.07.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania:  18.09. - 20.09.2020 Snina

víkendový kurz bez ubytovania:  11.12. - 13.12.2020 Snina

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo emailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Prehľad svätých omší

 • December 2020
 • November 2020
 • Október 2020
 • September 2020
 • August 2020

Utorok 1. 12.

18.00

+ Jozef st. (nedožitých 70 r.), Jozef ml. a Martina

Streda 2. 12.

18.00

+ rod. Haburajová a Ducková

Štvrtok 3. 12.

18.00

+ rod. Beňová a Šaffová

Piatok 4. 12.

18.00

+ Ladislav Grundza a rodičia, Ján a Karolína Mitroví

Sobota 5. 12.

8.00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

Nedeľa 6. 12.
Druhá adventná

8.00
10.00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca
Pro populo (za farnosť)

Utorok 8. 12.
Nepoškvrnené počatie

6.00
18.00

ZBp Anna (75) a Ľubica (55) Hreškové
Za zamestnancov a klientov DPS

Streda 9. 12.

6.00

+ Anna a Štefan Štofiroví, Valéria a Ján Bodnárikoví

Štvrtok 10. 12.

6.00

ZBp Ján a rodina

Piatok 11. 12.

6.00

ZBp Peter a Gabriela

Sobota 12. 12.

6.00

+ Tomáš (3. výr.), Margita a Zuzana Sosňákoví

Nedeľa 13. 12.
Tretia adventná

8.00
10.00

+ Mária a Pavel Štofiroví, Helena a Juraj Kočanoví,
Agnesa a Karol Chovancoví
Pro populo (za farnosť)

Utorok 15. 12.

18.00

+ Marek a Martin Grundza

Streda 16. 12.

18.00

+ Ján, Alžbeta a Anna Bogneroví

Štvrtok 17. 12.

18.00

ZBp Mária a rodina Štofirová

Piatok 18. 12.

18.00

+ Jozef, Jaroslav a Viktor

Sobota 19. 12.

7.00

+ z rodiny Nebesnej

Nedeľa 20. 12.
Štvrtá adventná

8.00
10.00

+ Anna Harmaňošová
Pro populo (za farnosť)

Utorok 22. 12.

18.00

Mária a Miloš (dvojičky, 70 rokov života)

Streda 23. 12.

18.00

+ Jozef, Jaroslav a Viktor

Štvrtok 24. 12.

15.00
24.00

Na úmysel kňaza
+ Jozef Krupa (nedožitých 70 rokov),
jeho rodičia a svokrovci Mária a Jozef Gič

Piatok 25. 12.
Narodenie Pána

8.00
10.00

ZBp Maťko Diňa a rodičia
Pro populo (za farnosť)

Sobota 26. 12.

8.00
10.00

+ Anton Lukáč (5. výr.) a Vincent Lukáč
+ Štefan Mandula (7. výr.)

Nedeľa 27. 12.
Svätá rodina

8.00
10.00

+ Anna Štofirová
Pro populo (za farnosť)

Pondelok 28. 12.

18.00

+ Ján Sivák

Utorok 29. 12.

18.00

+ z rodiny Gribaninovej a Urmacherovej

Streda 30. 12.

18.00

+ Jozef (5. výr.) a Margita

Štvrtok 31. 12.

15.00

Na úmysel kňaza

Nedeľa 1. 11. 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca 

Pro populo (za farnosť)

Pondelok 2. 11.  

+ Marek Gira

Dušičková omša za zosnulých

Utorok 3. 11. 

+ z rod. Lojanovej a Piteľovej 

Streda 4. 11. 

+ Jozef Jurkovič (výročná) 

Štvrtok 5. 11. 

+ Ľuba Micenková 

Piatok 6. 11. 

+ Štefan Ondik (2. výročie) 

Sobota 7. 11. 

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

Nedeľa 8. 11. 

ZBp Gabriela (40 r.) a jej rodina 

Pro populo (za farnosť)

Utorok 10. 11. 

ZBp Viera Fedoriaková 

Streda 11. 11.  

+ Anna Gičová a rodičia Gičoví 

Štvrtok 12. 11. 

+ Katarína Simkuletová a Jozef Čopik  

Piatok 13. 11.  

+ Tomáš a Anna Matová 

Sobota 14. 11. 

+ Slavomír Kačmár (3. výročie) 

Nedeľa 15. 11. 

ZBp Dominik a rodina 

Pro populo  

Utorok 17. 11.  

ZBp Štefan Holota 

Streda 18. 11. 

+ Anna Štofirová 

Štvrtok 19. 11. 

+ Peter Mackanič (6. výr.), Mária Diňová 

Piatok 20. 11. 

ZBp Irena, deti, vnúčatá a nevesty 

Sobota 21. 11. 

+ Anna Harmaňošová 

Nedeľa 22. 11. 

+ Ján Kováč (2. výročie) 

ZBp Dominik a jeho rodina 

Utorok 24. 11. 

+ Otto Hubner 

Streda 25. 11. 

+ Ing. Ladislav Karnay a jeho rodičov, Valerián a Marta Šandríková, rodičia a starí rodičia 

Štvrtok 26. 11. 

+ Helena Kováčová (výročná),  

manžel František a syn František 

Piatok 27. 11. 

ZBp Ján, Eva, Jana a Bernardína 

Sobota 28. 11. 

+ Ľudovít, Anna a Jozef 

Nedeľa 29. 11. 

+ Štefan (6. výročie) 

Pro populo (za farnosť)

 

ŠTVRTOK 1. 10.

18:00 

ZBp Mária Holotová (80 rokov)

PIATOK 2. 10.

18:00 

+ Michal Karaščák (7. výr.), jeho rodičia a syn

SOBOTA 3. 10.

08:00

Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

NEDEĽA 4. 10.

08:00
10:00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva a ctiteľov Božského srdca

Pro populo (za farnosť)

PONDELOK 5. 10.

18:00  + Mária Špitalíková 

UTOROK 6. 10.

18:00  + Andrej Hreha

STREDA 7. 10.

18:00  + Jozef st., Jozef ml. (16. výr.) a Martina (10. výr.)

ŠTVRTOK 8. 10.

18:00 

+ Pavol Harmaňoš (výročná)

PIATOK 9. 10.

18:00  + Anna a Štefan Štofiroví, Valéria a Ján Bodnárikoví

SOBOTA 10. 10.

07:00 + Jozef Straka a Milan
NEDEĽA 11. 10. 08:00
10:00
Michal a Magdaléna (50 výr. manželstva)
Pro populo (za farnosť)

UTOROK 13. 10.

18.00 

+ Mikuláš, Anna a zať Štefan 

STREDA 14. 10. 

18:00  ZBp rodina Karnayová a deti z rodiny Medveckej a Šandrikovej

ŠTVRTOK 15. 10.

18:00  ZBp Jozef (50 rokov)
PIATOK 16. 10. 18:00 + Anna Štofirová

SOBOTA 17. 10.

07:00

+ Beáta (nedožitých 50 rokov) a jej otec Andrej

NEDEĽA 18. 10.

08.00
09:00
10.00 

+ Ľudovít Kráľ
+ Anna Dická (výročná) a Štefan

Pro populo (za farnosť)
UTOROK 20. 10. 18:00  + Ľuba Micenková

STREDA 21. 10.

18:00 + Anna Harmaňošová

ŠTVRTOK 22. 10.

18:00  + Jozef Harmaňoš (výročná)
PIATOK 23. 10. 18:00  + Štefan Andrejjčík, rodičia a súrodenci
SOBOTA 24. 10. 07:00

+ Ján Sklinár (výročná)

NEDEĽA 25. 10. 08:00
10:00
+ Andrej a Mária Banduroví 
Pro populo (za farnosť)

UTOROK 27. 10.

18:00 + Ján Sivák

STREDA 28. 10.

18:00 + Ján a Mária Kornúcikoví

ŠTVRTOK 29. 10.

18:00 + Helena Kováčová

PIATOK 30. 10.

18:00  + Michal Saukanič

 

 

Rozpis svätých omší na mesiac september 2020
     

UTOROK 1. 9.

18:00  

ZBp deti a ich rodiny

STREDA  2. 9.

18:00 + František Karľa

ŠTVRTOK 3. 9.
Sv. Gregor Veľký

18:00 

ZBp Jozef s rodinou

PIATOK 4. 9.
Prvý v mesiaci

18:00  + Mária Špitalíková

SOBOTA  5. 9.
Prvá v mesiaci

08:00  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie

NEDEĽA  6. 9.

08:00 

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca

23. v období cez rok  

10:00

Pro populo

UTOROK 8. 9.
Narodenie Panny Márie

18:00  ZBp Katarína, Anna a Katarína

STREDA  9. 9.

18:00  + Miroslav Sopirjak

ŠTVRTOK  10. 9.

18:00 

+ Anna Hrehová (výročná)

PIATOK 11. 9.

18:00  + Margita (4. Výr), Tomáš a Zuzana Sosňákoví

SOBOTA 12. 9.
Meno Panny Márie

07:00 + František Jurčišin
NEDEĽA 13. 9. 08:00  ZBp Ján a Eva (50. výročie manželstva)
24. v období cez rok 10:00 Pro populo

PONDELOK  14. 9.
Povýšenie Svätého kríža

18:00  + Michal Saukanič 

UTOROK  15. 9.
Sedembolestná Panna Mária

08.00
10.00 

ZBp Helena a Jarmila Grundzová 

STREDA  16. 9.
Sv. Kornélius a Cyprián

18:00  + Otto Hubner 
ŠTVRTOK  17. 9. 18:00  + Anna Štofirová 
PIATOK  18. 9. 18:00  + Anna a Štefan Dickí
SOBOTA  19. 9. 07:00  + Jozef Harmaňoš 
NEDEĽA  20. 9. 08.00   ZBp MUDr. Viktor Hreško (50 rokov)
25. v období cez rok 10.00   Pro populo
UTOROK  22. 9. 18:00  + Anna Harmaňošová

STREDA  23. 9.
Sv. Páter Pio

18:00  ZBp Mechtilda, Kristiána a Iveta
ŠTVRTOK  24. 9. 18:00   + Ján a Mária Kornúcikoví
PIATOK  25. 9. 18:00   ZBp Ján (75 rokov)
SOBOTA  26. 9. 07:00  + Ján Ontkovič (3. výr.)
NEDEĽA  27. 9. 08:00  ZBp Helena (90 rokov) 
26. v období cez rok 10:00 Pro populo

UTOROK  29. 9.
Sv. Michal, Gabriel a Rafael

18:00  + Mária, Katarína a Anton Piptoví

STREDA  30. 9.
Sv. Hieronym

18:00  + Ján Sklinár

 

Rozpis svätých omší na mesiac august 2020
     

SOBOTA 1. 8.
Sv. Alfonza de Liguori

08:00  Za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie 

NEDEĽA 2. 8.
18. v období cez rok

07:00
09:00

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva
a ctiteľov Božského srdca
+ Oľga 

UTOROK 4. 8.
Sv. Ján Mária Vianney

18:30  

+ Jozef Jurkovič

STREDA  5. 8.

18:30 + Jozef Fertaľ

ŠTVRTOK 6. 8.
Premenenie Pána, sv. 

06:30 

+ Pavel Juhás

PIATOK 7. 8.
Prvý v mesiaci

18:30  + Štefan Karaščák, Katarína, Štefan, Ján, Juraj, Anna

SOBOTA  8. 8.
Sv. Dominika

07:00  + Štefan

NEDEĽA  9. 8.

07:00 

ZBp Veronika a Juliána

19. v období cez rok  

09:00

Pro populo

UTOROK 11. 8.
Sv. Klára

18:30  + Anny 

STREDA  12. 8.

18:30  + Mária a Miroslav Smetanoví

ŠTVRTOK  13. 8.

06:30 

+ Anna Harmaňošová

PIATOK 14. 8.
Sv. Maximilián Kolbe

18:30  + Ján Stedina (nedožitých 77 rokov)

SOBOTA 15. 8.
Nanebovzatie Panny Márie

07:00
09:00

+ Zuzana, Ján a Ondrej
ZBp Ján

NEDEĽA 16. 8. 07:00  + Anna Štofirová
20. v období cez rok 09:00 Pro populo

NEDEĽA  23. 8.

07:00

ZBp Milan

21. v období cez rok 09:00

+ Anna a Štefan Dickí

NEDEĽA  30. 8. 07:00

+ Jozef Harmaňoš

22. v období cez rok 09:00

Pro populo