nadpis

09.12. – 15.12.2018

 1. Minulú nedeľu sa pri jesennej zbierke na charitu vyzbieralo 555,38 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. Zajtra (pondelok) bude sv. omša o 6:30 hod. Večerná nebude.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 5. Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie členov FR. Prosím o účasť všetkých členov.
 6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
 7. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 8. Na budúcu nedeľu (16.12.2018) bude v kostole Povýšenia sv. Kríža slávnostná sv. omša spojená s požehnaním a vyslaním koledníkov Dobrej noviny so začiatkom o 10:30 hod. Z tohto dôvodu budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
 9. Svojich chorých na predvianočnú sviatosť zmierenia nahláste, prosím, v sakristii do budúcej nedele (16.12.2018). Spovedať ich pôjdem v pondelok 17.12.2018 dopoludnia.
 10. Do 06.01.2019, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 11. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 12. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 13. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2019, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 14. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 19.01.2019 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 30 €. Bližšie informácie u p. Petra Vološina na tel. čísle 0908 547 015.
 15. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                             PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 16. Pán života a smrti si k sebe povolal 61–ročného Gejzu Ľaľuša. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes45
Včera63
Tento týždeň45
Tento mesiac1045
Spolu165948
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers