19.01. – 25.01.2020

  • Vytlačiť
  1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na pastoráciu mládeže. Zbierka na rekonštrukciu farských priestorov bude na budúcu nedeľu 26.01.2020.
  2. V utorok bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
  3. V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov vás pozývame na spoločnú modlitbu vešpier, ktorá bude v stredu, v kostole Povýšenia sv. Kríža o 17:30 hod. Z tohto dôvodu bude v tento deň u nás sv. omša o 6:30 hod.
  4. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári (09.02. - 16.02.2020), chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života. o tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov môžete v sakristii alebo u manželov Čopových st.
  5. Slávnosť prvého sv. prijímania bude v nedeľu 24.05.2020 o 10:00 hod.
  6. Kancelária bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.