nadpis

25.08. – 31.08.2019

 1. Minulú nedeľu sa pri zbierke na náš kostol vyzbieralo 816,80 €. Pán Boh zaplať.
 2. Podľa rozpisu z ABÚ v Košiciach na budúcu nedeľu 01.09.2019 pripadla našej farnosti farská celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne po druhej sv. omši a zakončí sa pred večernou sv. omšou o 17:45 hod.
 3. Farnosť Povýšenia sv. Kríža pozýva rodiny s deťmi na 11. ročník farfestu, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu (01.09.2019) so začiatkom o 14:00 hod. Všetci ste srdečne pozvaní príjemne stráviť nedeľné popoludnie so svojimi rodinami. Kvôli spomínanému budú sv. omše v kostole Povýšenia sv. Kríža takto: 7:30 hod., 9:00 hod. a o 10:30 hod. Večerná sv. omša o 18:00 hod. bude výnimočne v našom kostole.
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 26.08.2019 18:30 hod. Štvrtok 29.08.2019 06:30 hod.
  Utorok 27.08.2019 06:30 hod. Piatok 30.08.2019 18:30 hod.
  Streda 28.08.2019 18:30 hod. Sobota 31.08.2019 06:30 hod.
  Nedeľa 01.09. 2019       07:00 hod.   09:00 hod.   18:00 hod.
 5. V nedeľu 22.09.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Pripravuje sa autobus. Povzbudzujem k účasti na Národnom pochode za život. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii.
 6. Od 15.09.2019 (sviatok Sedembolestnej Panny Márie) do 24.10.2019 bude prebiehať iniciatíva 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb za všetkých kňazov na Slovensku. Táto reťaz pôstu a modlitieb je obetovaná za povolania, za silu v krízach, za vnútorné uzdravenie a za požehnanie pre službu kňazov. Pôst si volí každý sám – podľa svojich možností a schopností. Odporúča sa v daný deň zúčastniť sa na sv. omši a obetovať ju za kňazov. Takisto sprevádzať svojou modlitbou počas týchto 40 dní našich kňazov. Kto má záujem zapojiť sa do tejto iniciatívy, nech sa nahlási v sakristii a vyberie si jeden deň modlitieb a pôstu.
 7. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť v pondelok, stredu a piatok po večernej sv. omši, prípadne po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 8. Pán života a smrti si k sebe povolal 63-ročnú Annu Hrehovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes196
Včera84
Tento týždeň532
Tento mesiac2667
Spolu189544
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers