nadpis

Ježišu, dôverujem Ti!

 

farnost

        Prvé zjavenie obrazu Milosrdného Ježiša mala Sestra Faustína v cele plockého kláštora 22. februára 1931.

        Červené a svetlé lúče - charakteristické pre tento Kristov obraz - znamenajú sviatosti: Svetlý lúč znamená vodu, ktorá ospravedlňuje duše, červený lúč znamená krv, ktorá je životom duší. 

        Svetlý lúč teda znamená sviatosť krstu a zmierenia a červený lúč ostatné sviatosti, najmä Eucharistiu, ktorá v plnosti sýti naše duše. Pretože vo svetle Jánovho evanjelia voda a krv, ktoré vyšli z Kristovho prebodnutého boku, znamenajú vo všeobecnosti milosti Ducha Svätého, ten istý hlboký význam majú napokon aj tieto dva lúče na obraze Milosrdného Ježiša.
Pán Ježiš žiadal, aby v nápise obrazu boli umiestnené slová: Ježišu, dôverujem v Teba. Takto je obraz vizuálnym, úplným zhrnutím úcty k Božiemu Milosrdenstvu. Na jednej strane totiž ukazuje tajomstvo Božieho Milosrdenstva, ktoré sa plne zjavilo v živote, smrti a zmŕtvychvstaní Krista, a na druhej strane nás učí dávať správu odpoveď, ktorá spočíva v dôvere voči Pánu Bohu, čo pripomínajú aj slová: Ježišu, dôverujem v Teba, a v postoji milosrdenstva k iným.

        "Sľubujem duši, ktorá bude uctievať tento obraz, že nezahynie. Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo nad protivenstvami, avšak zvlášť v hodine smrti. Ja, Pán, budem ju ochraňovať ako moju poctu. Lúče na tomto obraze znázorňujú krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho milosrdenstva vtedy, keď bolo moje srdce prerazené kopijou."

         Srdečne Vás všetkých vítam na webovej stránke našej farnosti Božieho milosrdenstva v Snine na sídlisku I. Naša farnosť je mladá. Bola založená 15.08.2001 na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie Mons. Alojzom Tkáčom, arcibiskupom – metropolitom našej košickej arcidiecézy. Pevne verím, že aj táto stránka Vám niečo napovie o živote našej farnosti. Keďže v tomto období prebieha rozsiahla rekonštrukcia nášho kostola veľmi pekne prosím štedrých darcov, ktorí v slobode chcú prispieť na náš kostol, ktorý už šesť rokov pomaly rekonštruujeme, môže tak urobiť poslaním svojho milodaru na

číslo účtu:

2448778653/0200

        Všetkým štedrým darcom vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať a každého šiesteho dňa v mesiaci slúžim za Vás všetkých štedrých darcov sv. omšu. Nech Boh odmení Vašu štedrosť.
                                                                                                                                                                                                                Anton Matina, farár

Review Betfairclick here bonus

Ladbrokes check here

Videogaléria


Božie Telo 1
Božie Telo 1
Božie Telo 2
Božie Telo 2
 

Počítadlo

Dnes13
Včera38
Tento týždeň51
Tento mesiac1024
Spolu172970
Revew WillHill Here 100% bonus
United Kingdom Free Bets Bookmakers