nadpis

31.12. – 06.01.2018

 1. Zajtra (pondelok 01.01.2018) na sviatok Bohorodičky Panny Márie budú sv. omše o  8:00 hod. a  10:00 hod. Ten, kto sa v tento deň zúčastní na speve Duchu Svätý príď z neba za obvyklých podmienok môže získať úplné odpustky.
 2. Úmysly sv. omší na mesiac február sa budú zapisovať vo štvrtok po večernej sv. omši. Poradové čísla sa budú rozdávať o 17:00 hod.
 3. V piatok bude celodenná poklona Sviatosti oltárnej, ktorá začne ráno o 8:00 hod. a potrvá do večernej sv. omše, po ktorej bude prvopiatková adorácia a eucharistické požehnanie. Po sv. omši bude stretnutie členov Ružencového bratstva. V úvode večernej sv. omše požehnám trojkráľovú vodu. Dopoludnia spoveď chorých.
 4. V sobotu máme prikázaný sviatok Zjavenia Pána. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše. Sv. omše budú o 8:00 hod a o 10:00 hod. Pred prvou sv. omšou o 7:00 hod. bude mariánske večeradlo. Popoludní od 13:30 hod. požehnávanie nahlásených príbytkov. Pre krátkosť času navštívim len tých, ktorí máte zrekonštruovaný byt, či dom, alebo novostavbu. Ostatní si, prosím, požehnajte príbytky sami. Z ABÚ sú k dispozícii samolepky, kde nájdete aj obrad požehnania podľa ktorého doma postupujte. Môžete si ich vyzdvihnúť v sakristii. Dobrovoľný príspevok 2 €. Výťažok putuje na podporu obnovy diecéznej mariánskej svätyne v Obišovciach.
 5. Tento týždeň je prvopiatkový. Väčšina z vás ste pristúpili ku sviatosti zmierenia len nedávno pred Vianocami, preto táto sviatosť zmierenia vám platí ako prvopiatková. Kto by mal vážny záujem, budem k dispozícii (na požiadanie) v stredu od 16:30 hod. do 17:00 hod., štvrtok a piatok od 17:00 hod. do 17:30 hod.
 6. Na budúcu nedeľu (07.01.2018) sa sviatkom Krstu Pána končí vianočné obdobie a začína cezročné obdobie. Sv. omša o 10:00 hod. bude obetovaná za naše mesto a predstaviteľov samosprávy mesta. Popoludní o 14:00 hod. vás srdečne pozývame na 9. vianočný benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v kinosále domu kultúry.
 7. V tomto týždni budú sv. omše takto: pondelok 8:00 hod. a 10:00 hod., utorok 18:00 hod., streda 17:30 hod., štvrtok a piatok o 18:00 hod., sobota (slávnosť Zjavenia Pána) o 8:00 hod. a 10:00 hod., nedeľa 8:00 hod. a 10:00 hod.
 8. Do 06.01.2018, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 9. Koledníci Dobrej noviny vykoledovali 146,40 € a 200 KČ. Pán Boh zaplať.
 10. Kancelária bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 11. Pán života a smrti si k sebe povolal 78–ročnú Máriu Podoľákovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes5
Včera100
Tento týždeň299
Tento mesiac1046
Spolu154693
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers