RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

Júl 2020

 

Rozpis svätých omší na mesiac júl 2020
     

UTOROK  7. 7. 

18:30  

+ Jozef Jurkovič

STREDA  8. 7.

18:30 + Anna a Michal Kovaľoví, ich rodičia a súrodenci 

ŠTVRTOK  9. 7.  

06:30 

+ Anna a Štefan Štofiroví, Valéria a Ján Bodnárikoví

PIATOK  10. 7.

06:30  + Ján Juhás 

SOBOTA  11. 7.
Sv. Benedikt

07:00  + Jozef, Marek a Jozef Britanoví 

NEDEĽA  12. 7.

07:00  + Slavko Kuriščák 

15. v období cez rok  

09:00 ZBP Maroš, Ján, Peter a Katarína 

UTOROK  14. 7.

18:30  + Štefan Karaščák, Katarína, Štefan, Ján, Juraj, Anna 

STREDA  15. 7.
Sv. Bonaventúra

18:30  + Jozef Hanc 

ŠTVRTOK  16. 7.

06:30  + Jozef Harmaňoš 

PIATOK  17. 7.

18:30  + Anna Štofirová 

SOBOTA  18. 7.

07:00 + Štefan Ogurčák 
NEDEĽA 19. 7. 07:00  + Ján Sklinár 
16. v období cez rok 09:00 + Anna Dická 

UTOROK  21. 7.

18:30 

+ Anna Harmaňošová 

STREDA  22. 7.
Sv. Mária Magdaléna

18:30 

+ Mária Pacolová 

ŠTVRTOK  23. 7.
Sv. Brigita

06:30 

+ Helena Gerzaničová 

PIATOK  24. 7.

18:30 

+ Ervín Baláž (10. výročie) 

SOBOTA  25. 7.
Sv. Jakub, apoštol

07:00 

+ Michal Kusko 

NEDEĽA  26. 7.

07:00

+ Helena Kováčová

17. v období cez rok 09:00

+ Júlia, Emil, Karol st., Karol ml. Vielkievičoví

UTOROK  28. 7.

18:30 

+ Zdenka Balážová 

STREDA  29. 7.
Sv. Marta

18:30 

+ Ján Sivák

ŠTVRTOK  30. 7.

06:30 

+ Božena Pecuchová (4. výr.) a rodičia 

PIATOK 31. 7.
Sv. Ignác z Loyoly

18:30 

+ Mária Matinová