nadpis

19.11. – 25.11.2017

  1. Pán Boh zaplať za milodary, ktoré venujete pri dnešnej Dobročinnej zbierke sv. Alžbety, ktorá bude venovaná na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov. Obidve miesta potrebujú nevyhnutné komplexné zveľadenie.
  2. Srdečne pozývame zamestnancov, žiakov, rodičov, priateľov základných a stredných škôl v Snine a všetkých ľudí dobrej vôle na stretnutie vo večeradle modlitby, ktoré sa uskutoční v  kostole Povýšenia sv. Kríža v utorok (21.11.2017). O 17:00 hod. bude mariánske večeradlo a o 18:00 hod. slávnostná sv. omša. V tento deň bude u nás sv. omša o 6:30 hod.
  3. O niekoľko dní oslávime sviatok  sv. Ondreja, hlavného patróna našej arcidiecézy. Na tento sviatok sa pripravíme deviatnikom k sv. Ondrejovi, ktorý sa budeme spoločne modliť v úvode sv. omše, okrem nedele, kedy sa deviatnik pomodlíte sami pred prvou i druhou sv. omšou. Deviatnik sa začne v utorok (21.11.2017).
  4. V stredu bude stretnutie prvoprijímajúcich o 16:30 hod. a o 17:30 hod. sv. omša za účasti detí.
  5. Vo štvrtok v rámci Ondrejovského trojdnia pozývame na slávnostnú sv. omšu spojenú s uctením relikvie sv. Ondreja do farského kostola sv. Joachima a Anny v Dlhom nad Cirochou so začiatkom o 18:00 hod. Z tohto dôvodu bude v tento deň u nás sv. omša o 6:30 hod.
  6. V piatok o 15:00 hod. spoločne prežijeme Hodinu Božieho milosrdenstva pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. Poklona potrvá do 17:45 hod., kedy bude krátka eucharistická adorácia a požehnanie. O 18:00 hod. sv. omša.
  7. Na budúcu sobotu sa v košickej katedrále sv. Alžbety uskutočnia celodiecézne kňazské rekolekcie ku cti sv. Ondreja, apoštola a patróna našej arcidiecézy.
  8. Budúca nedeľa (26.11.2017) je nedeľou Krista Kráľa. Každý, kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na tento sviatok, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Preto na konci oboch sv. omší bude vyložená Sviatosť oltárna a  spoločne sa pomodlíme túto modlitbu. Pri oboch sv. omšiach bude zbierka na náš kostol. Vopred Pán Boh zaplať za prejavenú štedrosť. Z dôvodu slávnostnej posviacky nového pravoslávneho chrámu sv. Rastislava, ktorá sa uskutoční na budúcu nedeľu so začiatkom o 8:30 hod. budú u nás sv. omše o 7:00 hod. a o 9:00 hod.
  9. Kancelária: V tomto týždni ZATVORENÁ. Svoje úradné záležitosti si môžete vybaviť po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
  10. Pán života a smrti si k sebe povolal 39 – ročného Slavomíra Kačmára a 81 – ročného Ladislava Špontáka. Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen.
Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes86
Včera73
Tento týždeň368
Tento mesiac1076
Spolu150500
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers