nadpis

10.12. – 16.12.2017

 1. Minulú nedeľu sa pri jesennej zbierke na charitu vyzbieralo 245,20 €. Pán Boh zaplať.
 2. Na budúcu nedeľu bude pri sv. omšiach zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za milodary.
 3. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
 4. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša. Po sv. omši bude strentutie členov FR. Prosím o účasť všetkých členov.
 5. V stredu, piatok a sobotu sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom je príchod Kristovho kráľovstva do našich rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
 6. Svojich chorých na predvianočnú sviatosť zmierenia nahláste, prosím, v sakristii do budúcej nedele (17.12.2017). Spovedať ich pôjdem v utorok 19.12.2017 dopoludnia.
 7. Do 06.01.2018, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
 8. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
 9. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
 10. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2018, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali  prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídu zbytočnej nervozite a zároveň budú mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva čo, veríme, po jej absolvovaní ocenia. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
 11. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                               PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
 12. Pán života a smrti si k sebe povolal  90–ročnú Annu Kučnirovú a 78–ročnú Marcelu Barančíkovú. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes5
Včera100
Tento týždeň299
Tento mesiac1046
Spolu154693
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers