nadpis

17.12. – 23.12.2017

 1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej zbierke na náš kostol.
 2. Od zajtra (pondelok), do piatka budú rorátne sv. omše o 5:00 hod. Večerné už nebudú. Nezabudnite si priniesť lampáše alebo sviečky.
 3. Chorých, ktorých ste nahlásili v sakristii, navštívim v utorok (19.12.2017) dopoludnia.
 4. Vo štvrtok od 15:00 hod. do 17:30 hod. bude v našej farnosti predvianočná sv. spoveď. Sv. prijímanie sa bude rozdávať o 16:00 hod., 17:00 hod. a po skončení spovedania. Využite príležitosť, kedy budeme spovedať viacerí kňazi.   
 5. Vo farnosti Povýšenia sv. Kríža budeme spovedať takto: vo štvrtok od 19:00 hod. do 22:00 hod. „Nikodémova noc“; piatok od 10:00 hod. do 12:00 hod., popoludní od 14:00 hod. do 17:30 hod. a v sobotu (pre tých, ktorí pricestujú domov) od 9:00 hod. do 12:00 hod. Rozpis spovedania si všimnite v Nosteri, na webovej stránke našej farnosti alebo na nástenke.
 6. V sobotu o 6:00 hod. bude „detská rorátna sv. omša“, na ktorú pozývame deti našej farnosti. Na sv. omšu si prineste so sebou lampáše a betlehemy. O 8:00 hod. prosíme o pomoc mužov pri stavaní stromčekov a o 16:00 hod. pozývame staršie deti a mládež k ozdobovaniu stromčekov.
 7. V nedeľu 24.12.2017, na Štedrý deň, budú sv. omše o 6:30 hod. a o 8:00 hod. Po sv. omšiach si môžete z nášho kostola do svojich príbytkov priniesť Betlehemské svetlo. O 18:00 hod. nás hlahol našich zvonov pozve spoločne zasadnúť k štedrovečernému stolu. Kto môže, spojme sa v duchu v tejto hodine ako jedna rodina. Pozývame vás aj na polnočnú sv. omšu.
 8. Kto má záujem prijať našich koledníkov Dobrej noviny, ktorí budú chodiť koledovať na druhý sviatok vianočný (sviatok sv. Štefana) od 13:00 hod., nech sa nahlási v sakristii do nedele 24.12.2017.
 9. Do 06.01.2018, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 10. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 11. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 12. Kancelária bude v tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
 13. Pán života a smrti si k sebe povolal novorodenca Miriam Demeterovú. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes5
Včera100
Tento týždeň299
Tento mesiac1046
Spolu154693
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers