nadpis

03.12. – 09.12.2017

  1. Pri zbierke na náš kostol sa vyzbieralo 779,56 €. Pán Boh zaplať.
  2. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
  3. V piatok máme prikázaný sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. Každý je povinný zúčastniť sa celej sv. omše a zdržiavať sa akýchkoľvek prác, okrem zamestnania. Sv. omše budú o 6:30 hod. a 18:00 hod.
  4. Do 06.01.2018, denne, po každej sv. omši máte možnosť odovzdávať svoje milodary pre naše kantorky, kostolníka, či na kostol povereným osobám. Pán Boh zaplať všetkým štedrým darcom.
  5. Ponúkame vianočné oblátky. Cena: 1 €. Môžete si ich zakúpiť u pána kostolníka v sakristii.
  6. Na vianočnú kvetinovú výzdobu môžete prispieť vhodením svojho milodaru do pokladničky určenej na tento účel.
  7. Dávame do pozornosti snúbencom Kurzy prípravy na manželstvo na rok 2018, ktoré je nutné absolvovať pred uzatvorením manželstva. Snúbencov povzbudzujeme, aby si včas vykonali  prípravu na manželstvo (veď termín svadby často vedia už aj rok vopred) a nenechávali si to na poslednú chvíľu. Tak predídu zbytočnej nervozite a zároveň budú mať čas na dobrú prípravu pred uzavretím sviatosti manželstva čo, veríme, po jej absolvovaní ocenia. Spomínané termíny si dobre všimnite na webovej stránke našej farnosti.
  8. Kancelária: utorok až štvrtok od 15:30 hod. do 16:30 hod.
                                 PIATOK KANCELÁRIA ZATVORENÁ.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes86
Včera73
Tento týždeň368
Tento mesiac1076
Spolu150500
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers