nadpis

 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej
 •  
  logo      Prvé zjavenie obrazu Milosrdného
  Ježiša mala Sestra Faustína v cele
  plockého kláštora 22. februára 1931.
  Červené a svetlé lúče - charakteristické
  pre tento Kristov obraz - znamenajú
  sviatosti:
  Svetlý lúč znamená vodu, ktorá
  ospravedlňuje duše, červený lúč
  znamená krv, ktorá je životom duší.
  Čítať ďalej

Novinky a udalosti

 • Požehnaný advent
 • Vizualizácia exteriéru kostola
 • Kurzy prípravy na manželstvo 2018
vizualizacia3 vizualizacia1 vizualizacia2
pohľad čelný ľavý   pohľad zadný z cesty pohľad bočný z dolnej cesty 
vizualizacia4 vizualizacia5 vizualizacia6
pohľad na vstup do farskej časti  pohľad na vstup do farskej časti  pohľad zadný horný 

Kurzy prípravy na manželstvo v roku 2018

víkendový kurz bez ubytovania

trvá jeden predĺžený víkend od piatku do nedele, preto je potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Keďže bude bez ubytovania, je lacnejší, preto je potrebné počítať s príspevkom na stravu (spoločný obed) a občerstvenie.

víkendový kurz s ubytovaním

zaberá jeden predĺžený víkend od piatku rána do nedele obeda. Je preto potrebné, aby ste si zabezpečili piatok voľný. Je potrebné rátať s príspevkom na ubytovanie a stravu cca 60 Eur na osobu  keďže je dôležité absolvovať tento kurz vcelku . Je príležitosťou pre lepšie nadviazanie kontaktov počas neformálnych častí programu a javí sa ako veľmi vhodná forma pre tých, ktorí pracujú alebo študujú v zahraničí a pre tých, ktorých partneri pochádzajú z inej krajiny, resp. miest.

mimoriadny kurz

vychádzame ním v ústrety snúbencom, ktorí pracujú, prípadne študujú v zahraničí a domov sa dostanú len veľmi zriedka. Kurz začína vo štvrtok a končí v sobotu. Je veľmi intenzívny, odporúčame ho naozaj len párom, ktoré si nemôžu nájsť čas na niektorý z predchádzajúcich kurzov. Koná sa v predvianočnom čase, keďže predpokladáme, že vtedy je najviac ľudí doma.

Termíny kurzov:
                             víkendový kurz bez ubytovania:  26.01.-  28.01.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania:  23.02. - 25.02.2018 v Belej nad Cirochou
                             víkendový kurz bez ubytovania:  25.05.-  27.05.2018
                             víkendový kurz s ubytovaním:    27.07. - 29.07.2018
                             víkendový kurz bez ubytovania: 21.09. - 23.09.2018
                             mimoriadny kurz:                       20.12. - 22.12.2018

Bližšie informácie o kurzoch sa dozviete pri prihlásení sa na kurz v kancelárii farského úradu alebo osobne u manželov Čopových, prípadne  na č.tel: 0905970956 alebo email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Povzbudzujeme Vás, aby ste si včas vykonali  prípravu na manželstvo,(veď termín svadby často viete už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídete zbytočnej nervozite a zároveň budete mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva, čo veríme, po jej absolvovaní oceníte.

Farské oznamy

 • 10.12. – 16.12.2017
 • 03.12. – 09.12.2017
 • 26.11. – 02.12.2017
 • 19.11. – 25.11.2017
 • 12.11. – 18.11.2017
 1. Minulú nedeľu sa pri jesennej zbierke na charitu vyzbieralo 245,20 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša. Po sv. omši bude strentutie členov FR. Prosím o účasť všetkých členov.
 5. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 6. Svojich chorých na predvianočnú sviatosť zmierenia nahláste, prosím, v sakristii do budúcej nedele (17.12.2017). Spovedať ich pôjdem v utorok 19.12.2017 dopoludnia.
 7. Do 06.01.2018, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 8. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 9. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 10. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2018, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali  prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídu zbytočnej nervozite a zároveň budú mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva čo, veríme, po jej absolvovaní ocenia. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 11. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                               PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal  90–ročnú Annu Kučnirovú a 78–ročnú Marcelu Barančíkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 779,56 €. Pán Boh zaplať.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 3. V piatok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a 18:00 hod.
 4. Do 06.01.2018, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 5. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 6. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 7. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2018, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali  prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídu zbytočnej nervozite a zároveň budú mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva čo, veríme, po jej absolvovaní ocenia. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                               PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 1. Pri Dobročinnej zbierke sv. Alžbety sa minulú nedeľu vyzbieralo 322,69 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 3. Zajtra (pondelok 27.11.) bude sv. omša o 6:30 hod.
 4. V pondelok, utorok a v stredu sa v úvode sv. omše spoločne pomodlíme deviatnik k sv. Ondrejovi, apoštolovi a hlavnému patrónovi našej arcidiecézy.
 5. V stredu o 16:30 hod. pozývame rodičov našich prvoprijímajúcich na rodičovské stretnutie. Účasť aspoň jedného z rodičov je dôležitá. Sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 6. Vo štvrtok sa po večernej sv. omši budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január 2018. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:00 hod.
 7. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v utorok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod. V stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod. (zvlášť deti a mládež).
 9. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 10. Budúca nedeľa (03.12.2017) je Prvou adventnou nedeľou, ktorou vstupujeme do nového cirkevného roka. Pri oboch sv. omšiach požehnám adventné vence, ktoré si so sebou prinesiete. Vopred Pán Boh zaplať za milodary, ktoré v tento deň venujete pri jesennej zbierke na charitu.
 11. Tak ako každý rok, aj teraz vás chcem poprosiť o príspevok pre naše kantorky a kostolníka. Svoj milodar môžete od budúcej nedele (03.12.2017) denne odovzdať pri východe z kostola určeným osobám. Kto má záujem, môže k milodaru na kantorky a kostolníka pripojiť  dobrovoľný milodar na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať.
 12. Od budúcej nedele budú v ponuke vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 13. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2018, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali  prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídu zbytočnej nervozite a zároveň budú mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva čo, veríme, po jej absolvovaní ocenia. Spomínané termíny si dobre všimnite v Nosteri alebo na webovej stránke našej farnosti.
 14. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 15. Pán života a smrti si k sebe povolal 93 – ročnú Kláru Rešovskú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorá bude venovaná na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov. Obidve miesta potrebujú nevyhnutné komplexné zveľadenie.
 2. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v  kostole Povýšenia sv. Kríža v utorok (21.11.2017). O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 18:00 hod. slávnostná sv. omša. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 3. O niekoľko dní oslávime sviatok  sv. Ondreja, hlavného patróna našej arcidiecézy. Na tento sviatok sa pripravíme deviatnikom k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť v úvode sv. omše, okrem nedele, kedy sa deviatnik pomodlíte sami pred prvou i druhou sv. omšou. Deviatnik sa začne v utorok (21.11.2017).
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 5. Vo štvrtok v rámci Ondrejovského trojdnia pozývame na slávnostnú sv. omšu spojenú s uctením relikvie sv. Ondreja do farského kostola sv. Joachima a Anny v Dlhom nad Cirochou so začiatkom o 18:00 hod. Z tohto dôvodu bude v tento deň u nás sv. omša o 6:30 hod.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu sobotu sa v košickej katedrále sv. Alžbety uskutočnia celodiecézne kňazské rekolekcie ku cti sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy.
 8. Budúca nedeľa (26.11.2017) je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci oboch sv. omší bude vyložená Sviatosť oltárna a  spoločne sa pomodlíme túto modlitbu. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Z dôvodu slávnostnej posviacky nového pravoslávneho chrámu sv. Rastislava, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu so začiatkom o 8:30 hod. budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 9. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 10. Pán života a smrti si k sebe povolal 39 – ročného Slavomíra Kačmára a 81 – ročného Ladislava Špontáka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
 1. V utorok sa v kostole Povýšenia sv. Kríža uskutoční celodekanátne mariánske večeradlo so začiatkom o 8:00 hod. a o 9:00 hod. sv. omša za účasti kňazov nášho sninského dekanátu z príležitosti kňazských rekolekcií. Srdečne pozývame. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 3. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia spojená s individuálnym eucharistickým požehnaním. Srdečne pozývame.
 4. Na budúcu nedeľu (19.11.2017) bude pri oboch sv. omšiach Dobročinná zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Zbierka na náš kostol sa prekladá na nedeľu 26.11.2017.
 5. Kancelária: streda a štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                               UTOROK A PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 6. Pán života a smrti si k sebe povolal 78 – ročnú Helenu Dreveňakovú a novorodenca Tibora Demetera. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes52
Včera138
Tento týždeň342
Tento mesiac1948
Spolu94658
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers