nadpis

15.12. – 21.12.2019

 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na rekonštrukciu farských priestorov.
 2. Zajtra (pondelok) bude sv. omša o 17:00 hod.
 3. Od utorka, do soboty budú rorátne sv. omše o 5:00 hod. Večerné už nebudú. Nezabudnite si priniesť lampáše alebo sviečky.
 4. Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii, navštívim v utorok dopoludnia.
 5. V sobotu od 14:00 hod. do 17:30 hod. bude v našej farnosti predvianočná sv. spoveď. Sv. prijímanie sa bude rozdávať o 15:00 hod., 16:00 hod. a po skončení spovedania. Využite príležitosť, kedy budeme spovedať viacerí kňazi.
 6. Vo farnosti Povýšenia sv. Kríža budeme spovedať takto: v piatok od 19:00 hod. do 21:00 hod. „Nikodémova noc“; nedeľa (22.12.2019) od 13:30 hod. do 17:30 hod. a v pondelok (23.12.2019) od 8:30 hod. do 11:30 hod. Rozpis spovedania si všimnite v Nosteri, na webovej stránke farnosti alebo na nástenke.
 7. Od budúcej nedele (22.12.2019) si po sv. omšiach môžete z nášho kostola do svojich príbytkov priniesť Betlehemské svetlo.
 8. Kto má záujem prijať našich koledníkov Dobrej noviny, ktorí budú chodiť koledovať na druhý sviatok vianočný (sviatok sv. Štefana) od 13:00 hod., nech sa nahlási v sakristii do nedele 22.12.2019.
 9. Do 06.01.2020, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na rekonštrukciu našich farských priestorov povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 10. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 12. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2020, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 13. Kancelária bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes28
Včera60
Tento týždeň88
Tento mesiac540
Spolu184878
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers