RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA, SNINA

01.06. – 07.06.2020

 

Úmysly sv. omší 01.06. – 07.06.2020
   
PONDELOK 01.06.2020  

06:30 

† z rodiny Beňovej a Šaffovej

Preblahoslavenej Panny Márie,
Matky Cirkvi, spomienka

 

UTOROK 02.06.2020  

06:30 

† Štefan Kotus

9. TÝŽDEŇ V CEZROČNOM OBDOBÍ

† Andrej Balog – 18. výročie a nedožitých 82 rokov
a dcéra Beáta 

STREDA 03.06.2020  

17:00 

† z rodiny Kresáčovej a Slukovej

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

† Milan Blaško a Zuzana Gothardová – 20. výročie 
ŠTVRTOK 04.06.2020  

06:30 

Za duchovného otca vo farnosti

Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok

Za zdravie a BP Dominika – 30 rokov života

PIATOK 05.06.2020  

06:30 

Za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

† Ján Juhás 

SOBOTA 06.06.2020  

08:00 

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Panny Márie v sobotu

† Štefan Karaščák, Katarína, Štefan, Ján, Juraj a Anna 

NEDEĽA 07.06.2020  

07:00 (pre veriacich nad 65 rokov)

Za živých a mŕtvych členov Ružencového bratstva

 

Za zdravie a BP Jozefa s rodinou

09:00 (stredná a mladšia generácia)

Živé vysielanie sv. omše cez YouTube kanál:
Farnosť Božieho milosrdenstva Snina

 

† Jozef Jurkovič

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, SLÁVNOSŤ

† Anna Copáková – 1. výročie