nadpis

02.12. – 08.12.2018

 1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 777,89 €. Pán Boh zaplať.
 2. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na charitu.
 3. V rámci projektu Advent 2018 sa  dnes (nedeľa 02.12.2018) v kostole Povýšenia sv. Kríža uskutoční adventný koncert, so začiatkom o 20:10 hod. a bude vysielaný v priamom prenose na Dvojke (RTVS). Večerná sv. omša o 18:00 hod. bude výnimočne v našom kostole.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Vo štvrtok sa po večernej sv. omši budú zapisovať úmysly sv. omší na mesiac január 2019. Poradové čísla sa budú rozdávať o 16:30 hod.
 6. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude krátka adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. Dopoludnia spoveď chorých.
 7. V sobotu máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác. Sv. omše budú ako v nedeľu o 8:00 hod. a o 10:00 hod.
 8. V tomto prvopiatkovom týždni budem spovedať v pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 16:30 hod. do 17:30 hod. V stredu od 16:00 hod. do 17:00 hod.
 9. Do 06.01.2019, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 10. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 12. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2019, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 13. Pozývame vás na Farskú fašiangovú veselicu, ktorá sa uskutoční 19.01.2019 v spoločenskej sále SOŠ Snina. Cena vstupenky je 30 € a môžete si ju zakúpiť v sakristii. Bližšie informácie u p. Petra Vološina na tel. čísle 0908 547 015.
 14. Pomoc pre Sýriu je názov kampane, ktorú odštartovala pápežská nadácia ACN Slovensko - Pomoc trpiacej Cirkvi, aby sa desiatkami humanitárnych, rekonštrukčných, štipendijných, terapeutických a pastoračných projektov pripojila do medzinárodnej pomoci tejto krajine. Viac na stránke www.pomocpresyriu.sk, prípadne na www.acn-slovensko.org.
 15. V prvopiatkovom týždni bude kancelária ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 16. Pán života a smrti si k sebe povolal 80–ročného Jána Kováča a 87–ročnú Máriu Mergovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes46
Včera133
Tento týždeň562
Tento mesiac1470
Spolu162250
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers