nadpis

25.11. – 01.12.2018

 1. Pri Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorá je venovaná na vybudovanie pútnického zázemia vo Vysokej nad Uhom sa vyzbieralo 329,30 €. Pán Boh zaplať.
 2. Dnes (nedeľa 25.11.2018) je zbierka na náš kostol a potreby farnosti. Všetkých, ktorí prispejete, nech Pán Boh štedro odmení.
 3. Z dôvodu účasti na duchovných cvičeniach od pondelka do štvrtka budú našu farnosť zastupovať kňazi z farnosti Povýšenia sv. Kríža. V súrnom prípade telefonujte na tieto tel. čísla: 0918 601 051 alebo 057/762 22 34. V tieto dni budú sv. omše takto: pondelok o 6:30 hod., utorok, streda, štvrtok o 18:00 hod.
 4. Od pondelka do štvrtka sa pomodlíte deviatnik k sv. Ondrejovi pred sv. omšou, po skončení modlitby posv. ruženca.
 5. V sobotu v košickej katedrále sv. Alžbety pri slávnostnej sv. omši oslávime patróna našej arcidiecézy sv. Ondreja. Slávnostnej sv. omši o 9:00 hod. bude predchádzať mariánske večeradlo. Na túto slávnosť organizujeme autobus. Záujemcovia, nahláste sa v sakristii. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod. Pobožnosť fatimskej soboty nebude.
 6. Budúca nedeľa (02.12.2018) je Prvou adventnou nedeľou, ktorou vstupujeme do nového liturgického roka. Pri sv. omšiach o 8:00 hod. a o 10:00 hod. požehnám adventné vence, ktoré si so sebou prinesiete. Pri sv. omšiach bude jesenná zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za milodary.
 7. V rámci projektu Advent 2018 vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na adventný koncert, ktorý sa uskutoční na budúcu nedeľu (02.12.2018) so začiatkom o 19:15 hod. a bude vysielaný v priamom prenose na RTVS 2. Kvôli spomínanému koncertu upozorňujeme na zmenu sv. omší v kostole Povýšenia sv. Kríža, ktoré budú takto: v sobotu večerná sv. omša o 17:00 hod., v nedeľu o 6:00 hod., o 7:30 hod. a o 9:00 hod., o 10:30 hod. sv. omša nebude. Večerná sv. omša o 18:00 hod. bude výnimočne v našom kostole.
 8. Z dôvodu viacerých vyššie spomenutých zmien v krátkom súhrne uvádzam sv. omše v našej farnosti počas tohto týždňa:
  Pondelok: 06:30 hod. Štvrtok: 18:00 hod.
  Utorok: 18:00 hod. Piatok: 18:00 hod.
  Streda: 18:00 hod. Sobota: 06:30 hod.
  Nedeľa:  02.12. 2018:     8:00 hod., 10:00 hod. a 18:00 hod.
 9. Tak ako každý rok, aj teraz vás chcem poprosiť o príspevok pre naše kantorky a kostolníka. Svoj milodar môžete od budúcej nedele (02.12.2018) denne odovzdať pri východe z kostola určeným osobám. Kto má záujem, môže k spomínanému milodaru pripojiť dobrovoľný milodar na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať.
 10. Od budúcej nedele budú v ponuke vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2019, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Spomínané termíny si dobre všimnite v Nosteri alebo na webovej stránke našej farnosti.
 12. Kancelária: V TOMTO TÝĎNI BUDE ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes46
Včera133
Tento týždeň562
Tento mesiac1470
Spolu162250
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers