15.07. – 21.07.2018

  • Vytlačiť
  1. Od pondelka 16.07.2018 do piatka 20.07.2018 sv. omše nebudú. V sobotu 21.07.2018 bude sv. omša o 6:30 hod. Sv. omše v nedeľu 22.07.2018 budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na potreby nášho kostola. Vopred Pán Boh zaplať za vaše milodary a štedrosť.
  2. Do piatka 20.07.2018 z dôvodu čerpania dovolenky farnosť budú zastupovať kňazi z farnosti Povýšenia sv. Kríža. V prípade pohrebu alebo súrneho zaopatrenia chorého volajte na číslo: 0918 601 051 alebo 057/762 22 34.