nadpis

18.02. – 24.02.2018

 1. Pán Boh zaplať za vaše milodary, ktoré dnešnú nedeľu venujete pri zbierke na charitu.
 2. Na budúcu nedeľu (25.02.2018) bude pri sv. omšiach zbierka na kostol a potreby farnosti. Vopred Pán Boh zaplať.
 3. Dnes (nedeľa 18.02.2018) o 14:30 hod. pozývame na pobožnosť krížovej cesty. Modlia sa matky.
 4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a sv. omša za účasti detí o 17:30 hod.
 5. Svätý Otec František stanovil piatok (23.02.2018), ako deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne. Zapojíme sa do tohto dňa modlitieb o 15:00 hod. Hodinou Božieho milosrdenstva a následnou tichou adoráciou pred Sviatosťou oltárnou. O 17:00 hod. eucharistické požehnanie, 17:15 hod. pobožnosť krížovej cesty, ktorú sa budú modliť členovia Rodiny Nepoškvrnenej a o 18:00 hod. sv. omša.
 6. Na budúci týždeň v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden deň. Ich obsahom je príprava na pokánie, na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
 7. Počas piatich pôstnych nedieľ, počnúc budúcou prvou pôstnou nedeľou, vás pozývame do kostola Povýšenia sv. Kríža na pôstne kázne, ktoré povedie P. Viliam Karľa, SJ. Pôstna kázeň začína vždy po pobožnosti krížovej cesty.
 8. Slovenská katolícka charita pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe hudobného CD-čka „Dar lásky“, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii na stolíku za lavicami.
 9. Farská veselica sa tohto roku uskutoční v sobotu 21.04.2018 v spoločenskej sále SOŠ v Snine. Záujemcovia informujte sa už teraz u p. Petra Vološina.
 10. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                                   PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 69-ročnú Katarínu Stedinovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes67
Včera69
Tento týždeň302
Tento mesiac1108
Spolu157026
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers