RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Kampaň 20-TKA NAŠEJ FARNOSTI

11. apríla 2021, v deň odpustovej slávnosti,
Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine
vyhlasuje kampaň

20-tka našej farnosti

prii príležitosti 20. výročia zriadenia farnosti jej darujme 20,- eur,
ktoré budú v tomto kalendárnom roku použité na dokončenie vonkajšej fasády kostola,
v ktorom oslávime 20 rokov od jeho požehnania.

Svoju 20-tku môžete odovzdať osobne vo farskej kancelárii
alebo vkladom na účet SK90 0200 0000 0024 4877 8653
(do popisu platby alebo emailom na snina2@abuke.sk
je potrebné napísať adresu).

Prijímajú sa len dary jednotlivcov
v hodnote 20,- eur, ani viac, ani menej.

Každú nedeľu postupne prinesieme nové informácie.

Naším cieľom je získať 2000 darcov.

Ku dňu 2. 5. 2021 prispelo 921.

Zároveň sa pokúsime osloviť aspoň 20 podnikateľských subjektov,
ktoré by podarovali našej farnosti 2000,- €.

Podarilo sa nám nájsť prvého takéhoto darcu.