17.06. – 23.06.2018

  • Vytlačiť
  1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a potreby farnosti.
  2. Odchod na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej do Turzovky bude na budúcu sobotu o 4:00 hod. z námestia pred kostolom.
  3. Na budúcu nedeľu (24.06.2018) budú sv. omše takto: 6:30 hod. v našom kostole a druhá sv. omša o 8:00 hod. v gréckokatolíckom chráme Matky Ustavičnej Pomoci (na ul. Pčolinskej) z príležitosti ich odpustovej slávnosti.
  4. Keďže od septembra 2018 začne príprava na prijatie sviatosti birmovania, prosím tých, ktorí v novom školskom roku 2018/2019 nastupujú do 1. ročníka strednej školy a starších, a chcú prijať sviatosť birmovania, aby si v sakristii vyzdvihli prihlášku a vyplnenú ju priniesli najneskôr do 30.06.2018.
  5. Nedeľné sv. omše v mesiacoch jún, júl a august budú o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
  6. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                       PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.