nadpis

29.07. – 03.08.2019

 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 761,10 €. Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť.
 2. Úmysly sv. omší na mesiac september sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 3. V piatok je možné získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.
 4. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, streda a piatok od 16:30 hod. do 18:00 hod. Utorok a štvrtok od 5:30 hod. do 6:15 hod.
 6. V sobotu o 5:30 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 6:30 hod. sv. omša.
 7. Na budúcu nedeľu bude vo farnosti Povýšenia sv. Kríža odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Snežnej. Slávnostnú sv. omšu o 10:30 hod. bude celebrovať dp. Peter Valent, výpomocný duchovný vo farnosti Šaľa. Program odpustovej slávnosti si, prosím, všimnite v Nosteri, na webovej stránke našej farnosti alebo vonku na nástenke. Všetci ste srdečne pozvaní. U nás sv. omša bude len jedna o 9:00 hod.
 8. V tomto týždni budú sv. omše takto:
  Pondelok 29.07.2019 18:30 hod. Štvrtok 01.08.2019 06:30 hod.
  Utorok 30.07.2019 06:30 hod. Piatok 02.08.2019 18:30 hod.
  Streda 31.07.2019 18:30 hod. Sobota 03.08.2019 06:30 hod.
  Nedeľa  04.08.2019            09:00 hod.
 9. Najbližšie číslo nášho farského bulletinu, už znova ako týždenník, vyjde v nedeľu 25.08.2019.
 10. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 81-ročnú Máriu Pacolovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes56
Včera80
Tento týždeň463
Tento mesiac222
Spolu192224
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers