nadpis

31.03. – 06.04.2019

 1. Dnes (nedeľa 31.03.2019) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa prvoprijímajúci.
 2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 3. Úmysly sv. omší na mesiac máj sa budú zapisovať vo štvrtok po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 17:00 hod. Po sv. omši bude stretnutie členov FR.
 4. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. O 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť otcovia našej farnosti. Dopoludnia spoveď chorých.
 5. V sobotu o 7:00 hod. bude pobožnosť fatimskej soboty pred vyloženou Sviatosťou oltárnou a o 8:00 hod. sv. omša.
 6. Na budúcu nedeľu (07.04.2019) medzi sv. omšami cca o 9:00 hod. bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich. Účasť aspoň jedného z rodičov na stretnutí je nutná.
 7. Keďže po prvopiatkovom týždni bude veľkonočná sviatosť zmierenia (sobota 13.04.2019), z tohto dôvodu v tomto týždni budem spovedať takto: v stredu a piatok od 16:30 hod. do 17:00 hod., vo štvrtok od 17:00 hod. do 17:30 hod. Túto sviatosť zmierenia využite hlavne tí, ktorí sa nebudete môcť zúčastniť veľkonočnej sviatosti zmierenia.
 8. Svoj milodar na veľkonočnú kvetinovú výzdobu k oltáru aj k Božiemu hrobu môžete vhodiť do pokladničky určenej na tento účel. Vopred Pán Boh zaplať.
 9. Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Snine pozýva rodičov a budúcich prváčikov na slávnostný zápis do 1. ročníka základnej školy spojený s dňom otvorených dverí, ktorý bude v utorok 09.04.2019 od 15:30 hod. v priestoroch školy. Máme pre Vás pripravené zaujímavé aktivity, predstavenie činnosti našich žiakov a na záver prekvapenie. Rodičia budú môcť nahliadnuť do školských učební a laboratórií a informovať sa o vzdelávacom programe školy. Zapisovanie budúcich prvákov prebieha celý mesiac apríl. K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.
 10. Kancelária: V prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 79-ročného Michala Cimbáka. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes46
Včera63
Tento týždeň46
Tento mesiac1046
Spolu165949
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers