08.09. – 14.09.2019

 • Vytlačiť
 1. Zástupcovia našej FR sú dnes (nedeľa 08.09.2019) na zbierke pre rekonštrukciu našich nových farských priestorov vo farnosti Povýšenia sv. Kríža. Sprevádzajme ich svojimi modlitbami a modlime sa za duchovných otcov farnosti, aj za všetkých štedrých darcov.
 2. V sobotu (14.09.2019) ste srdečne pozvaní do kostola Povýšenia sv. Kríža na slávnostnú odpustovú sv. omšu ku cti Povýšenia sv. Kríža o 10:00 hod., ktorú bude celebrovať prof. František Trstenský, biblista v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule.
 3. Na budúcu nedeľu (15.09.2019) máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. V tento deň náš otec kardinál Jozef Tomko oslávi 40. výročie svojej biskupskej vysviacky. Pamätajme naňho vo svojich modlitbách. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na rádio Lumen. Vopred Pán Boh zaplať ta milodary. Keďže kaplnka na starom cintoríne nesie titul Sedembolestnej Panny Márie, preto v nedeľu o 10:30 hod. bude v tejto kaplnke slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude celebrovať sninský rodák Mons. Vladimír Farkaš, dekan-farár v Partizánskom.
 4. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 09.09.2019: 18:00 hod.  Štvrtok 12.09.2019: 18:00 hod. 
  Utorok 10.09.2019: 18:00 hod.  Piatok 13.09.2019: 18:00 hod. 
  Streda 11.09.2019: 17:30 hod.  Sobota 14.09.2019: 07:00 hod. 
  Nedeľa    15.09.2019   08:00 hod. a 10:00 hod.
 5. V nedeľu 22.09.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Za dekanát sa pripravuje autobus, ktorý vyrazí v nedeľu 22.09.2019 v skorých raných hodinách. Záujemcovia nahláste sa čím skôr v sakristii.
 6. V Nosteri si všimnite rozpis tých, ktorí ste sa prihlásili do aktivity „40 dní pôstu a modlitieb za kňazov“, aby ste nezabudli na deň, ktorý ste si vybrali.
 7. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                      PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ