23.07. – 29.07.2018

  • Vytlačiť
Úmysly sv. omší  23.07. – 29.07.2018
   
PONDELOK 23.07.2018
 
18:30 † Anna Maliňáková – nedožitých 46 rokov
Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

† Pavel Štofira

UTOROK 24.07.2018  
06:30  † Ján a Ladislav Salajoví
16. týždeň v Cezročnom období
† Soňa Štofirová a Anna Ladovanová
STREDA 25.07.2018
 
18:30 † Ján Ontkovič
Sv. Jakuba, apoštola, sviatok † MUDr. Štefan Harmaňoš – 16. výročie
ŠTVRTOK 26.07.2018  
06:30 † Júlia a Emil Wielkevičoví
Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

† Ján Hreha

PIATOK 27.07.2018  
18:30

ZBP Jozefa – 70 rokov života a Boženy

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

 

SOBOTA 28.07.2018  
06:30
† Štefan Maliňák (st.)
Panny Márie v sobotu, spomienka

† Anna Čopiková – nedožitých 84 rokov

NEDEĽA 29.07.2018  
07:00 † Štefan Pavlik
  † Roland, Štefan a Viktória
09:00 † Mária Janusová – nedožitých 59 rokov
17 NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ † Anna Savková – 5. výročie