09.09. – 15.09.2019

  • Vytlačiť

 

Úmysly sv. omší 09.09. – 15.09.2019
   
PONDELOK 09.09.2019 
 
18:00 † Pavla Miščíová

23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Helena Gerzaničová
UTOROK 10.09.2019  
18:00

† Anna Dobranská

23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Štefan Ondik

STREDA 11.09.2019
 
17:30

† Margita – 3. výročie, Tomáš, Zuzana, Tomáš a z rodiny Sosňákovej

23. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Mária Tomková (st.)

ŠTVRTOK 12.09.2019  
18:00

Za zdravie a BP Evy – 65 rokov života a jej rodiny

Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka

Za zdravie a BP Kataríny – 70 rokov života a jej rodiny

PIATOK 13.09.2019  
18:00

† Štefan Bocko

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka

† Štefan Štofík

SOBOTA 14.09.2019  
07:00

† Anna a Michal Kovaľoví, ich rodičia a súrodenci

Povýšenie sv. Kríža, sviatok

† Štefan – 20. výročie a Veronika – 2. výročie Gavronoví

NEDEĽA 15.09.2019  
08:00

† Anna Myšičková

 

† Jozef, Zuzana a Jozef Bajusoví

10:00

Za zdravie a BP Františka a Kataríny – 50 rokov manželstva

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť 

Za farnosť