nadpis

27.01. – 02.02.2019

 1. Pri zbierke na Arcidiecézne centrum pre mládež v Prešove a na UPC v Košiciach sa vyzbieralo 306,70 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol a potreby farnosti.
 3. V utorok bude sv. omša ráno o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod. V tento deň náš otec arcibiskup Mons. Bernard Bober oslávi 26. výročie svojej biskupskej vysviacky. Modlime sa zaňho, aby ho Pán zachoval vo svojej milosti a v pevnom zdraví.
 5. Úmysly sv. omší na mesiac marec sa budú zapisovať v stredu po sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 15:30 hod.
 6. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie členov farskej rady. Prosím o účasť všetkých členov.
 7. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej od 8:00 hod. do večernej sv. omše. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 8. V sobotu o 7:00 hod. bude pri vyloženej Sviatosti oltárnej fatimská sobota a o 8:00 hod. sv. omša. Keďže je sviatok Obetovania Pána (Hromnice), v úvode sv. omše požehnám hromničné sviece, ktoré si so sebou prinesiete. Pozývame vás tento sviatok zasvätiť účasťou na pobožnosti fatimskej soboty a na sv. omši.
 9. Na budúcu nedeľu pripadá liturgická spomienka na sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. V závere oboch sv. omší bude spoločné požehnanie hrdiel.
 10. Prvopiatkové spovedanie: pondelok, štvrtok a piatok od 16:00 hod. do 17:30 hod., v utorok od 5:30 hod. do 6:15 hod. a v stredu od 15:30 hod. do 17:00 hod.
 11. V rámci prípravy Národného týždňa manželstva, ktorý budeme sláviť vo februári (11.02. - 17.02.2019), chceme pozdraviť jubilujúcich manželov, ktorí slávia 50., 55., 60., 65., 70. výročie spoločného sviatostného manželského života. o tých, ktorí uzavreli manželstvo tu v Snine máme informácie, avšak prosíme, aby ste nám nahlásili mená tých manželov, ktorí jubilujú a uzavreli manželstvo mimo Sniny a žijú tu v Snine. Nahlásiť jubilantov môžete v sakristii alebo u manželov Čopových st.
 12. Kancelária: V tomto prvopiatkovom týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal 61–ročného Pavla Čopíka a 71-ročného Rudolfa Haboráka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes9
Včera29
Tento týždeň137
Tento mesiac1225
Spolu169872
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers